„Vineri, 28 ianuarie, de la ora 10, si-au sustinut teza de doctorat si au primit titlul de doctor în teologie doi preoti: Victor Dumitrescu (din Bucuresti) si Gheorghe Zorel Zima (paroh în Valea lui Mihai, BH). Preotii, ce au urmat Scoala Doctorala a Facultatii de Teologie Romano-Catolica din cadrul Universitatii din Bucuresti, au prezentat lucrarile: Spiritul Sfânt, experienta si spiritualitatea Rusaliilor – pr. Dumitrescu – si Studiu comparativ al Catehismului lui Iosif de Camillis cu Catehismul Bisericii Catolice – pr. Zima. Ambii l-au avut ca si coordonator pe prof. univ. dr. pr. Isidor Martinca.
Teza parintelui Zima studiaza Catehismul scris de Iosif de Camillis, episcop de Muncaci – centru spiritual si eclezial al Bisericii Greco-Catolice din Ucraina (nascuta în primavara anului 1646 prin unirea de la Ujgorod). Interesul cercetarii este motivat de extinderea jurisdictiei acestui ierarh si asupra actualelor judete românesti: Maramures, Satu-Mare si Bihor.
Instalat în scaunul eparhial în aprilie 1690, de Camillis si-a fixat ca obiective: reforma clerului si emanciparea sa spiritual-intelectuala, oferirea unei structuri institutionale functionale tinerei Biserici Unite si obtinerea unui statut social si juridic privilegiat pentru clerul unit.
În decursul celor 16 ani de episcopat si-a meritat pe deplin atributul de „apostol al unirii” si pentru români. În mai 1690 i se declara uniti preotii din zona orasului Satu-Mare, în august 1692 preotimea din jurul Orazii, iar în 1693 ajunge în fata Dietei din Transilvania, însa nu i se acorda dreptul de a prezenta miscarea de unire.
Cu scopul consolidarii acestei uniri religioase cu Biserica Catolica, dorind sa formeze identitatea credinciosului greco-catolic, de Camillis scrie un catehism. Conform jurnalului si-a finalizat lucrarea în varianta greaca în 1693 la Roma, redactat apoi în 1696 în latina. Editia ruso-ruteana a catehismului a aparut în 1698, iar cea în limba româna dupa unii autori doar în 1726, însa dupa unii istorici deja în 1696. Notând raspândirea vertiginoasa a unirii în rândul românilor, precum instituirea în ianuarie 1694 a unui vicariat pentru românii din regiunile unguresti, aparitia unei editii deja în 1696 nu ar fi fost prematura. Acest catehism devine astfel primul catehism greco-catolic, care a circulat între ruteni si români.
Editia româna, care constituie obiectul studiului tezei se numeste „Catechismus sau învatatura crestineasca în folosul neamului rusescu din Tara Ungureasca. Dat afara pin osârdia si osteneala Marii Salea Domnului D[omn] Ioan Iosif Decamilis, Ipiscupul Sebastului si al Muncaciului: proci. Cinului preotescu unit din legea greceasca vicaris Apostolicescu în Tara Ungureasca, Sfintei si Înaltatei Împaratii Rîmului sfetnicu. Iar acum în folosul neamului rumânescu, în limba rumâneasca întoarsa si tiparita. În Sâmbata Mare, în Tipografia Academiceasca. Anul de la Hs. [1726]”
Catehismul cuprinde plenitudinea credintei catolice pe care o prezinta bine sistematizat în jurul virtutiilor teologale. Formei catehetice clasice: “întrebare si raspuns”, episcopul îi adauga “vocea preotului” pentru a explica mai deplin adevarurile de credinta, diferentele rituale dintre greci si latini, elementele specifice tipicului grec si imaginea preotului unit. Am notat o bogata argumentatie biblico-patristica, desigur si din dorinta unei însusiri rationale a tezaurului credintei. Studiul a evidentiat deplinatatea si corectitudinea învataturii cuprinse în acest Catechismus, precum si originalitatea autorului. A fost un adevarat instrument în favoarea unirii si dincolo de arhaismele sale, este chiar un catehism actual.
Lucrarea parintelui Zima este un omagiu adus episcopului Iosif de Camillis, cel care a realizat unirea românilor din judetele actuale Satu-Mare, Maramures si Bihor cu Biserica Catolica, anticipând Unirea din Transilvania din anii 1700.