Neprihănire și iubire, candoare și ascultare, Fecioara Maria, întrupează mijlocul prin care noi, oamenii, l-am primit pe Dumnezeu Trupul. Însuși Dumnezeu o alege pentru a veni în lume, prețuindu-i vrednicia. În chip deosebit, se cuvine ca și noi să îi aducem mulțumire Mamei noastre Cerești, având convingerea că iubirea ei pentru noi este infinită.

La Sanctuarul Eparhial „Maica Domnului” din Oradea, care se îmbracă în straie de sărbătoare odată cu elogierea Adormirii Maicii Domnului, prin celebrările în cinstea Fecioarei Maria menite să vină în întâmpinarea sufletelor noastre însetate de liniște și eliberare, am fost așteptați în fiecare zi a Postului având posibilitatea de adorație și rugăciune prin rostirea Paraclisului Maicii Domnului și ascultarea cuvântului de învățătură spus de părintele Tălin Clement OFMConv.

În prag de mare sărbătoare, zenitul grandorii cerești i-a cuprins pe cei veniți cu evlavie să ia parte la procesiunea cu statuia Fecioarei Maria de la Fatima. Pornind de la Sanctuarul Eparhial, pașii, cântările și rostirea Sf. Rozariu în cinstea Maicii Cerului au fost profunde și cu sinceră dăruire, fiind remarcabil grupul de pelerini care-și răspândesc credința.

Păstor înțelept, apărător al valorilor creștine și semănător al credinței, Preasfințitul Virgil Bercea – episcopul greco-catolic de Oradea – a pășit cu smerenie alături de peregrini, pătruns de solemnitatea momentului. Preasfințitul László Böcskei, episcopul romano-catolic de Oradea, a fost părtaș cu pioase rugăciuni la călătoria rituală.

Îndreptându-se spre Bazilica Romano-Catolică, unde Statuia Sfintei Fecioare a fost primită cu mare bucurie, credincioșii greco-catolici alături de cei romano-catolici s-au unit în rugăciune, mărturisindu-și astfel credința în fraternitate pășind împreună, atât preoți, cât și laici.

Pe lângă glasurile care au înălțat cântări de preamărire a Sfintei Fecioare, au răsunat acordurile Fanfarei Efrata care au întregit nemijlocit trăirea spirituală sinceră.

În întâmpinarea statuii Fecioarei Maria, grupul de copii de la Oratoriul „Sfântul Francisc de Assisi” a presărat petale catifelate de trandafiri ce emană miresme dulci, drumul înflorind astfel în calea pelerinilor.

La încheierea procesiunii, ajunsă înapoi la Sanctuar, statuia Fecioarei Maria, ne aștepta pe fiecare să ne plecăm fruntea și să ne lăsăm îmbrățișați de speranță, pregătindu-ne de bucuria înălțării ei la Tatăl Ceresc.

Părintele paroh, pr. Iulian Robu, a primit cu mulțumire bucuria că hramul Sanctuarului a umplut biserica de credincioși veniți la Sfânta Liturghie arhierească celebrată de PSS Virgil Bercea, alături de un sobor impresionant de preoți sosiți chiar de peste granițele țării, de vocile răsunătoare ale corului Seminarului Teologic Greco-Catolic „Sfinții trei Ierarhi” din Oradea, dirijat de prof. dr. Radu Mureșan. În cadrul Sfintei Liturghii trei tineri au primit Taina Preoției.

Procesiunea solemnă în jurul bisericii cu statuia Sfintei Fecioare Maria de la Fatima, urmată de binecuvântarea finală, a fost cea care a încheiat aceste zile pline de haruri revărsate asupra comunității. Aleasă prețuire tuturor celor care au avut o reală contribuție în desfășurarea și organizarea celebrării evenimentelor ce ne-au încărcat spiritual!

Corabia vieții noastre să fie călăuzită de mângâierea plină de iubire a Fecioarei Maria spre Domnul!

Prof. Patricia Capriș