Clipa întâlnirii cu Sfântul Părinte papa Francisc se apropie. El vine ca un mesager al credinţei, al iubirii şi al speranţei; vine să ne aducă îndemnul său la curaj şi la o mărturisire publică a credinţei; vine să ne invite la un drum de întâlnire cu Isus mântuitorul, biruitorul asupra morţii şi a păcatului, bucurându-ne pe acest drum de Maria, mama şi ocrotitoare Bisericii şi a fiecăruia dintre noi. Vine să ne cheme «să mergem împreună!»”: scrie PS Petru Gherghel, episcop romano-catolic al Diecezei de Iași, într-o scrisoare pastorală publicată pe site-ul diecezei.

„Ştiind şi mărturisind cu sfântul papă Ioan Paul al II-lea că România este numită «Grădina Maicii Domnului», aşezăm sub braţele ei ocrotitoare toată viaţa noastră de credinţă şi acest moment înălţător, primindu-l pe papa Francisc cu aleasă preţuire, implorând împreună ca Domnul să binecuvânteze ţara şi poporul nostru şi pe fiecare membru al Bisericii noastre locale – copii, tineri şi familii”.

Astfel, în vederea unei pregătiri cât mai bune pentru întâlnirea cu Sfântul Părinte, păstorul dieezei de Iași propune tuturor celebrarea unei novene speciale 
dedicate Maicii Domnului, în perioada 22-30 mai 2019, perioadă în care icoana de la Cacica se va afla în catedrala din Iaşi.

Temele acestei novene, pregătite de Oficiul pentru Pastoraţia Liturgică şi a Sacramentelor al Episcopiei de Iaşi, iar textele au fost inspirate din rugăciunile îndreptate deja până acum de către papa Francisc Maicii sfinte, cu prilejul redactării unor documente sau al unor sărbători mariane:

Prima zi – harul încredinţării şi al consacrării
Preasfântă Fecioară Marie, în mâinile tale aşezăm vieţile noastre. Vrem ca tu, Mama noastră, şi noi, fiii tăi, să mergem împreună, să credem împreună, să luptăm împreună, să învingem împreună, aşa cum tu mereu ai mers împreună cu Fiul tău, Isus Cristos. Maică preaiubită, tu, la patruzeci de zile de la naştere, l-ai dus pe Fiul tău la templu spre a-l consacra Tatălui pentru a fi în totalitate dedicat misiunii sale. Condu-ne şi pe noi astăzi la acelaşi Părinte ceresc, consacră-ne lui cu tot ceea ce suntem şi cu tot ceea ce avem! În mod deosebit îi aşezăm în mâinile tale şi îi ducem la Tatăl pe tinerii şi familiile noastre pentru ca viaţa şi puterea lor să fie în slujba vieţii întregii omeniri. Rămâi mereu alături de noi şi însoţeşte-ne în misiune mai ales când crucea ne apasă mai mult, susţine speranţa noastră şi credinţa noastră! Amin.
(din Rugăciune către Stăpâna Noastră Aparecida, 24 iulie 2013)

Ziua a doua – harul credinţei
Ajută, o, Maică sfântă, credinţa noastră! Deschide-ne pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu, pentru a recunoaşte glasul lui şi chemarea sa! Ajută-ne să ne lăsăm atinşi de iubirea sa, pentru ca să-l putem atinge şi noi prin credinţă! Ajută-ne să ne încredem pe deplin în el, să credem în iubirea sa, mai ales în momentele de încercare şi de cruce, atunci când credinţa noastră este chemată să se maturizeze! Seamănă în credinţa noastră bucuria Celui Înviat! Aminteşte-ne că acela care crede nu este niciodată singur! Învaţă-ne să avem privirea aţintită la Isus, pentru ca el să fie lumină pe drumul nostru! Şi fă ca această lumină a credinţei să crească mereu în noi, până când va veni ziua cea fără de apus, care este însuşi Cristos, Fiul tău, Domnul nostru! Amin.
(din Lumen fidei, 29 iunie 2013)

Ziua a treia – harul speranţei
Fecioară sfântă şi neprihănită, ţie, care eşti cinstea poporului nostru ne adresăm cu încredere şi iubire: în tine este bucuria deplină a vieţii fericite cu Dumnezeu. Fă ca să nu pierdem sensul drumului nostru pământesc: lumina lină a credinţei să lumineze zilele noastre, forţa mângâietoare a speranţei să orienteze paşii noştri, căldura molipsitoare a iubirii să însufleţească inima noastră, iar ochii noştri să rămână îndreptaţi spre Dumnezeu, acolo unde este adevărata bucurie! Toată frumoasă eşti, Marie! Ascultă rugăciunea noastră, ascultă implorarea noastră: să fie în noi frumuseţea iubirii milostive a lui Dumnezeu în Isus, această frumuseţe divină să ne mântuiască pe noi şi lumea întreagă! Amin.
(din Act de veneraţie către sfânta Fecioară Maria, Roma, 8 decembrie 2013)

Ziua a patra – harul iubirii
Sfântă Fecioară Marie, celebrăm în tine marile minuni ale lui Dumnezeu, care nu încetează niciodată să se aplece cu milostivire asupra omenirii chinuite de rău şi rănite de păcat, pentru a o vindeca şi pentru a o mântui. Dorim să ne lăsăm învăluiţi de privirea ta prea dulce şi mângâiaţi de zâmbetul tău. Păzeşte viaţa noastră în braţele tale; binecuvântează şi întăreşte orice dorinţă de bine, reînsufleţeşte şi alimentează credinţa, susţine şi luminează speranţa, dar mai ales trezeşte şi însufleţeşte iubirea! Învaţă-ne iubirea ta de predilecţie faţă de cei mici şi cei săraci, faţă de cei izolaţi şi suferinzi, faţă de păcătoşi şi cei rătăciţi cu inima: adună-i pe toţi sub ocrotirea ta şi încredinţează-i pe toţi preaiubitului tău Fiu, Domnul nostru Isus! Amin.
(din Rugăciunea în faţa imaginii pelerine a sfintei Fecioare Maria de la Fátima, 13 octombrie 2013)

Ziua a cincea – harul milostivirii
Sfântă Fecioară Marie, Maica milostivirii, dulceaţa privirii tale ne ajută să putem redescoperi bucuria duioşiei lui Dumnezeu. Totul în viaţa ta a fost plăsmuit de prezenţa milostivirii făcută trup. Cântarea ta de laudă, în pragul casei Elisabetei, a fost dedicată milostivirii care „dăinuie din neam în neam” (Lc 1,50). Lângă cruce, împreună cu Ioan, ucenicul iubirii, ai fost martoră a cuvintelor de iertare care au izvorât de pe buzele lui Isus. Tu ne aminteşti că milostivirea Fiului lui Dumnezeu nu cunoaşte margini şi ajunge la toţi fără a exclude pe vreunul. Nu înceta niciodată să-ţi îndrepţi către noi ochii tăi cei milostivi şi învredniceşte-ne să contemplăm chipul minunat al milostivirii, pe Fiul tău Isus! Amin.
(din Misericordiae vultus, 11 aprilie 2015).

Ziua a şasea – harul convertirii
Maică preacurată, imploră iertare pentru noi care, orbiţi de egoism, concentraţi asupra intereselor noastre şi prizonieri ai fricilor noastre, suntem distraşi faţă de necesităţile şi de suferinţele fraţilor! Scăparea păcătoşilor, dobândeşte convertirea inimii celor care generează război, ură şi sărăcie, îi exploatează pe fraţi şi fragilităţile lor, fac comerţ nedemn al de viaţa umană! Tu, model de caritate, binecuvântează bărbaţii şi femeile de bunăvoinţă, care primesc şi slujesc pe cei nevoiaşi: iubirea primită şi dăruită să fie sămânţă de noi legături fraterne şi auroră a unei lumi de pace! Amin.
(din Rugăciune către Maria, steaua mării, Lampedusa 8 iulie 2013)

Ziua a şaptea – harul bucuriei evangheliei
Fecioară şi mamă Marie, tu care, mişcată de Duhul, ai primit Cuvântul vieţii în profunzimea credinţei tale umile, ajută-ne să spunem „da”-ul nostru pentru a face să răsune vestea bună a lui Isus! Tu, care ai rămas neclintită în faţa crucii cu o credinţă fermă şi ai primit mângâierea bucuroasă a învierii, i-ai adunat pe ucenici în aşteptarea Duhului pentru ca să se nască Biserica evanghelizatoare. Dobândeşte-ne acum un elan înnoit de oameni înviaţi pentru a duce tuturor evanghelia vieţii care învinge moartea! Stea a noii evanghelizări, fă să strălucească în noi mărturia comuniunii, a slujirii, a credinţei arzătoare şi generoase, a dreptăţii şi a iubirii faţă de cei săraci, pentru ca bucuria evangheliei să ajungă până la marginile pământului! Amin.
(din Evangelii gaudium, 12 februarie 2014)

Ziua a opta – harul ascultării şi al deciziilor bune
Sfântă Marie, tu eşti femeia care ştie să îl asculte pe Dumnezeu: deschide-ne urechile şi ajută-ne să ascultăm şi noi cuvântul Fiului tău Isus, deosebindu-l de miile de cuvinte ale acestei lumi! Ajută-ne să ştim să ascultăm realitatea în care trăim, fiecare persoană pe care o întâlnim, mai ales pe cea săracă, nevoiaşă sau în încercare! Sfântă Marie, tu eşti femeia care ştie să ia decizii bune: luminează-ne mintea şi inima, pentru ca să ştim să împlinim fără şovăire cuvântul Fiului tău Isus! Dăruieşte-ne curajul de a lua decizii, de a nu ne lăsa mânuiţi pentru ca alţii să ne orienteze viaţa! Sfântă Marie, tu eşti femeia care ştie să treacă la acţiune: fă ca mâinile şi picioarele noastre să meargă în grabă către ceilalţi, pentru a duce iubirea Fiului tău Isus, pentru a răspândi în lume, asemenea ţie, lumina evangheliei! Amin.
(din Rugăciune la finalul recitării sfântului Rozariu, 31 mai 2013)

Ziua a noua – harul sfinţeniei
Fecioară Sfântă şi Neprihănită, trezeşte în noi toţi o reînnoită dorinţă de sfinţenie: în cuvântul nostru să strălucească splendoarea adevărului, în faptele noastre să răsune cântarea carităţii, în trupul nostru şi în inima noastră să locuiască puritatea şi castitatea, în viaţa noastră să devină prezentă toată frumuseţea evangheliei! Toată eşti frumoasă, o, Marie! Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup în tine. Ajută-ne să rămânem în ascultare atentă a glasului Domnului: strigătul săracilor să nu ne lase niciodată indiferenţi, suferinţa bolnavilor şi a celui care este în nevoie să nu ne găsească distanţi, singurătatea bătrânilor şi fragilitatea copiilor să ne înduioşeze, fiecare viaţă umană să fie mereu iubită şi venerată de noi toţi!
(din Act de veneraţie către sfânta Fecioară Maria, Roma, 8 decembrie 2013)

* * *
Primeşte, Doamne, rugăciunile şi cântecele noastre, pe care ţi le aducem prin mâinile Maicii noastre cereşti, şi revarsă peste sfânta Biserica şi peste păstorul ei belşug de haruri şi binecuvântări cereşti!

Nouă, fiilor tăi, dăruieşte-ne, Maică Preasfântă, bucuria de a merge împreună cu păstorul Bisericii noastre, papa Francisc, pentru a-l întâlni pe Isus, pacea şi mântuirea noastră, pe care vrem să-l preamărim împreună cu toţii fiii Bisericii noastre şi cu toţi oamenii de bunăvoinţă din întreaga ţară şi Moldova noastră! Amin.
Rămâi cu noi Doamne, rămâi mereu cu noi, aleluia!

În cadrul întâlnirii de la Iaşi, Sfântul Părinte va avea bucuria de a se ruga înaintea icoanei Maicii Domnului de la Cacica, sanctuarul atât de îndrăgit de toţi credincioşii noştri. Mai mult decât atât, la finalul întâlnirii va rosti o rugăciune specială de încredinţare şi consacrare a întregii noastre Bisericii la preasfânta Fecioară Maria, rugându-se în special pentru tineri şi familii. Această rugăciune va însemna pentru noi toţi, împreună cu binecuvântarea apostolică, momentul cel mai înălţător al întregii vizite.

Sursa: ww.ercis.ro