În urmă cu zece ani, pe 18 februarie 2012, Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea i-a conferit demnitatea de cardinal Preafericitului Părinte Lucian Mureșan, întâistătătorul Bisericii Greco-Catolice din România. Astfel, după Fericitul Iuliu Hossu, creat cardinal „in pectore” la 28 aprilie 1969, de către Papa Paul al VI-lea și PS Alexandru Todea, creat cardinal la 28 iunie 1991, de către Papa Ioan Paul al II-lea, Preafericitul Lucian este cel de-al treilea cardinal al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice și-a primit însemnele de cardinal în data de 18 februarie 2012, la Vatican, în cadrul Consistoriului Ordinar Public, din Bazilica „Sfântul Petru”, alături de ceilalți 21 de noi cardinali ai Bisericii Catolice. La momentul liturgic indicat, fiecare cardinal a urcat la altarul Confesiunii Sfântului Apostol Petru, unde a primit bereta roșie, simbol al dăruirii până la vărsarea sângelui din dragoste față de Biserică, inelul de cardinal, având încrustate figurile Sfinților Apostoli Petru și Pavel, și o stea ce o reprezintă pe Maica Domnului, precum și decretul de numire, continuând numele bisericii al cărei titular devenea noul cardinal și care pentru Preafericitul Lucian este biserica „Sfântului Atanasie” de la Roma.

Cardinalul Lucian declara atunci că „această demnitate reprezintă un semn al recunoașterii importanței Bisericii Române Unite și a rolului ei în formarea conștiinței naționale și în promovarea valorilor creștine în sânul neamului nostru. (…) Această numire consider că este adresată în primul rând jertfei martirilor și a întregii noastre Biserici, care au plătit cu sângele prețul fidelității față de Cristos și față de Biserica Sa.”

Papa Benedict al XVI-lea, adresându-se Întâistătătorului Bisericii Române Unite și credincioșilor prezenți, a rostit din nou în limba română următoarele cuvinte: „Salut cu bucurie pe Preafericirea Sa Lucian Mureșan și pe voi toți, credincioși din România, care ați dorit să vă strângeți în jurul iubitului vostru Păstor, pe care l-am creat cardinal. Împreună cu voi salut întregul popor român și Patria voastră, legată acum și mai mult de Sediul Sfântului Petru! Binecuvântarea mea să vă susțină mereu”.

Ajuns la venerabilă vârstă de 90 de ani, Cardinalul Lucian a cunoscut atât perioada de persecuție a Bisericii Greco-Catolice, cât și cea de recunoaștere și revigorare spirituală după 1990. Din cauza confesiunii sale greco-catolice, Cardinalul Lucian a fost exmatriculat, la presiunea autorităților comuniste, din Facultatea de Teologie Romano-Catolică și și-a desfășurat activitatea de preot în clandestinitate timp de 25 de ani. Deoarece a rămas fidel Bisericii Romei, Cardinalul Lucian a fost persecutat de autorități până la căderea regimului comunist, în 1989. Deși a urmat școala de ofițeri de aviație, a fost trimis, pe durata stagiului militar, la detașamentul de muncă de la Bicaz, la construcția primei hidrocentrale din țară. Și-a găsit apoi greu un loc de muncă, fiind nevoit să lucreze ca muncitor necalificat, mai întâi într-o carieră de piatră, iar apoi la Drumuri și Poduri, până la pensionare, în 1990.

După evenimentele din decembrie 1989, Cardinalul Lucian a fost numit Episcop de Maramureș în martie 1990, iar din data de 4 iulie 1994 a devenit Arhiepiscop al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș și Mitropolit al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică. În timpul păstoririi Sale, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a fost ridicată la rangul de Biserică Arhiepiscopală Majoră (2005), a fost început și finalizat procesul canonic de beatificare a celor șapte Episcopi Martiri greco-catolici. A susținut demersurile pentru aducerea în țară, de la Roma, a rămăşițelor pământești ale Episcopului Ioan Inocenţiu Micu în Catedrala Blajului, ctitorită de acesta. Tot în timpul arhipăstoririi Cardinalului Lucian a avut loc istorica vizită a Papei Ioan Paul al II-lea în România, în zilele 7-9 mai 1999. Dar momentul culminant ca Întâistătător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, l-a reprezentat vizita istorică a Papei Francisc la Blaj, în data de 2 iunie 2019, când Sfântul Părinte a oficiat, împreună de Preafericirea Sa, pe Câmpia Libertății, Liturghia de Beatificare a celor șapte Episcopi greco-catolici români, martiri în timpul regimului comunist din țara noastră.

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, marchează cei zece ani de cardinalat ai Preafericitului Părinte Lucian Mureșan printr-o celebrare liturgică, oficiată de Preasfinția Sa Cristian Crișan, Episcop Auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj, vineri, 18 februarie, începând cu ora 8:00. (bisericaromanaunita.ro)

Eparhia greco-catolică de Oradea, în frunte cu păstorul ei PS Virgil Bercea îi urează Preafericitului Părinte Lucian mulți ani și  păstorire rodnică a turmei încredințate de Domnul Isus Cristos.

Întru mulți ani, Stăpâne!

Biroul de Presă