Textul biblic
51Adevăr, adevăr vă spun: dacă cineva va păzi cuvântul meu, nu va vedea moartea în veci”. 52Iudeii i-au spus: „Acum ştim că ai diavol! Avraam a murit; profeţii de asemenea, iar tu spui: «Dacă cineva va păzi cuvântul meu, nu va vedea moartea în veci». 53Oare eşti tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit? Şi profeţii au murit. Cine te crezi?”. 54Isus a răspuns: „Dacă eu mă glorific pe mine, gloria mea nu este nimic. Tatăl meu este cel care mă glorifică, el, despre care voi spuneţi: «Este Dumnezeul nostru». 55Dar voi nu l-aţi cunoscut; însă eu îl cunosc şi, dacă aş spune că nu-l cunosc, aş fi asemenea vouă, un mincinos. Însă îl cunosc şi păstrez cuvântul lui. 56Avraam, părintele vostru, s-a bucurat că va vedea ziua mea. A văzut-o şi s-a bucurat”. 57Atunci iudeii i-au spus: „Încă nu ai cincizeci de ani şi l-ai văzut pe Avraam?”. 58Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: mai înainte de a fi fost Avraam, eu sunt”. 59Atunci ei au luat pietre ca să arunce în el. Dar el s-a ascuns şi a plecat din templu.

Meditaţie
Dacă minciuna duce la sclavie și la moarte, libertatea este în schimb rodul adevărului, care duce la viață. În zilele noastre există multe concepții și definiții greșite ale libertății. Primul înțeles al libertății e vechi de când lumea și spune că omul este liber și atotputernic să facă tot ce vrea și îi place, acesta este omul liber. Iar ceilalți cine sunt? Sunt niște bieți sclavi de care eu dispun după bunul plac … În antichitate singura persoană liberă era regele care spunea despre sine că îl reprezintă pe Dumnezeu pe pământ, adică regele era singurul om liber, iar ceilalți erau supuși lui. Acest concept despre libertate a fost transformat de epicureii care spuneau că toți oamenii sunt mici regi și că fiecare poate să facă pe cont propriu tot ceea ce vrea și îi place, adică libertatea însemna urmarea propriei plăceri. Această concepție despre libertate o găsim larg răspândită chiar și în prezent. Totuși dacă pentru animal este normal ca să fie condus de propriul instinct, pentru om acest lucru nu este normal, deoarece omul mai are în plus rațiune și iubire. Libertatea înțeleasă doar la acest nivel reduce omul la o stare animală, face din om o adevărată „bestie”, îl face pe om „lup” pentru ceilalți oameni. Mai există apoi concepția despre libertate a stoicilor, a celor „înțelepți”, care își cunosc propriile îndatoriri și le împlinesc. Chiar dacă este un concept mai nobil, totuși îl face pe om sclav al propriului eu, al propriului super-eu.

Evanghelia și Biblia în general, ne propun o altă concepție despre libertate: omul este liber întrucât este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu cine este? Dumnezeu este Cel care îi slujește pe toți, care se pune în slujba tuturor, cel care este solidar cu toți, cel care își dă viața pentru toți, cel care este iubire și îi iubește pe toți! Așadar, conceptul de libertate creștină nu înseamnă plăcere, nu înseamnă obligativitatea legii, ci este acela de a ști că suntem iubiți și de a-i iubi și noi la rândul nostru pe ceilalți, stabilind un raport corect cu Tatăl, cu frații și cu lucrurile, unde totul este pus în slujba vieții!

De aceea, a păzi cuvântul înseamnă a trăi în această libertate de fii, înseamnă a respinge minciuna care ne desparte de Tatăl și ne transformă în fii ai celui rău. A păzi Cuvântul înseamnă a trăi în adevăr ca adevărați fii ai lui Avram, ca adevărați fii ai lui Dzeu. Avram este considerat Părintele credinței, „tatăl tuturor celor credincioși” și știm că și-a câștigat acest titlu crezând Cuvântului lui Dumnezeu, lăsânduse condus și călăuzit de acest Cuvânt și încredințându-și toată viața sa Domnului. El a ascultat de Cuvântul care dă viață și a primit veșnica răsplată. Tot așa și noi în momentul în care credem Cuvântului vieții, când ne lăsăm călăuziți de acest cuvânt, atunci și noi nu vom mai cunoaște moartea și vom fi vii alături de Domnul vieții în veșnicie.

după Silvano Fausti – Una comunità legge il vangelo di Giovanni
traducere şi adaptare pr. Răzvan Iacob VASILE