Textul biblic
17De aceea mă iubeşte Tatăl, pentru că îmi dau viaţa pentru ca s-o iau din nou. 18Nimeni n-o ia de la mine, ci eu o dau de la mine însumi. Am putere să o dau şi am putere să o iau din nou. Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu”. 19S-a făcut iarăşi dezbinare între iudei din cauza acestor cuvinte. 20Mulţi dintre ei spuneau: „Are un diavol şi delirează. De ce-l ascultaţi?”. 21Alţii spuneau: „Aceste cuvinte nu sunt ale unui posedat de diavol. Oare poate un diavol să deschidă ochii unui orb?”. 22Atunci avea loc Sărbătoarea Înnoirii în Ierusalím. Era iarnă. 23Isus umbla prin templu, în Porticul lui Solomon. 24Iudeii l-au înconjurat şi i-au zis: „Până când ne chinuieşti sufletul? Dacă tu eşti Cristos, spune-ne deschis!”. 25Isus le-a răspuns: „V-am spus, şi nu credeţi. Faptele pe care le fac în numele Tatălui meu, acestea dau mărturie despre mine, 26însă voi nu credeţi, pentru că nu sunteţi dintre oile mele. 27Oile mele ascultă glasul meu; eu le cunosc, iar ele mă urmează. 28Eu le dau viaţa veşnică şi nu vor pieri niciodată. Şi nimeni nu le va răpi din mâna mea. 

Meditaţie
Isus ne descoperă o ultimă calitate a Păstorului cel bun: Păstorul cel bun este Fiul Preaiubit al Tatălui. Și de ce este iubit Isus de Tatăl? Pentru că știe să își jertfească viața Sa, știe să-și dăruiască viața Sa fraților. Și tocmai dându-și viața Sa va face din noi un popor unic de persoane libere, eliberate de sclavia păcatului. Așadar, o ultimă calitate a Păstorului cel bun este aceea că știe să își dăruiască viața, pentru că cei care vor să fure sau să posede viața de fapt o ucid, iar cei care o dăruiesc aceia o primesc înapoi. Întrucât viața este iubire, aceasta se realizează în dăruirea de sine, iar astfel moartea lui Isus nu mai este moarte, ci o dăruire liberă a vieții pentru a o primi din nou, pentru că dându-și viața devine ca și Tatăl care știe să dăruiască viața Sa. Iar adevărata putere a lui Dumnezeu este aceea de a dărui viața și nu de a o lua. De aceea viața este viață doar atunci când este dăruită în mod liber din iubire, altfel nu mai este viață, ci moarte.

Vedem că unica poruncă în care se realizează întreaga putere a lui Dumnezeu este aceea de a-și da viața, aceasta este porunca Tatălui care îl iubește pe Fiul, și porunca Fiului care îl iubește pe Tatăl. Aceasta va deveni unica poruncă pe care Mântuitorul ne-a lăsat-o: Poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unii pe alții … Să vă iubiți unii pe alții după cum v-am iubit Eu! De fapt prin această poruncă Isus ne arată că viața noastră se realizează pe deplin numai în iubire și în dăruire.

Și ne-am putea întreba de ce le spune Isus capilor religioși aceste cuvinte? Tocmai pentru ca aceștia să își schimbe mentalitatea care îi conduce, porunca pe care o urmează, să își schimbe păstorul care îi ghidează, să își schimbe imaginea greșită pe care o au despre Dumnezeu și despre om. Isus ne adresează și nouă aceste cuvinte pentru ca noi să schimbăm relația noastră cu Dumnezeu și cu cei de lângă noi. Cuvintele lui Isus ne deschid ochii despre cine este Dzeu și care este modelul pe care îl urmăm în viață; cuvintele Sale ne luminează pentru a-l urma pe Păstorul vieții. Noi creștinii de azi, care ascultăm aceste cuvinte suntem chemați să ne întrebăm care este modelul nostru de om? Noi pe care păstor îi urmăm, îl urmăm oare pe Păstorul cel Bun care știe să își dea viața pentru oi și care le iubește? Sau păstorul nostru este propriul egoism și urmărirea interesului propriu care duce la moarte? Ce căutăm noi în viață, căutăm puterea, faptul de a domina asupra celorlalți sau căutăm să îl urmăm pe Domnul? De aceea să îl rugăm pe Domnul să ne lumineze pentru a-l putea urma în fiecare zi pe El, Păstorul cel Bun!

după Silvano Fausti – Una comunità legge il vangelo di Giovanni
traducere şi adaptare pr. Răzvan Iacob VASILE