În perioada 5-6 aprilie 2019, în Aula Magna, „Episcop Ioan Suciu” a Seminarului Teologic Greco-Catolic Sfinții Trei Ierarhi: „Vasile,Grigore și Ioan” Oradea a avut loc Simpozionul anual studențesc, organziat de Asociația „Coriolan Tămâian” Oradea. Tema din acest an s-a numit: „Probleme ale societății contemporane pentru etica creștină”. Tema a fost aleasă pornind de la situația socio-culturală actuală, prezentându-se în cele două zile diferite teme care privesc societatea actuală și soluții pentru acestea. Au fost dezbătute teme de natură antropologică, bioetică dar mai ales sociologică și teologică. De-a lungul simpozionului au fost prezentate teme precum: Metamorfoza educației morale în societatea de astăzi, Eutanasia- Un fapt moral ?, Humanae Vitae. Discurs adoptat timpurilor noastre, Problema teoriei Gender și multe altele. Au participat atât studenți ai departamentului Oradea al Facultății de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, cât și studenți ai departamentului Blaj al aceleiași facultăți dar și invitați din alte culte.

Tema abordată a depășit granițele confesionale, prezentând  teme de actualitate pentru viața Bisericii indiferent de confesiunea pe care o are. Simpozionul a avut scopul de a răspunde necesităților timpului în care trăim, după modelul primilor creștini, care au dat mărturie despre Hristos în fața oamenilor, de multe ori chiar cu prețul vieții. Astăzi, noi suntem puși să răspundem altor probleme, iar în fața acestor probleme trebuie să depășim granițele, culturale și confesionale, pornind chiar de la cuvintele Mântuitorului: „Ca toți să fie una, Părinte, întru Mine și Eu în Tine, așa și aceștia în noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis.” (Ioan 17,21)

La finalul simpozionului a avut loc un conversatorium, în care studenții, împreună cu profesorii lor au clarificat anumite concepte și idei de natură sociologică, antropologică și teologică. Reîmprospătând puțin cunoștințele dobândite și dobândind alte cunoștințe noi, studenții au plecat fiecare acasă cu noi provocări și noi răspunsuri. Ca membre vii ale Bisericii, fiecare avem datoria de a răspunde problemelor atât în comunitățile din care aparținem teritorial dar și problemelor care depășesc granițele regionale, iar Biserica are datoria de a interveni în momentul în care apar discrepanțe între legile civile și normele morale propovăduite de Biserică având ca fundament adevărul revelat în paginile Sfintei Scripturi și în Magisteriul Bisericii. Misiunea nu este una ușoară dar este de datoria fiecăruia să apere credința propovăduită de Biserică în ciuda problemelor care pot veni, având ca mijloc de încurajare cuvinte Mântuitorului: „În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea” (Ioan 16,33).

Baidoc Claudiu- Președinte ASCTO