(Sinodul Episcopilor – Vatican)

Miercuri, 26 ianuarie 2022, al XV-lea Consiliu ordinar al Sinodului Episcopilor (Vatican) s-a întrunit personal și online. În centrul lucrărilor s-au aflat o trecere în revistă a progresului procesului sinodal și o notă pentru realizarea „rapoartelor” eparhiilor, Conferințelor episcopale, Sinoadelor Bisericilor Orientale sau ale altor organisme ecleziale.

La aproximativ trei luni de la deschiderea procesului sinodal, Consiliul ordinar și-a exprimat o mare satisfacție față de progresul procesului la nivel local. Aproximativ 98% dintre conferințele episcopale și sinoadele Bisericilor Răsăritene din întreaga lume au desemnat o persoană sau o întreagă echipă pentru implementarea procesului sinodal. Evaluarea Consiliului Ordinar a fost susținută de rezultatele care au reieșit din schimburile din timpul a aproximativ cincisprezece întâlniri online cu reprezentanții sinodului din întreaga lume organizate de Secretariatul General al Sinodului Episcopilor în lunile noiembrie-decembrie 2021.

Procesul sinodal la nivel global

Biserica pășește împreună! Există multe eparhii și alte realități ecleziale care au început procesul sinodal. Laicii, organizați sau nu, și de viața consacrată în special care manifestă un mare entuziasm tradus într-o multitudine de inițiative menite să promoveze consultarea și discernământul eclezial. Acest lucru este confirmat de numeroasele mărturii primite din întreaga lume de Secretariatul General și publicate periodic pe site-ul synodresources.org: pe lângă faptul că sunt un motiv de speranță, sunt și un semn că Spiritul Sfânt lucrează. Cei care au trăit până acum o experiență sinodală povestesc că au trăit o experiență care aduce bucurie și vorbesc despre o transformare reală a caracterului lor ca membri ai comunității bisericești.

În general, este clar că etapele inițiale, metodele de consultare și participarea Poporului lui Dumnezeu variază de la o regiune a lumii la alta. În special, procesul sinodal este primit cu bucurie și entuziasm în diferite țări din Africa, America Latină și Asia. Acolo unde un proces sinodal diecezan sau național era deja în desfășurare sau era pe cale să înceapă, a fost posibilă armonizarea celor două dinamici sinodale. Prelungirea fazei de ascultare a Poporului lui Dumnezeu a fost deosebit de bine apreciată. Documentele publicate de Secretarul General au fost bine primite și s-a depus un efort lăudabil pentru a le traduce pe plan local. În unele țări, sarcina este complicată de distanțele și multiplicitatea limbilor locale.

Dimensiunea ecumenica este destul de bine integrată și urmează indicațiile sugerate în scrisoarea scrisă de Cardinalul Kock si Cardinalul Grech din 29 octombrie 2021. Și din partea altor confesiuni creștine există un anumit entuziasm și dorință de a contribui la drumul întreprins de Biserica Catolică la nivel local. Cât despre dimensiunea interreligioasă, ea se impune în mod firesc în țările în care creștinii sunt minoritari. Tot în acest caz se așteaptă o contribuție semnificativă.

S-a depus un efort consistent pentru a promova comunicarea prin diverse mijloace mass-media și platforme online. În multe eparhii și conferințe episcopale au apărut site-uri web și pagini ale rețelelor de socializare, menite să ofere și să povestească parcursul sinodal în propriile comunității. La rândul său, Secretariatul General folosește, pe lângă site-ul instituțional synod.va, și alte instrumente precum un buletin informativ săptămânal, un site de mărturie a experiențelor și resurselor de la nivel local (synodresources.org) și un site de rugăciune pentru sinod ( prayforthesynod.va) realizat împreună cu Rețeaua Mondială de Rugăciune a Papei și Uniunea Internațională a Superiorilor Generali.

Provocările

Dacă procesul sinodal este perceput de mulți credincioși ca un moment crucial pentru Biserică, un proces de învățare, convertire și reînnoire a vieții ecleziale, apar și unele dificultăți. De fapt, există temeri și reticențe în rândul unor grupuri de credincioși și în rândul clerului. Există și o oarecare neîncredere în rândul laicilor care se îndoiesc că contribuția lor este într-adevăr luată în considerare.

Situația actuală de pandemie constituie, de asemenea, un obstacol semnificativ, limitând foarte mult întâlnirile față în față. Consultarea cu Poporul lui Dumnezeu nu poate fi redusă la un simplu chestionar, deoarece adevărata provocare a sinodalității este tocmai ascultarea reciprocă și discernământul comunitar.

Procesul sinodal prezintă, de asemenea, unele provocări recurente, precum: 1) necesitatea formării, în special în ascultare și discernământ pentru ca Sinodul să fie un proces autentic spiritual și nu redus la o dezbatere parlamentară; 2) evitați auto-referențialitatea în întâlnirile de grup, deoarece ascultarea reciprocă, care își are fundamentul în rugăciune și ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, nu poate duce decât la deschiderea către ceilalți în vederea proclamării Evangheliei. O biserică sinodală este o biserică misionară în care fiecare botezat simte că este coresponsabil pentru misiunea Bisericii; 3) necesitatea de a găsi noi modalități de îmbunătățire a participării tinerilor; 4) implicarea celor care trăiesc la marginea instituțiilor ecleziale; și, în final, dezorientarea exprimată de o parte a clerului.

Concluzie

În concluzie, se poate spune că noutatea procesului sinodal stârnește cu siguranță multă bucurie și dinamism, dar și un anumit număr de incertitudini cu care trebuie să se confrunte. Există o conștientizare tot mai mare că această convertire sinodală la care este chemat fiecare botezat este un proces lung care va necesita mai mult timp decât procesul în sine. Din multe părți vine dorința ca drumul început la nivel local să continue pe tot parcursul procesului și pe mai departe, astfel încât comunitatea eclezială să poată face din ce în ce mai tangibilă sinodalitatea ca dimensiune constitutivă a Bisericii.

Notă pentru întocmirea rapoartelor

Față de numeroasele solicitări primite de Secretariatul General, se pregătește o Notă pentru întocmirea „rapoartelor” de către eparhii și conferințe episcopale. Este un instrument în slujba diferitelor realități ecleziale care se vor implica în următoarele luni în elaborarea rezultatelor discernământului lor eclezial. Nota propune ideea că întocmirea raportului este în sine un act de discernământ, adică rodul unui proces spiritual și al muncii în echipă.

Biroul de Presă al Sinodului Episcopilor

Vatican, 7 februarie 2022

Traducere M. Caba

https://mcusercontent.com/e0fbbeecffe9831bf1ef67a4a/files/c0a4b687-ae08-9ec9-e117-912f950b7ba1/IT_Press_Release_07.02.2022.pdf