ENIGMATICUL ANTONIE CEL MARE ÎN TEOLOGIE, PICTURĂ ȘI LITERATURĂ
Locația: Seminarul Teologic Greco-Catolic, Aula Magna
Data: marți, 24 mai, ora 18
Conferentiar: Cristian Bădiliță
Organizator: Episcopia Greco-Catolică Oradea
Conferința va aborda aspecte mai puțin cunoscute despre viața, profilul intelectual și evoluția figurii marelui duhovnic egiptean din secolul al IV-lea. A fost Antonie un „analfabet”, așa cum îl prezintă o tradiție milenară, întemeiată pe biografia lui Atanasie? Corpusul epistolar transmis în versiune georgiană. Cum a evoluat cultul său în Occident și care a fost geneza dramei flaubert-iene Ispitirea sfîntului Antonie.
Stand de cărți cu reducere.