Formarea si discernamântul în viata preotului

De Beniamino Stella

Cardinalul prefect al Congregatiei pentru Cler a deschis joi, 5 octombrie 2017, la centrul de congrese Mariapoli de la Castel Gandolfo, lucrarile întâlnirii internationale de "Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis". Publicam în continuare mari fragmente din interventia sa.
Departe de a fi un recipient de idei abstracte, Ratio a fost gândita si scrisa pentru viata reala a preotilor si pentru întrebarile, dificultatile, provocarile si sperantele slujirii lor. De aceea, pentru elaborarea documentului, am lucrat în echipa, pornind de la schimbul de experiente de viata sacerdotala; apoi am încercat sa primim instantele si practicile din Bisericile locale raspândite în lume; si, în sfârsit, am implicat experti si membri ai Congregatiei mai întâi si, dupa aceea, ai altor dicastere din Curia Romana, cu scopul de a fi îmbogatiti de diferitele sugestii si de a ajunge la un text proiectat în mod colegial si cât mai împartasit posibil. Era de acum necesara întocmirea unui nou document despre formarea preotilor. De fapt, asa cum se stie, ultima Ratio fundamentaliseste din 1970, desi ea a fost actualizata, în unele aspecte, în 1985. Schimbarile care au avut loc între timp – atât în domeniul eclezial cât si socio-cultural – împreuna cu aprofundarile magisteriale si îndeosebi cu contributia lui Pastores dabo vobis, cereau o noua privire asupra figurii preotului.
Dorinta care ne-a animat a fost aceea de a oferi un instrument actualizat despre formarea sacerdotala si, în general, de a pune la dispozitia preotilor un profil sacerdotal bine schitat, capabil sa ofere un portret robot al preotului capabil pentru provocarile de astazi ale slujirii si pentru viziunea de Biserica "în iesire misionara" la care ne îndeamna papa Francisc. Am încercat sa schitam bogatia, profunzimea si implicatiile personale si pastorale ale spiritualitatii prezbiterale, încercând sa se evidentieze un anumit profil de preot si de a gasi parcursurile formative potrivite pentru a-l crea.
Care sunt, asadar, notele care caracterizeaza noua Ratio, cuvintele-cheie care îi ilustreaza continuturile si, în general, viziunea de fond în care a fost redactata? Desigur conferintele pe care le vom asculta în aceste zile si schimbul pe care vom reusi sa-l traim vor ajuta sa intram în spiritul documentului; din partea mea, as vrea sa amintesc numai, pe scurt, patru puncte fundamentale ale textului: caracteristicile formarii: unica, integrala, comunitara si misionara; ucenicia; configurarea cu Cristos Bun Pastor; discernamântul spiritual si pastoral.
Textul din Ratio, preluând si reelaborând ceea ce a fost conceput în ultimii ani despre formarea sacerdotala, îndeosebi prin Pastores dabo vobis, propune un parcurs formativ integral; adica formarea preotului trebuie sa fie unica, integrala, comunitara si misionara. Unica, pentru ca este vorba de un parcurs singur, unic si permanent, adica dureaza toata viata si cuprinde atât faza initiala cât si cea permanenta; integrala, pentru ca uneste în sine dimensiunea umana, cea spirituala, cea intelectuala si cea pastorala; comunitara, pentru ca vocatia se naste în Biserica si este în slujba ei, adica este vorba despre o chemare care apare în cadrul comunitatii ecleziale si este orientata spre slujirea poporului lui Dumnezeu; în sfârsit, misionara, pentru ca îi pregateste pe candidati sa participe, ca pastori, la misiunea evanghelizatoare a lui Cristos încredintata Bisericii. Acest parcurs – asa cum am spus dureaza toata viata – începe în seminar, o comunitate care trebuie sa formeze "discipoli îndragostiti ai Domnului", tinând cont de importanta de a oferi fiecaruia o propunere educativa tintita si treptata, precum si o însotire spirituala personala. Este vorba despre un drum care începe cu timpul propedeutic, o etapa pe care noua Ratioa considerat ca trebuie s-o propuna ca indispensabila si obligatorie, luând în considerare rezultatele pozitive formate în cursul ultimelor decenii în multe tari. De fapt, este vorba despre un prim moment fundamental în care alegerea sacerdotala, care cere o solida maturitate umano-spirituala de bun profil, este analizata într-un drum serios de discernamânt spiritual, prin initierea la viata comunitara, la ritmurile rugaciunii si ale vietii spirituale si la doctrina Bisericii.
O idee de fond care strabate întregul document este cea a uceniciei. Dincolo de diferitele etape ale parcursului, gândite pentru a favoriza pedagogic procesul formativ, ucenicia este nota distinctiva a identitatii prezbiterale, pe care Ratio vrea s-o comunice ca itinerar al unei vieti întregi. Adica, preotul este un chemat care porneste la drum pe urmele Învatatorului, ramânând deschis la Cuvântul sau, configurându-se cu inima sa si facându-se astfel disponibil sa împartaseasca misiunea sa în Biserica si în lume; departe de a vedea în aceasta alegere o cucerire personala, rod al propriilor eforturi, sau exercitarea unei functii administrative si birocratice, preotul este un discipol permanent pe drum la scoala Învatatorului, constituit pastor si calauza a poporului numai pentru ca, el cel dintâi, parcurge acelasi drum al Domnului sau. Acest drum de ucenicie, orientat spre sacramentul preotiei, vrea sa-l configureze pe candidat cu Cristos Bun Pastor, care împartaseste drumul turmei, o cauta în timp ce s-a pierdut, o îngrijeste cu duiosie când este ranita si o conduce la pasunile vietii vesnice. În aceasta directie, Ratio afirma importanta ca drumul formativ sa tinda la configurarea cu Cristos si, apoi, propune o etapa denumita configuratoare, corespunzatoare în general etapei studiilor teologice. Preotilor le este cerut talentul si arta discernamântului. Alaturi de "ucenicie" si "pastor", acesta este un alt cuvânt-cheie important din noua Ratio. De fapt, învingând riscul autoreferentialitatii si al narcisismului, preotul-pastor este chemat sa exercite un discernamânt spiritual asupra siesi si un discernamânt pastoral, pentru a însoti cu iubire poporul lui Dumnezeu.

(Dupa L'Osservatore Romano, 6 octombrie 2017)
Traducere de pr. Mihai Patrascu
Sursa: http://www.ercis.ro