Vizita Papei Francisc în România și ridicarea la treapta altarelor a episcopilor martiri greco-catolici a marcat o schimbare în societate, în Biserica Greco-Catolică, dar și în arhitectura interioarelor bisericilor greco-catolice. Au fost sfințite altare închinate acestor episcopi martiri, astăzi fericiți, au fost repictate biserici reprezentându-I, s-au construit biserici închinate lor. La 2 iunie, în calendarul Bisericii Catolice, este sărbătoarea „Fericiţii Episcopi Martiri Greco-Catolici Români”.

În Catedrala episcopală „Sfântul Nicolae” din Oradea, au fost sfințite două altare, unul închinat Fericitului episcop martir Valeriu Traian Frențiu, ierarh al Eparhiei de Oradea între anii 1922-1952 și unul închinat celor șapte episcopi martiri: Valeriu Traian Frențiu, Ioan Suciu, Vasile Aftenie, Iuliu Hossu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu. La aceste altare credincioșii se pot ruga  moaștelor „sfinților noștri din Catedrale”.

 Ordinul „Fericitul Episcop Valeriu Traian Frențiu” a fost instituit în acest an de către Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcopul eparhial, pentru a recompensa merite deosebite privind râvna și dăruirea arătate față de Biserică și mărturisirea credinței creștine prin cuvânt și fapte bune. 

Acest ordin are două trepte : diploma și medalia.

Medalia (treapta superioară), are în componența ei câteva elemente simbolice. Partea textilă, roșie, simbolizează sângele martiriului. Pe ea este brodată monograma originală a episcopului Valeriu Traian Frențiu, reprodusă  de pe veșmintele arhiereului. Partea metalică, crucea (cel mai totalizant și viu dintre simboluri, concentrând deopotrivă mântuirea și patimile Mântuitorului)  este  inspirată din decorațiunile de pe clădirea Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu”  și sediul episcopiei, ctitorie a episcopului Valeriu Traian Frențiu. În centru se găsește efigia ierahului, făcută după icoana altarului din Catedrală.

Pergamentul care însoțește medalia este adaptat după o diplomă originală, emisă în vremea episcopului Frențiu și are la bază elemente din blazonul episcopal ca semn al puterii, pietății și înțelepciunii arhierești.

Diploma a fost gândită să reunească elemente care să vorbească de la sine. Sigla episcopului actual eparhial, central portetrul episcopului Valeriu Traian Frențiu (realizat după icoana din altarul închinat lui din Catedrala „Sfântul Nicolae”) o imagine de pe clădirea-simbol a stilului neoromânesc promovat în Oradea și Eparhie de către episcopul Valeriu Traian Frențiu.

La conceperea și realizarea acestui Ordin s-au implicat activ Indig Rodica – consilier cultural și Eugen Ivuț – secretar episcopal.

După instituirea ordinului, diplome și medalii au fost oferite de către Preasfinția Sa la evenimentele din Eparhie, strict în ordinea în care acestea s-au succedat: la Vintere, de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, la Haieu, cu prilejul resfințirii bisericii și în Catedrala episcopală „Sfântul Nicolae”, cu prilejul sfințirii lucrărilor de reabilitare.

Rodica Indig

   Consilier cultural EGCO