„Cartea Parintelui Bogdan Vasile Buda se întoarce în trecut, pentru a studia un însemnat teolog al secolului al XIV-lea, Nicolae Cabasila, în toata complexitatea vremurilor si evenimentelor care i-au determinat viata si opera. Motivul principal, pentru care ne-am oprit la acest autor, este faptul ca teologia si spiritualitatea lui Nicolae Cabasila, pot fi un important punct de referinta, de maturizare si totodata de redescoperire a teologiei bizantine în Biserica Greco-Catolica. Studiul nostru si-a centrat obiectivul pe teologia si spiritualitatea lui Nicolae Cabasila, legate în mod intrinsec de viziunea mistico-sacramentala a îndumnezeirii omului, care reies din opera sa, Viata în Hristos.

În prima parte a cartii am încercat sa prezentam o viziune generala a vietii si operei lui Cabasila analizate în strâns raport cu contextul istoric si cultural în care s-au maturizat gândirea si teologia sa. În contextul isihasmului bizantin si al polemicii antilatine, putem afirma ca el reuseste sa aiba o verticalitate superioara particularismelor. Continutul fundamental al cartii de fata este prezentat în partea a doua, în care atentia noastra este focalizata pe teologia sacramentala a lui Cabasila, care cuprinde trei dimensiuni ale gândirii sale: a) Aspectul sau dimensiunea liturgica. În opera sa, Viata în Hristos, dimensiunea liturgica reprezinta pentru teologul grec, dialogul de iubire „descendenta” a lui Dumnezeu Tatal, care se comunica în mod inefabil în Fiul si îsi „manifesta familiaritatea sa divina” în Spiritul Sfânt. b) Aspectul spiritual si mistic. Realitatea simbolica a Botezului este legata de unirea omului cu moartea si învierea lui Hristos, care daruieste o noua fiinta si o noua identitate a crestinului nascut si regenerat în „apa botezului”, unde el gaseste prezenta salvifica a misterului pascal al lui Hristos. Mirul împartaseste „energiile Spiritului Sfânt”, care daruieste omului „faptul de a fi deja nascut în Hristos”, purtând la desavârsire frumusetea transfigurata a crestinului. Miruirea daruieste sufletului harul de a „percepe si de a simti” prezenta lui Hristos. Pentru a fi traita în mod coerent, ea are nevoie de colaborarea omeneasca prin adeziunea libera si conformarea vointei, care se maturizeaza progresiv prin practica virtutilor.

Dumnezeiasca Euharistie, „sacramentul sacramentelor”, îl transforma si îl hristifica pe om, în tensiunea sa catre sfintenie, si revarsa în sufletul crestinului prezenta continua si îndumnezeitoare a lui Isus, care îsi împartaseste viata sa filiala si maturizeaza filiatia noastra divina. Euharistia implica cooperarea noastra si adevarata convertire – metanoia, care ajuta fiinta umana sa se desprinda de legaturile strânse ale trupului, pentru a fi înaltat la desavârsita asimilare si contemplare a Cuvântului întrupat. c) Dimensiunea teologica.

Teologia lui Cabasila este fascinanta, pentru ca nu e vazuta ca un ansamblu de speculatii sau de rationamente conceptuale, ci e orientata spre contemplarea lui Hristos, prin intermediul tainelor care sunt autenticele „ferestre” deschise catre frumusetea si cunoasterea divina. Perspectiva sa hristologica este inseparabila de dimensiunea antropologica, vazuta în opera sa ca o întâlnire roditoare între Dumnezeu si om, între iubirea divina si cea umana, care prin dumnezeiestile taine devine o întâlnire roditoare si un autentic dialog între faptura imperfecta si limitata, si inefabila putere divina. Astfel, omul este condus spre a deveni o fiinta teologala. Nicolae Cabasila prin opera sa, intitulata Viata în Hristos a lasat posteritatii un adevarat tratat de teologie ascetica si mistica, crestinul fiind chemat printr-un efort individual sa se reuneasca în Biserica, alaturi de toti crestinii, în unitatea mistica a Trupului mistic al lui Hristos.

Nicolae Cabasila „ramâne un laic-umanist, creând o teologie de o larga respiratie spirituala si mistagogica, actuala si totodata un model de urmat pâna în ziua de astazi. Asa cum a evidentiat Conciliul Vatican II în Constitutia despre liturgie, Sacrosantum Concilium, pastorii si laicii suntem cu totii invitati sa se ne întoarcem la aprofundarea sfintelor taine continute în liturgia divina.