Cu binecuvântarea Preasfinției Sale Virgil Bercea, în perioada 28 – 29 ianuarie 2019, s-a desfășurat la Zalău, Pensiunea „Colț de Raiˮ, un curs de formare spirituală pentru preoții Eparhiei de Oradea, pe tema: „Colegialitate, Sinodalitate, Papalitate”. Cursul face parte dintr-o serie de inițiative propuse de Vicariatul pentru Preoți al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea și a fost ținut de pr. prof. Roberto Giraldo, director al Institutului de Studii Ecumenice „San Barnardinoˮ din Veneţia, franciscan al Conventului „San Francesco della Vignaˮ. Conferențiarul a fost însoțit de pr. Vasile Barbolovici, paroh de Venezia-Mestre, care a asigurat traducerea din limba italiană.

Potrivit organizatorului, pr. Antoniu Chifor, Vicar cu Preoții în Eparhia de Oradea, acest „curs de formare le-a permis preoților să-și împrospăteze și să-și actualizeze cunoștințele dobândite în perioada Seminarului. De asemenea, au avut prilejul să-și aprofundeze vocația și anumite aspecte specifice ale slujirii preoțești. Totodată au constituit o bună ocazie pentru a reflecta și aprofunda asupra rolului sinodalității și colegialității din sânul Bisericii. Nu în ultimul rând, spune pr. Vicar, aceste cursuri sunt un moment de bucurie, de fraternitate și de împărtășireˮ.

Preotul Marius Matei, din parohia Hereclean, participant la cursul de formare, descrie experiența cursului la care tocmai a luat parte, astfel:

«Referitor la „colegialitate” am înțeles că este o particularitate a episcopatului potrivit căreia toţi episcopii formează împreună un corp responsabil în mod solidar de Biserica universală şi de evanghelizarea lumii; toţi sunt învăţători ai credinţei şi legiuitori supremi sub autoritatea papei, succesorul lui Petru. Această unitate se exprimă în mod solemn în Conciliul ecumenic. Deci, colegialitatea e reponsabilitatea faţă de Biserica întreagă a tuturor episcopilor ce sunt în comuniune între ei şi cu capul colegiului, papa.

În ceea ce privește «sinodalitatea», aceasta exprimă figura Bisericii care provine din Evanghelia lui Isus şi care este chemată să se întrupeze astăzi în istorie, în fidelitate creativă faţă de Tradiţie. Am remarcat că sinodalitatea ne oferă cadrul interpretativ cel mai adecvat pentru a înţelege însăşi slujirea ierarhică şi că toţi membrii Bisericii sunt subiecţi activi și implicați ai evanghelizării. Rezultă că poziţionarea unei Biserici sinodale este fundament indispensabil al unui nou elan misionar care să implice întregul popor al lui Dumnezeu.

Am mai înțeles, totodată - continuă pr. Marius Matei -că papalitatea este un semn de unitate și de fidelitate. Dincolo de slăbiciunile personale ale papilor și ale Bisericii însăși, referința comună la Episcopul Romei a contribuit decisiv la menținerea în unitate a celei mai numeroase Biserici din lume, a asigurat o independență și o autonomie mai mare față de puterile civile, a constituit un factor al promovării misiunilor, reînnoirii și dialogului.

În concluzie, pentru mine aceste două zile au reprezentat o modalitate inspirată de a fi împreună și în comuniune cu oameni dragi, frați întru preoție, «îmbogățindu-mă» cu informații care să mă ajute în slujirea preoțeascăˮ.

Următoarele cursuri de formare spirituală pentru preoți sunt programate de Vicariatul pentru Preoți Oradea în perioada 8-10 aprilie a.c., cursuri adresate preoților împreună cu soțiile lor, care vor fi ținute de don Renzo Bonetti, membru al Comitetului științific al Fundației „Centrul Internațional Familia din Nazaretˮ din Vatican, pentru o lungă perioadă director al Biroului Național pentru Patorația Familiei în cadrul Conferinței Episcopale Italiene, autor al multor cărți dedicate valorilor familiei creștine.