„Cei care doresc o aprofundare intelectuala a teologiei, pentru a gasi raspunsuri la întrebari launtrice, pentru a cultiva o pasiune proprie sau pentru a deveni la rândul lor profesori de religie, pot sa o faca devenind studenti la FACULTATEA DE TEOLOGIE.

Specializarea

TEOLOGIE GRECO—CATOLICA

PASTORALA

(4 ani, zi)

Numarul de locuri scoase la concurs:
– buget 18
– taxa 32

Criterii de Admitere în Facultatea de Teologie:
a. Media de la bacalaureat – cu pondere 50% în media finala;
b. Interviu tematic – cu pondere 50% în media finala;

ADMITERE – IULIE 2016 (SESIUNEA I)
1 martie -15 iulie 2016 – preînscriere
18 – 23 iulie 2016 – înscrierea candidatilor
25 – 26 iulie 2016 – interviu tematic pentru admiterea în Seminar
27 – 28 iulie 2016
– confirmarea rezultatelor
(depunerea actelor în original)
29 iulie 2016 – afisarea rezultatelor, lista finala

Aceia care, simtind în inima chemarea de a deveni preoti, pentru a-i darui lui Dumnezeu totul si a-si dedica viata Bisericii si credinciosilor, vor locui în perioada studiilor propuse de catre Facultatea de Teologie, în SEMINARUL TEOLOGIC.
Aici, încredintati fiind grijii unor preoti si formatori, candidatii la preotie sunt chemati, cu sinceritate si autenticitate, sa parcurga o cale a discernamântului propriei vocatii, si a pregatirii pentru marele dar al preotiei.

«LUCRURI» NECESARE PENTRU UN SEMINARIST:
– Sederea în Seminar, participând la viata comunitara;
– Dispozitia de a colabora pentru propria formare: deschiderea, comunicarea, acceptarea corectiunilor. A scoate ceea ce fiecare are pozitiv în interior;
– Deschiderea si dorinta de adevar;
– Rabdarea cu sine si cu ceilalti: formarea personala si a altora este un proces care necesita timp…
– Acceptarea unui program personal si comunitar, care uneori comporta renuntari, dar si satisfactia daruirii pentru Împaratia lui Dumnezeu;
– Acceptarea unui nou statut de viata: odata devenit seminarist, lumea are anumite asteptari (de mentalitate, de comportament, de vestimentatie, de fel de a fi…).

Carti indispensabile pentru rugaciunea în Seminar:
– Orologhion
– Antologhioane, vol I, II, III, IV, V

Carti indispensabile pentru formarea intelectuala
– Biblia sau Sfânta Scriptura (Vechiul si Noul Testament)
– Conciliul ecumenic Vatican II
– Catehismul Bisericii Catolice

În vederea admiterii în Seminar, se vor organiza câteva examene de evaluare. Fiecare candidat va aduce cu sine o recomandare din partea propriului preot paroh.

Examenul de admitere:
– Colocviu cu Preasfintia Sa Virgil Bercea
– Colocviu cu formatorii din Seminar
– Evaluarea aptitudinilor muzicale
– Examen psihologic
– Examen oral: cunostinte catehetice
– Examen scris: cunostinte biblice

Bibliografie pentru examen:
– Biblia sau Sfânta Scriptura (Noul Testament)
– ABC-darul credintei, ed. Viata Crestina, 2013

ADMITERE SEPTEMBRIE 2016 (SESIUNEA II), (în cazul nerealizarii cifrei de scolarizare)
Pentru mai multe informatii, luati legatura cu pr. rector Anton CIOBA: 0765 617 002, seminaroradea@yahoo.com

DOCUMENTE NECESARE LA DOSAR
(la confirmarea locului)
– Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta ori adeverinta (în original) din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare),
– Foaia matricola anexa la Diploma de bacalaureat (sau adeverinta, pentru absolventii anului în curs, care sa ateste media de absolvire a liceului);
– Certificatul de nastere (în copie legalizata);
– Adeverinta medicala tip (în original);
– 4 fotografii tip buletin/carte de identitate;
– Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta (în copie legalizata), pentru licentiatii care doresc sa urmeze o a doua specializare;
– Chitantele care atesta plata taxei de procesare (30 RON) si a taxei de admitere (50 RON), în contul Universitatii. (Copiii cadrelor didactice sunt scutiti de taxa de admitere);
– Pentru persoanele casatorite (care prin casatorie si-au schimbat numele) – Certificatul de casatorie (copie legalizata);
– Pentru candidatii admisi în regim cu taxa, este necesara achitarea sumei de 500 RON (reprezentând prima rata de scolarizare).

Taxele se achita la Posta în contul RO76TREZ216504601X007224
BN Trezoreria Cluj.
Cod fiscal al UBB – 4305849
Chitanta este valabila numai daca sunt precizate întocmai (complet) urmatoarele date:
UBB Facultatea de Teologie Greco-Catolica Oradea, taxa (scolarizare/examen restant/pierdere carnet student….sau altele), ex: taxa scolarizare, numele studentului (scris corect). Se va preciza suma în lei.