Textul biblic
7, 7 Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide! 8 Căci oricine cere primeşte; cine caută găseşte; iar celui care bate i se va deschide. 9 Care om dintre voi, dacă fiul îi va cere pâine, îi va da o piatră? 10 Sau, dacă va cere un peşte, îi va da un şarpe? 11 Aşadar, dacă voi, răi cum sunteţi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune celor care i le cer?

Meditație
Cereţi având convingerea că veţi obţine, spune Isus, şi vă va fi dat cu siguranţă. Faptul că acest îndemn al lui Isus e situat contextual între «nu judecaţi» şi «regula de aur» a iubirii ne arată ceea ce trebuie să cerem şi Dumnezeu cu siguranţă oferă: capacitatea de a nu judeca şi de a-i iubi pe ceilalţi. Acesta e darul prin care Tatăl ne face fiii săi, darul Sfântului Spirit (Luca 11,13).

Prin rugăciune, viaţa sa devine viaţa noastră. Singura condiţie pentru a o primi e să o dorim, întrucât nimeni nu poate primi ceva în lipsa exprimării unei dorinţe, şi să o cerem, însă fără a o pretinde, în lipsa unui efort personal, ca şi cum Dumnezeu ne-ar datora ceva. Dacă nu obținem, acest lucru se întâmplă fie pentru că nu ne dorim cu adevărat, fie pentru că nu cerem bine sau ne dorim ceea ce nu se cuvine. Sfântul Augustin spunea că nu obţinem pentru că suntem răi, cu inimă rea sau lipsiţi de încredere și umilință, sau că cerem lucruri rele.

Sfântul Iacob spune: «Dacă îi lipseşte cuiva dintre voi înţelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu generozitate şi fără mustrare, şi i se va da, dar să o ceară cu credinţă, fără ezitare, fiindcă cel care ezită se aseamănă cu valul mării purtat de vânt şi aruncat de ici-colo. Un astfel de om să nu-şi închipuie că va primi ceva de la Domnul, pentru că este un om cu suflet împărţit, nestatornic în toate căile sale» (Iacov 1,5-8). Apoi adaugă: «Râvniţi şi nu aveţi; ucideţi şi invidiaţi, dar nu reuşiţi să obţineţi; vă luptaţi şi purtaţi războaie; nu aveţi pentru că nu cereţi, cereţi şi nu primiţi pentru că cereţi rău, pentru a risipi în plăcerile voastre» (Iacob 4,2-3).

Dacă cerem ceea ce corespunde voinţei lui Dumnezeu, cu încrederea că nimic nu e imposibil şi cu umilinţa celui ce nu pretinde, atunci rugăciunea devine infailibilă.

după Silvano Fausti – Una comunità legge il Vangelo di Matteo
traducere: pr. Adrian Fabian BOTEA
revizuire text: pr. Titus Antoniu CHIFOR