„Episcopia Româna Unita cu Roma, Greco Catolica, de Oradea îsi prezinta întentia de a reabilita cladirea monument istoric Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea si introducerea acestuia în circuitul turistic.
În vederea îndeplinirii acestui scop, Episcopia Româna Unita cu Roma, Greco Catolica, de Oradea, a elaborat documentatia de finantare si documentatia tehnica pentru proiectul cu titlul: RESTAURARE INTERIOARA PALAT EPISCOPAL FARA INTERVENTII STRUCTURALE SAU NESTRUCTURALE SI INTRODUCEREA ÎN CIRCUITUL CULTURAL si o va depune spre finantare la ADR Nord-Vest (Cluj-Napoca) în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 „Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investitii 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural”, în calitate de Solicitant
Proiectul îsi propune reabilitarea interioara a cladirii monument Palatul Episcopal Greco-Catolic si introducerea acestuia în circuitul turistic national si international. Interventiile propuse prin proiect vizeaza interventii asupra instalatiilor sanitare, electrice si lucrari de arhitectura si restaurare. Dupa finalizarea proiectului se va deschide o parte importanta a monumentului spre vizitare de catre publicul larg. Încaperile din cladirea monument reabilitata vor avea urmatoarele functiuni:
•La subsolul cladirii se vor amenaja spatii de depozitare, ateliere de întretinere a exponatelor, centrala termica si magazie
•La parter, se vor amenaja: spatii administrative care vor deservi pentru functionarea imobilului ca obiectiv turistic, sali de muzeu de carte veche, sali de lectura, centru de studii teologice, sala mutimedia pentru organizarea de evenimente culturale si artistice, spatiu pentru activitati cu copii. Pe lânga acestea parterul va fi dotat cu grupuri sanitare, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, lift pentru facilitarea accesului la urmatorul etaj, garderoba, camere depozit si de întretinere a exponatelor.
•La etaj se vor amenaja: sali de conferinta/evenimente culturale si artistice, sali pentru expozitii, sala pentru muzica de camera, muzeu Istoria Episcopiei, sali muzeu dedicate fiecarui Episcop Greco-Catolic din Oradea, sala 1948-1989, muzeu haine preotesti. Pe lânga acestea parterul va fi dotat cu grupuri sanitare, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, holuri de acces, garderoba, camere depozit si de întretinere a exponatelor.
Imobilul se situeaza la adresa: Oradea, jud. Bihor, P-ta Unirii, nr. 3. Are o suprafata construita de 1374,80 mp si o suprafata desfasurata de 3218,07 mp.
Bugetul total al proiectului este de : 16.030.060,00 lei, adica 3.618.523,70 euro.
Contributia proprie a solicitantului este de 2% la valoarea eligibila a proiectului.
Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, din care 12 luni se aloca pentru realizarea lucrarilor de reabilitare.