Virgil din mila lui Dumnezeu Episcop al Episcopiei de Oradea

În baza drepturilor ce ne sunt conferite dupa rânduiala canoanelor Sfintilor Apostoli, conform Codului Canoanelor Bisericilor Orientale si a Conciliilor Provinciale,

DECRETAM

Art. 1. Parintele Olimpiu TODOREAN se numeste Vicar General al Eparhiei de Oradea.
Art.2. Prezentul Decret intra în vigoare din data de 1 iunie 2015. Biroul Personal va duce la îndeplinire prezentul Decret.

Dat în Oradea, la 29 mai, Anul Domnului 2015.

Episcop