Ieri seară, 7 decembrie 2020 la ora 19.30, la Cateheza on-line destinată adulţilor şi familiilor, părintele Gabriel Mărincaş din Gherla a explicat însemnătatea Proscomidiei, acea parte de început a Sfintei Liturghii, ritual  care se săvârşeşte în ascuns de către preot, pentru a pregăti Pâinea şi Vinul spre consacrare.

            În special participanţii din rândul credincioşilor au aflat cu această ocazie o mulţime de aspecte  interesante legate de Proscomidie, tema fiind  de regulă mai puţin cunoscută. La început,  Proscomidia era săvârşită de către diacon. În timp aceasta a evoluat, dobândind valenţe simbolice şi alegorice.

            Amintind de cele cinci pâini din Evanghelie, înmulţite de către Isus Mântuitorul, la Proscomidie se folosesc cinci  prescuri, din fiecare extrăgându-se părticele specifice        ( prima, Agneţul, referindu-se la Mântuitorul Isus Cristos, a doua la Sfînta Fecioară Maria, a treia la sfinţi, a patra la vii iar a cincea la morţi ). Inclusiv cele trei acoperitoare ale discului şi potirului au fiecare o însemnătate anume şi o simbolistică precisă.

            Din prima prescură se extrage Agneţul, acea prismă din pâine care-L reprezintă pe Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii.

            De amintit este un alt aspect foarte important, acela că fiecare parte al Sfintei Liturghii se bazează pe un exemplu din viaţa Mântuitorului Isus Cristos.

            Părintele a subliniat în încheiere faptul că Isus este pâinea cea adevărată, dată din cer, noi fiind dependenţi de hrana  Dumnezeiască.

            Următoarea cateheză, referitoare la  Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel,  va fi găzduită de platforma Zoom joi, 10 decembrie 2020 la ora 19.30.

Link-ul de conectare pentru  întâlnirile Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/7810039553…

ID de întâlnire: 781 003 9553

Cod de acces: cateheze20

Sunteţi aşteptaţi cu drag !

                                                                                                       Laura Ologu

                                                                                                     Biroul Pastoral