Astăzi se împlinesc 157 de ani de la moartea poetului greco-catolic Andrei Mureșanu (n. 16 noiembrie 1816, Bistrița – d. 12 octombrie 1863, Brașov). 

Născut în familia unui mic întreprinzător, acesta a studiat filozofia și teologia la Blaj, unde i-a avut profesori pe Timotei Cipariu și George Barițiu, coleg mai vârstnic și care îi va deveni prieten apropriat. Echipele teatrale organizate de George Barițiu și producțiile literare ale lui Timotei Cipariu îl înrâuresc pe tânărul student, stimulându-l pe calea lecturii și a scrisului.

Începând cu anul 1938, Andrei Mureșanu este profesor la Brașov. A început să publice poezie în revista „Foaie pentru minte, inimă și literatură”. S-a numărat între conducătorii Revoluției din 1848, ca membru în delegația Brașovului la Adunarea de la Blaj, în mai 1848.

Poemul său „Un răsunet”, scris la Brașov pe melodia anonimă a unui vechi imn religios (Din sânul maicii mele), poem denumit ulterior „Deșteaptă-te, române!”, a devenit imn revoluționar – fiind numit de Nicolae Bălcescu „Marseilleza românilor”.

În 1990 „Deșteaptă-te, române!” a devenit imnul de stat al României. 

După Revoluția de la 1848 Mureșanu a muncit ca traducător la Sibiu și a publicat în revista Telegraful Român, operele sale având tentă patriotică și de protest social. În 1862 poeziile sale au fost adunate într-un volum.

Având sănătatea precară, a murit în 1863 la Brașov.

Sursa: http://www.e-communio.ro/