„Adunarea Generala a O.N.U. a declarat ziua de 15 mai Ziua Internationala a Familiei.
În planul de activitate al Uniunii Femeilor pe anul 2013 este prevazut a se derula proiectul “Viata este un dar".
Printre activitatile specifice organizare în acest sens se numara si seara de rugaciune pentru familii, cu titlul: "Binecuvânteaza Doamne familiile noastre". Evenimentul religios se va celebra la Catedrala "Sfântul Nicolae" din Oradea în data de 15 mai 2013 orele 18,00.
Initiativa noastra, prin toate activitatile propuse, doreste sa sublinieze importanta si valoarea familiei, întarirea valorii familiei ca exponent principal al vietii si al dezvoltarii societatii, a respectului reciproc, a bunei întelegeri între membrii familiei si a apararii drepturilor membrilor familie împotriva violentei.

Uniunea Femeilor Bihor

Presedinte,