,,Domnul oştirilor este cu noi, cetate puternică este Dumnezeu”

,,Suntem mărturisitori, trebuie să ducem lumina lui Cristos, să fim Lumină în lume”

,,Cea mai înaltă formă de a dărui este a binecuvânta”

În cea de-a treia zi, Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor 2022 a fost găzduită de Biserica Evanghelică-Lutherană. Mulţumim Părintelui paroh Matyas Attila pentru implicarea sa şi pentru frumoasa primire. ,,Cu bucuria gazdei vă salut în Templul Bisericii Lutherane adresând un cuvânt bun tuturor”. Având în vedere instabilitatea care se manifestă pe toate planurile în această perioadă în lume, părintele a ales Psalmul 45 pentru a ,, ne ajuta să fim mai curajoşi”.

Predica din Biserica Evanghelică-Lutherană i-a revenit Bisericii Ortodoxe şi a fost rostită de către Părintele Florin Negruţiu, inspector şcolar pentru disciplina Religie la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, preot la Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Velenţa. Părintele a adresat un cuvânt de învăţătură plin de înţelepciune legat de experienţa cu Dumnezeu pe care, atunci când o avem, ,,trebuie împărtăşită celorlalţi”, noi fiiind mărturisitori care au datoria de a ,,duce în lume lumina lui Cristos”.

Biserica Greco-Catolică a fost reprezentată de către Părintele Vicar cu preoţii Antoniu Chifor, care a rostit o frumoasă rugăciune specifică Vecerniei: …,,Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila ta spre noi: precum am nădăjduit şi noi întru tine. Bine eşti cuvântat, Doamne: învaţă-mă îndreptările tale. Bine eşti cuvântat, Stăpâne: înţelepţeşte-mă cu îndreptările tale. Bine eşti cuvântat, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările tale. ”…

Preasfinţitul Virgil Bercea a ţinut să fie alături şi s-a rugat împreună ce cei prezenţi în frumoasa Biserică Evanghelică-Lutherană.

În această seară este rândul Bisericii Betania de a găzdui evenimentul.

Cei care doresc să vizioneze desfăşurarea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor în Oradea, ori doresc să vadă mesajele  reprezentanţilor cultelor şi comunităţilor creştine din oraşul nostru, au la îndemână această adresă on-line:

https://www.facebook.com/unitatea.crestinilor.oradea/

                                                                                                                                                              Laura Ologu

  Biroul Pastoral