,,..să zburăm spre Domnul împreună ! ”

            La evenimentul din acest an, s-au rugat împreună, în mediul on-line, pentru nouă zile,  nouă Biserici şi Comunităţi ale credincioşilor din Oradea, respectiv Biserica  Romano-Catolică, Biserica Penticostală Tabor, Biserica Reformată, Biserica Betania, Biserica Evanghelică Lutherană, Comunitatea Evreilor Mesianici, Biserica Unitariană, Biserica Ortodoxă și Biserica Greco-Catolică, care, au fost gazde în această ordine, însă într-un mod adaptat situaţiei actuale.

            Ieri seara, 25 ianuarie 2021, Seara de rugăciune a fost găzduită de Catedrala ,,Sfântul  Nicolae” din Oradea.  Prin mila Domnului,  prin truda celor care îndeplinesc munca de renovare şi prin strădania celor care administrează acest proiect important pentru comunitate, atât cea bisericească cât şi comunitatea locală, catedrala noastră îşi pune în valoare frumuseţea, arătându-ne şi mai  pregnant, uriaşul efort pe care l-au înfăptuit înaintaşii noştri. Le suntem recunoscători pentru modelul, pentru rugăciunea şi pentru sacrificiul lor, concretizat inclusiv prin valori arhitecturale de excepţie, de natură a ne  aminti în fiecare zi care este idealul noastru, acela de a ne strădui să ,,rămânem în iubirea Sa”.

              Atmosfera de rugăciune a fost îmbogăţită de corul studenţilor teologi.

            Preasfinţitul Virgil Bercea a adresat un salut călduros tuturor credincioşilor şi reprezentanţilor cultelor din oraşul nostru, asigurându-i că le-a fost aproape pe tot parcursul evenimentului, prin rugăciune şi cu ajutorul mediului on-line.

            În cuvântul de învăţătură, pornind de la motto-ul propus în acest an, preluat din Parabola viţei de vie,  Preasfinţitul Virgil a făcut o analogie foarte sugestivă legată de modul de îngrijire a viţei şi ,,măsura în care noi ne lăsăm formaţi” de către Îngrijitorul viei, ,,pentru ca să aducem din nou roadă”.

            ,,Dacă cineva plânge lângă tine, plângi şi tu cu el. Dacă cineva este fericit lângă tine, bucură-te şi râzi cu el, căci  Iubirea vede şi priveşte, aude şi ascultă toată problematica noastră”.

            Preasfinţitul a amintit şi proverbul care spunea că ,, noi suntem îngeri cu o singură aripă, şi putem zbura doar dacă suntem împreună, cât de bine se potriveşte cu Săptămâna de Rugăciune Comună – să zburăm împreună – . … Unitatea nu este uşoară, dar este foarte important să nu uităm rugămintea Domnului – ca toţi să fie una -, ca lumea să creadă în aceasta.  …  Să avem acest dar, ca să zburăm spre Domnul împreună, astfel făcându-ne credibili în faţa lumii”.

            ,,Înţelegând că suntem toţi ai lui Cristos, cu adevărat putem să mergem împreună, să ne rugăm împreună, sa lucrăm împreună, să fim oameni ai dialogului, să ne cunoaştem mai bine unii pe alţii, să colaborăm, să ne respectăm cu toată sinceritatea, să avem un dialog cultural, şi nu doar pe perioada Săptămânii de Rugăciune pentru Unitate”, a concluzionat Preasfinţitul, adăugând ,,Este foarte importantă pentru mine această Săptămână de Rugăciune pentru Unitate, şi sunt convins că şi pentru dumneavoastră şi pentru toţi cei care ne urmăresc”.

Laura Ologu

Biroul Pastoral