Textul biblic

31Deci le-a spus Isus iudeilor care crezuseră în el: „Dacă rămâneţi în cuvântul meu, sunteţi cu adevărat discipolii mei 32şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera”. 33Ei i-au răspuns: „Noi suntem descendenţă a lui Avraam şi n-am fost niciodată sclavii nimănui. Cum poţi să spui: «Veţi deveni liberi»?”. 34Isus le-a răspuns: „Adevăr, adevăr vă spun că oricine săvârşeşte păcatul este sclavul păcatului. 35Însă sclavul nu rămâne în casă pentru totdeauna; fiul rămâne pentru totdeauna. 36Aşadar, dacă Fiul vă va elibera, veţi fi într-adevăr liberi. 37Ştiu că sunteţi descendenţii lui Abrahám, dar căutaţi să mă ucideţi, deoarece cuvântul meu nu găseşte loc în voi. 38Eu vorbesc despre cele ce am văzut la Tatăl meu, iar voi faceţi cele ce aţi auzit de la tatăl vostru”. 39Ei au răspuns şi i-au zis: „Tatăl nostru este Avraam”. Isus lea zis: „Dacă sunteţi fiii lui Avraam, faceţi faptele lui Avraam! 40Acum, însă, voi căutaţi să mă ucideţi pe mine, om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu; Avraam n-a făcut aceasta. 41Voi faceţi faptele tatălui vostru”. Ei i-au zis: „Noi nu suntem născuţi din desfrânare; avem un singur tată: pe Dumnezeu”. 42Isus le-a zis: „Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-aţi iubi, pentru că eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu. Eu nu am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis.

Meditaţie

În noi conviețuiește o dublă paternitate, una falsă și una adevărată, care ne dăruiește, în funcție de ce alegem, moartea sau viața. Aceasta se manifestă ca și neîncredere/neascultare sau ca încredere/ascultare față de Isus. El este Dzeu adevărat, de o ființă cu Tatăl care este în întregime numai iubire. Acest adevăr fundamental ne eliberează de minciuna care ne face sclavi, ne eliberează de imaginea falsă pe care o avem despre Dumnezeu și despre noi înșine, ne deschide ochii pentru a-l putea recunoaște pe Dumnezeu ca și Tată, iar pe noi ca și fiii Săi preaiubiți.

Textul evanghelic ne vorbește despre libertate, adevăr și paternitate, teme strâns legate între ele și care îl privesc îndeaproape pe fiecare om. Isus ne arată că adevărul și libertatea omului sunt strâns legate de relația pe care acesta o trăiește cu Tatăl Ceresc: aceasta poate fi, fie relația unui fiu cu Tatăl care îl iubește, fie relația unui fiu cu un tată rău pe care îl detestă. Așadar, în noi conlocuiesc două tipuri de paternități, iar lumina adusă de Cristos ne propune să facem pasajul de la acea paternitate mincinoasă care ne ține închiși în întuneric, la o paternitate adevărată care ne dăruiește libertatea de a fi fii și frați. Fiii lui Avraam îl pot avea ca și tată fie pe Dumnezeu fie pe diavolul. Nu e suficient ca cineva să fie botezat și să meargă din când în când la Biserică pt „a-l avea automat de tată pe Dzeu”, deoarece fiecare este fiul acelui cuvânt pe care îl ascultă! Așadar, contează mult ce cuvânt ascultăm și ce cuvânt trăim în viața noastră.

Există în același timp și 2 adevăruri în viața noastră. pe de o parte există acel adevăr care ne face liberi, adică acela de a-l cunoaște pe Tatăl ca și iubire, care îmi permite să devin un fiu iubit și să îi iubesc pe toți frații mei. De cealaltă parte există un contra-adevăr pe care noi îl trăim și care adesea locuiește în noi și care se numește „păcat strămoșesc”, care este o mare minciună pentru că ne face sclavi, și această minciună este tocmai a avea o imagine falsă despre Tatăl, o concepție greșită despre Dzeu. Isus este lumina cea adevărată care ne face să vedem adevărul, adică să vedem în mod corect realitatea. Și care este adevărul omului? Cine este omul de fapt? Isus, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lume pentru a ne descoperi adevărul fundamental al omului, și anume faptul că omul este fiu! Nimeni nu există de la sine, unul există pentru că cineva l-a adus pe lume. Minciuna fundamentală a omului este faptul de nu accepta că este fiu și de asemenea de a nu-i accepta pe ceilalți ca și frați. În acest caz omul nu va avea un raport bun cu Tatăl și nici cu sine, și va avea de asemenea și cu ceilalți un raport conflictual de competitivitate, transformându-i pe ceilalți în rivali împotriva cărora trebuie să lupte pentru a se simți cineva, deoarece în această ipostază se simte un nimeni. Așadar, la originea tuturor relelor stă cunoașterea adevărului despre om, adică cine este în realitate omul. Isus este lumina lumii deoarece este Fiul lui Dumnezeu, care venind în lume, ne-a demonstrat printr-un raport de fraternitate și slujindu-ne ca pe frații săi, adevărul care trebuie să stea la baza fiecărui om, iar acest adevăr ne face liberi! Libertatea înseamnă să iubim la fel cum suntem și noi iubiți de Tatăl și să trăim din această iubire ca adevărați fii ai Săi și între noi ca frații.

după Silvano Fausti – Una comunità legge il vangelo di Giovanni
traducere şi adaptare pr. Răzvan Iacob VASILE