Textul biblic
10 Nu crezi că eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la mine; dar Tatăl, care rămâne în mine, face lucrările sale. 11 Credeţi-mă! Eu sunt în Tatăl şi Tatăl în mine. Dacă nu pentru altceva, credeţi datorită lucrărilor acestora! 12 Adevăr, adevăr vă spun, cine crede în mine va face şi el lucrările pe care le fac eu şi va face şi mai mari decât acestea, căci mă duc la Tatăl. 13 Şi orice veţi cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie glorificat în Fiul. 14 Dacă veţi cere ceva în numele meu, eu voi face. 15 Dacă mă iubiţi, veţi păzi poruncile mele 16 şi eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna, 17 Spiritul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede şi nici nu-l cunoaşte. Dar voi îl cunoaşteţi, pentru că rămâne la voi şi va fi în voi. 18 Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi. 19 Încă puţin şi lumea nu mă va mai vedea. Voi, însă, mă veţi vedea; pentru că eu trăiesc, veţi trăi şi voi. 20 În ziua aceea, veţi cunoaşte că eu sunt în Tatăl meu, iar voi în mine şi eu în voi. 21 Cine are poruncile mele şi le păzeşte, acela mă iubeşte, iar cine mă iubeşte va fi iubit de Tatăl meu şi eu îl voi iubi şi mă voi revela lui”.

Meditație
Primul lucru pe care Isus ni-l spune despre Tatăl este că El este în Tatăl și Tatăl este în El. Dar ce înseamnă acest lucru? Isus a repetat de mai multe ori că Tatăl îl iubește pe Fiul și că Fiul îl iubește pe Tatăl, dar iată că această iubire face ca Unul să locuiască în Celălalt. Unde locuiește Unul și Celălalt? Acolo unde iubește, de aceea Isus locuiește în Tatăl. Și la fel Tatăl locuiește în Fiul pentru că îl iubește, și atunci a crede că Isus este Fiul care îl iubește pe Tatăl și este iubit totodată de Acesta este primul lucru pe care Isus ni l-a descoperit despre Sine, dar și despre noi: Dumnezeu este Tatăl meu și mă iubește ca pe propriul fiu, de aceea în întreaga mea viață sunt chemat să răspund acestei iubiri și să îl iubesc și eu ca pe Tatăl meu cu iubirea cu care mă iubește El. A crede înseamnă întâi de toate a recunoaște această iubire și a ne fonda propria viață pe această iubire!

Un al doilea aspect important este că cuvintele Fiului sunt aceleași cuvinte cu ale Tatălui, Fiul este Cuvântul Tatălui, Tatăl este „cuvântul transmis Fiului”.  Tatăl este Cel care spune Cuvântul Său Fiului, iar Fiul realizează acest Cuvânt. De aceea, cuvintele pe care le spune Fiul sunt cuvinte eficace, sunt cuvinte care dau viața, sunt cuvinte pline de iubire, sunt cuvinte care „îl fac cu adevărat Fiu”, sunt cuvinte care vorbesc despre Tatăl și despre operele Sale. Isus ne spune să credem în El și cuvintelor Lui: să credem că El este în Tatăl și Tatăl este în El. Isus ne transmite astfel o moștenire importantă: a trăi sau a locui în Tatăl, înseamnă a-și avea originea și propriile rădăcini în Tatăl, a primi viața de la El, înseamnă a trăi iubirea și a te simți iubit de Tatăl, înseamnă a te putea încrede în acest Cuvânt și de a ne lăsa transformați și plămădiți de acest Cuvânt, întrucât unul devine ceea ce ascultă.

Mântuitorul ne mai spune apoi că principiul tuturor acțiunilor noastre trebuie să fie încrederea noastră în El, tot ceea ce dorim să obținem sau să primim să cerem prin credință. Avem nevoie întâi deci de credință, pentru că dacă cineva nu are credință nu poate face nimic, pentru că neliniștea și fricile blochează toate capacitățile sale. Așadar, încrederea și credința „deblochează” toate capacitățile noastre. Dar nu este vorba doar despre o încredere oarecare pe care eu trebuie să o am în El: credința mea trebuie să se bazeze pe ceea ce a făcut El pentru mine, pe toate cuvintele pe care mi le-a spus și pe faptul că El a dat sens vieții mele. Și astfel voi face și eu ceea ce a făcut El, voi urma exemplul Său, voi imita operele Sale, deoarece știm că omul acționează potrivit cuvintelor pe care le păstrează în inima sa. De aceea, principiul vieții noastre și al acțiunilor noastre este încrederea și credința noastră în El, iar dacă nu vom crede în El și cuvintelor Lui, atunci ne vom conduce după alte cuvinte, principii sau filozofii, iar viața noastră va lua o altă întorsătură.

Apoi Isus ne mai spune că „Cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi va face şi mai mari decât acestea”, și ne-am putea întreba ce lucruri mai mari decât a făcut Isus am putea face? Ca și lucruri mai mari – întrucât El merge la Tatăl și deci ne va dărui Spiritul Său – fiecare din noi va avea posibilitatea de a face lucrul cel mai mare care există pe pământ: acela de a-L iubi pe Tatăl și pe frați cu aceeași iubire cu care ne-a iubit Dumnezeu, acesta este lucrul cel mai mare pe pământ, mai mare și decât acela de a învia morții, pentru că acela era doar un semn, iar semnificația semnelor este tocmai iubirea care ne face să trecem de la moarte la viață. Prin intermediul darului Spiritului Sfânt pe care noi îl vom primi tocmai pentru că Isus se întoarce la Tatăl, noi vom putea să ne iubim așa cum ne iubește El. Vom avea astfel darul Spiritului Sfânt și viața lui Dumnezeu, vom ajunge să facem parte din Sfânta Treime încă de pe pământ: acesta este lucrul cel mai mare. Și tocmai întorcându-se la Tatăl, El ne descoperă și ne dăruiește iubirea Sa extremă pe cruce: ne dăruiește Spiritul Său pentru a putea face lucruri și mai mari, pentru a putea să trăim și noi din Spiritul Său!

după Silvano Fausti – Una comunità legge il vangelo di Giovanni
traducere și adaptare: pr. Răzvan Iacob VASILE