Iubiți Părinți,
Dragi credincioși,

Pacea în apropierea Țării noastre este amenințată. În Ucraina războiul este pe cale să izbucnească. De aceea vă chem și vă îndemn insistent la rugăciune pentru pace în Ucraina, ca bunul Dumnezeu să lumineze mințile și inimile celor care au în mâini frâiele acestei situații. Mâine, 13 februarie 2022, la sfârșitul Sfintei Liturghii ne vom ruga cu toții rugăciunea:

Doamne Dumnezeul părinților noștri, cel bogat în milă și în bunătate, Ziditorule a toată făptura cea văzută și nevăzută, Domn al Păcii și al Vieții, Oceanul cel nemărginit al Iubirii!
Tu L-ai trimis pe pământ, pe Unicul Tău Fiu, pe Domnul și Mântuitorul nostru Isus Cristos, care și-a dat viața Sa pentru toată lumea. El ne-a învățat să ne iubim unul pe altul şi să nu răsplătim răul cu rău.
Ascultă strigătul robilor tăi, care cer îndurare și pace pentru Țara noastră, pentru Ucraina, pentru lumea întreagă si pentru Biserica Ta.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria şi pentru ale tuturor Sfinților Tăi, Te rugăm Mult milostive Doamne, iartă-ne nouă toată greșeala cea de voie și fără de voie și oprește războiul și mânia, potolește toată răutatea şi dezbinarea peste tot pământul.

Cu Harul Sfântului Tău Spirit îmblânzește inimile oamenilor înrăiți, oprește cu Puterea Ta Dumnezeiască toată lucrarea celor care doresc războaie şi stăpânire cu nedreptate. Fă să fie pace Doamne, dragoste şi bună înțelegere în Țara noastră, în Ucraina, între conducătorii țărilor şi între toate popoarele.
Dăruiește-ne înțelepciune şi dragoste unul către altul ca în pace să trăim; luminează-ne mintea noastră, ca să te iubim pe Tine din tot sufletul şi pe aproapele nostru ca pe noi înșine;
Că Tu ești Împăratul păcii şi Mântuitorul sufletelor noastre şi Ție Mărire și mulțumire îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru…
Născătoare de Dumnezeu …

Binecuvântarea Domnului să vină peste Țara noastră, peste Ucraina și peste lumea întreagă, prin mijlocirea Maicii Domnului, cu al Său dar și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna acum și pururi și în veci vecilor. Amin!

+ Virgil Bercea
Episcop