Adresându-se pelerinilor care s-au adunat în jurul bradului şi al ieslei de Crăciun din Piaţa Sfântul Petru pentru a se ruga împreună cu episcopului Romei antifonul „Angelus”, în cea de-a doua zi de Crăciun şi în sărbătoarea Sfântului Ştefan [potrivit calendarului latin], papa Francisc a evocat figura primului dintre discipoli care a mers pe urmele Mântuitorului pe calea martiriului, îndemnându-ne să ne însuşim trăsăturile esenţiale ale comportamentului său: încredinţarea propriei vieţi Domnului şi iertarea. Sfântul Sțefan este sărbătorit o zi mai târziu, pe 27 decembrie, în bisericile orientale.

26 decembrie 2018 – Vatican News. «Bucuria Crăciunului să continue să ne inunde inimile: să continue să răsune vestea minunată a naşterii lui Isus pentru noi şi să continue să aducă pace în lume. În această atmosferă de bucurie, celebrăm azi sărbătoarea sfântului Ștefan, diacon și primul martir. Ar putea părea ciudată alăturarea dintre comemorarea sfântului Ștefan şi nașterea lui Isus, pentru că apare contrastul dintre bucuria de la Betleem și drama lui Ștefan, ucis cu pietre în Ierusalim, în prima persecuție împotriva Bisericii pe cale să se nască. În realitate nu este așa, pentru că Pruncul Isus este Fiul lui Dumnezeu făcut om, care va mântui omenirea murind pe cruce. Acum îl contemplăm înfășat în scutece, în iesle; după răstignire va fi din nou înfășurat cu fâşii de pânză şi aşezat într-un mormânt.» Astfel a explicat papa Francisc, la începutul cuvântului de învăţătură care a însoţit rugăciunea „Angelus” din a doua zi de Crăciun, asocierea dintre Naşterea Mântuitorului şi sărbătoarea sfântului Ştefan.

Evocând figura sfântului Ştefan, primul dintre discipoli care a mers pe urmele Mântuitorului în privinţa martiriului, episcopul Romei a spus:
Papa Francisc: «Sfântul Ștefan a fost primul care a urmat paşii Maestrului divin pe calea martiriului; el a murit asemenea lui Isus, încredinţând propria viața lui Dumnezeu și iertând. Două comportamente: a încredinţa propria viaţă lui Dumnezeu şi a ierta; îi iartă pe asupritori. În timp ce era ucis cu pietre, a spus: „Doamne Isuse, primește sufletul meu” (Fap 7,59). Aceste cuvinte sunt foarte asemănătoare cu cele pronunțate de Cristos pe cruce: „Tată, în mâinile tale încredinţez sufletul meu (Lc 23, 46). Atitudinea lui Ștefan, care imită cu fidelitate gestul lui Isus, este un îndemn adresat fiecăruia dintre noi de a primi cu credință din mâinile Domnului ceea ce viața ne rezervă, fie pozitiv, fie negativ. Existența noastră este marcată nu numai de circumstanțe fericite – ştim acest lucru – dar și de momente de dificultate și de rătăcire. Însă, încrederea în Dumnezeu ne ajută să acceptăm momentele dificile și să le trăim ca pe o oportunitate de creștere în credință și de construire de noi relații cu frații noștri. Aceasta înseamnă să ne abandonăm în mâinile Domnului, despre care știm că este un Tată plin de bunătate față de fiii săi.»

Vorbind despre iertare, cel de-al doilea comportament prin care Ştefan l-a imitat pe Isus în momentul extrem al crucii, Sfântul Părinte a evidenţiat că, asemenea Mântuitorului, primul martir nu-i blestemă pe prigonitori, ci se roagă pentru ei, după cum se relatează în Faptele Apostolilor: „Apoi, căzând în genunchi, a strigat cu gras puternic: «Doamne, nu le socoti păcatul acesta»” (Fap 7,59).

Papa Francisc: «Suntem chemați să învățăm de la el să iertăm, să iertăm întotdeauna, ceea ce nu este uşor, ştim cu toţii acest lucru. Iertarea lărgește inima, generează comuniune, dăruieşte seninătate și pace. Primul martir Ştefan ne indică calea de urmat în relațiile interpersonale din familie, la locurile de studiu și de muncă, în parohie și în diferitele comunități. Să fim mereu deschişi iertării. Logica iertării și a milostivirii este întotdeauna victorioasă, întotdeauna, şi deschide orizonturi de speranță. Însă, iertarea se cultivată prin rugăciune, pentru că nu este uşor să iertăm; doar prin rugăciune reuşim să menţinem privirea îndreptată spre Cristos. Ștefan a fost în măsură să-i ierte pe ucigașii săi pentru că, plin de Duhul Sfânt, avea ochii îndreptaţi spre cer (cf. Fap 7, 55). Rugăciunea îi dă forţa să suporte martiriul. Trebuie să ne rugăm cu insistență Duhului Sfânt pentru a revărsa asupra noastră darul tăriei care ne vindecă de temerile noastre, de slăbiciunile şi de micimile noastre şi să ne lărgească inima pentru a ierta întotdeauna.»

«Invocăm mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria şi a sfântului Ştefan: rugăciunea lor să ne ajute să ne încredinţăm întotdeauna lui Dumnezeu, mai ales în momentele dificile şi să ne susţină în hotărârea de a fi bărbaţi şi femei care sunt în măsură să ierte», a spus papa Francisc la finalul reflecţiei care a însoţit rugăciunea „Angelus”. După rugăciunea mariană din a doua zi de Crăciun, papa Francisc i-a salutat pe toţi pelerinii veniţi din Italia şi din diferite ţări, dorindu-le tuturor ca atitudinea de contemplare a Pruncului Isus, alături de Maria şi Iosif, să trezească gesturi de fraternitate şi comuniune în familii şi comunităţi.

Papa Francisc: «În aceste zile am primit numeroase mesaje de felicitare de la Roma şi din diferite părţi ale lumii. Nu-mi este posibil să răspund fiecăruia. De aceea, adresez azi sincere mulţumiri vouă şi tuturor, îndeosebi pentru darul rugăciunii.»

A. Mărtinaş – Vatican News