În cadrul Simpozionului Internațional „Școala Ardeleană” organizat de către Facultatea de Teologie Grec-Catolică, Departamentul din Oradea a fost lansată și cartea „Imperiul Roman și creștinismul în timpul Părinților Apostolici” a părintelui profesor Călin Ioan Dușe, profesor al Facultății.

Cuvântul înainte îi aparține părintelui Cristian Barta, decanul Facultății de Teologie în care este subliniată importanța acestei cărți: „Lucrarea realizată  de părintele Călin Ioan Dușe se situează  pe linia străduințelor teologiei greco‐catolice de recuperare a tezaurului gândirii patristice  și își circumscrie obiectul cercetării la Părinții Apostolici”.

 Autorul lucrării dedică un spațiu însemnat prezentării Imperiului Roman și sintetizează pe baza bibliografiei existente istoria Imperiului Roman, instituțiile sale militare, sociale, juridice, economice, cultural‐educative  și religioase.

„Primele trei capitole creionează în mod riguros un tablou coerent  și sistematic al spațiului vital în care s‐a afirmat creștinismul antic, pregătind astfel cadrul conceptual pentru înțelegerea apariției  și răspândirii creștinismului. Întemeierea Bisericii  și misionarismul Sfântului Apostol Pavel sunt abordate din perspectiva surselor creștine, dar pun în valoare  și raportul creștinismului cu lumea iudaică.

Partea finală  a cărții tratează  operele părinților apostolici, insistând asupra Didahiei, Sfântului Clement Romanul, Sfântului Ignatie Teoforul  și Sfântului Policarp al Smirnei.

Autorul nuanțează  aspecte de ordin biografic  și prezintă  elementele teologice fundamentale ale scrierilor Părinților Apostolici. Importanța uriașă  a Cuvântului lui Dumnezeu, centralitatea lui Hristos, credința trăită  și mărturisită într‐un limbaj simplu, spontan și accesibil omului de atunci și de azi, idealul sfințeniei  și al mântuirii exprimat printr‐o spiritualitate bogată  și limpede, unitatea dintre doctrină, viață, liturghie  și rugăciune sunt trăsături prin care Părinții Apostolici continuă să atragă și să fascineze creștinii prezentului.”