Textul biblic
28 Atunci l-au adus pe Isus de la Caiafa la pretoriu. Era dimineață. Dar ei nu au intrat în pretoriu, ca să nu se profaneze şi să poată [mânca] Paștele. 29 Pilat a ieşit deci la ei şi a spus: „Ce acuzație aduceți împotriva acestui om?”. 30 Au răspuns şi i-au zis: „Dacă nu ar fi fost acesta un răufăcător, nu l-am fi dat [pe mâna ta]”. 31 Atunci, Pilat le-a zis: „Luaţi-l voi şi judecaţi-l voi după Legea voastră!”. Iudeii i-au spus: „Nouă nu ne este permis să ucidem pe nimeni”. 32 Astfel trebuia să se împlinească cuvântul pe care îl spusese el, arătând de ce [fel de] moarte avea să moară.

33 Pilat a intrat din nou în pretoriu, l-a chemat pe Isus şi i-a zis: „Tu eşti regele iudeilor?”. 34 Isus a răspuns: „De la tine însuţi spui aceasta sau ţi-au spus alţii despre mine?”. 35 Pilat a răspuns: „Oare sunt eu iudeu? Neamul tău şi arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut?”. 36 Isus a răspuns: „Împărăţia mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe [mâna] iudeilor. Dar acum împărăţia mea nu este de aici”. 37 Atunci Pilat i-a zis: „Aşadar, eşti rege?”. Isus i-a răspuns: „Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu”. 38 Pilat i-a zis: „Ce este adevărul?”.

După ce a spus aceasta, [Pilat] a ieşit din nou la iudei şi le-a zis: „Eu nu găsesc în el nicio vină. 39 Dar este un obicei la voi ca de Paşte să vă eliberez pe cineva; aşadar, vreţi să vi-l eliberez pe regele iudeilor?”. 40 Atunci au strigat din nou, spunând: „Nu pe acesta, ci pe Baraba”. Iar Baraba era un tâlhar.

1 Atunci Pilat l-a luat pe Isus şi l-a dat să fie biciuit. 2 Soldaţii au împletit o coroană din spini, i-au pus-o pe cap şi l-au îmbrăcat cu o haină de purpură; 3 apoi veneau la el şi spuneau: „Bucurăte, regele iudeilor!”. Şi-i dădeau palme. 4 Pilat a ieşit din nou şi le-a zis: „Iată, vi-l aduc afară ca să ştiţi că nu găsesc în el nicio vină!”. 5 Aşadar, Isus a ieşit afară purtând coroana de spini şi haina de purpură. Iar Pilat le-a zis: „Iată omul!”. 6 Când l-au văzut, arhiereii şi servitorii au strigat: „Răstignește-l! Răstignește-l!”. Pilat le-a zis: „Luați-l voi și răstigniți-l, pentru că eu nu găsesc în el nicio vină!”. 7Iudeii i-au răspuns: „Noi avem o Lege şi după această Lege trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu”.
8 Când a auzit Pilat cuvintele acestea, s-a înspăimântat şi mai mult. 9A intrat iarăşi în pretoriu şi i-a zis: „De unde eşti tu?”. Dar Isus nu i-a dat niciun răspuns. 10 Atunci Pilát i-a zis: „Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că eu am putere să te eliberez şi am putere să te răstignesc?”. 11 Isus i-a răspuns: „Nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus. De aceea, cel care m-a dat în [mâinile] tale are un păcat mai mare”. 12 De aceea, Pilat căuta să-l elibereze, dar iudeii strigau, zicând: „Dacă-l eliberezi pe acesta, nu eşti prietenul Cezarului. Oricine se face pe sine rege se împotrivește Cezarului”. 13 Când a auzit Pilat cuvintele acestea, l-a dus pe Isus afară şi s-a aşezat pe un tron în locul numit „Lithostrotos”, iar în ebraică, „Gabbata”. 14 Era ziua Pregătirii Paştelui, pe la ceasul al şaselea. Şi le-a spus iudeilor: „Iată-l pe regele vostru!”. 15 Atunci ei au strigat: „Ia-l, ia-l, răstigneşte-l!”. Pilat le-a spus: „Să-l răstignesc pe regele vostru?”. Arhiereii au răspuns: „Nu avem alt rege decât pe Cezar”. 16 Atunci l-a predat lor ca să fie răstignit.

Meditaţie
Procesul lui Isus în fața lui Pilat reprezintă de fapt procesul împotriva oricărei puteri care îl asuprește și îl oprimă pe om. Isus este adevăratul Rege, cel care dăruiește viața. Pilat reprezintă în realitate „caricatura” unui rege care este capabil să-l dea morții pe cel drept și nevinovat. Isus este adevăratul rege care dă mărturie despre adevărul lui Dumnezeu și al omului creat după chipul și asemănarea Sa. În cadrul acestui proces politic al lui Isus, descoperim relația care o are credința creștină cu viața concretă de fiecare zi, pentru că în relațiile sale cu ceilalți omul realizează sau distruge propria sa natură de fiu al lui Dumnezeu.

În Sânta Scriptură era interzis ca omul să facă imagini ale lui Dumnezeu („Să nu-ți faci chip cioplit”), deoarece singura imagine a lui Dumnezeu o reprezintă omul liber. Iar liber este acel om care își folosește inteligența pentru a înțelege și a găsi adevărul și își folosește voința pentru a face binele. Omul în schimb de multe ori își folosește inteligența pentru a-și urma propriile interese egoiste, iar voința pentru a face rău celor din jurul său, iar în felul acesta omul devine sclav. Iar ceea ce este mai trist este faptul că de multe ori acest tip de om devine un ideal de urmat pentru mulți.

În timpul procesului Pilat intră și iese de mai multe ori din Pretoriu, fapt care are și o semnificație teologică, adică: a asculta glasul din afară care strigă „răstignește-L” sau a asculta glasul cel dinăuntru care spune „Eu am venit ca să dau mărturie despre adevăr”, a face mereu distincție între vocea lumii și glasul lui Dumnezeu. Pilat îl reprezintă astfel pe omul pus în fața deciziilor sale fundamentale, deoarece destinul omului se decide tocmai în funcție de alegerile sale. Așadar, din această optică, procesul făcut de Pilat este în realitate un proces făcut lui Pilat și nu lui Isus.

Dacă textul evanghelic de ieri se termina cu „cântatul cocoșului”, când Petru s-a lepădat de Mântuitorul, vedem că după trădarea lui Petru vine lumina: în din acel moment Petru începe să înțeleagă cine este adevăratul rege și ce fel de rege este  Isus. În Evanghelia de astăzi Isus se revelează ca și rege în fața păgânilor reprezentați de Pilat și soldații romani. Este interesant faptul că dacă procesul religios al lui Isus a avut loc noaptea, procesul politic începe la răsăritul soarelui. În mod simbolic acest moment al răsăritului („pe când se lumina de ziuă”) ne duce cu gândul la sacrificiul lui Isac, dar și la momentul Învierii, reprezintă începutul unei noi zile. Practic, odată cu procesul lui Isus în fața lui Pilat se termină noaptea și întunericul și începe gloria deoarece ni se descoperă cine este adevăratul rege.

În momentul răstignirii pe cruce, în momentul în care Fiul omului va fi înălțat, se va revela gloria și mărirea lui Dumnezeu: un Dumnezeu capabil să moară din iubire pentru om, un Dumnezeu care va învinge răul și moartea cu iubirea Sa!

după Silvano Fausti – Una comunità legge il vangelo di Giovanni
traducere şi adaptare pr. Răzvan Iacob VASILE