Teologii au misiunea de a participa la dezvoltarea organică a propriei școli de gândire într-o deschidere a dialogului teologic inter-confesional și ecumenic. În acest context a avut loc Conferința cu titlul Stolen Churches or Bridges to Orthodoxy? Impulses for Theological Dialogue Between Orthodox and Eastern Catholic Churches, desfășurată la Stuttgart, Germania între 19-21 iulie 2019 sub organizarea Grupului de Dialog Ortodox – Greco-Catolic. Dacă Comisia Internațională de dialog se desfășoară între Biserica Romano-Catolică și Bisericile Ortodoxe, această întâlnire de lucru privește în sens strict cercetări din domeniul Ecleziologiei (Teologia Bisericii) și o recepție critică, științifică și într-o atmosferă a dialogului dintre cercetărilor teologilor ortodocși și greco-catolici de pe toate continentele.

Deschiderea ecumenică este asigurată de instituțiile care patronează acest dialog, oferind o bază aprofundată pentru cercetarea teologică pe teme eclesiologice și un instrument de lucru pentru Comisiile de Dialog Ortodox – Catolic (Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Germany, Ecclesiological Investigations International Research Network,  Faculty of Theology and Religious Studies, KU Leuven, Belgium, Orthodox Christian Studies Center, Fordham University, USA, Ukrainian Catholic University Lviv, Ukraine).

Au participat teologi și specialiști în istorie ecleziastică români, din partea ortodoxă Prof. dr. Paul Brusanowski (Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Faculatea de Teologie Ortodoxă) și părintele dr. Radu Bordeianu, Duquesne University, Department of Theology (USA), din partea greco-catolică părintele dr. Alexandru Buzalic, Universitatea Babeş-Bolyai Departamentul Oradea și  Prof.  Dr. Laura Stanciu, Universitatea din Alba Iulia. Astfel a fost prezentată conferința Specificul eclesiologiei greco-catolice în gândirea școlii teologice românești, pornindu-se de la fundamentele modelului eclesiologic specific primului Mileniu creștin și de la modelul rezolvării punctelor de divergență dogmatică oferit de Conciliul Ecumenic de la Ferrara – Florența (1438-1439), trecând prin evoluția istorică a integrării Bisericii Române în unitatea Bisericii Catolice și permanentul efort de exprimare a specificului propriu, a diversității teologiei, liturgicii și disciplinei canonice proprii Bisericii Răsăritene într-o teologie a unității și un efort de refacere a comuniunii Bisericii după dorința Mântuitorului „ca toți să fie una” (Ioan 17, 21).

Lucrările Conferinței, desfășurată în limba engleză, vor fi publicate la o editură universitară pentru a constitui o bază pentru cercetarea din domeniul ecleziologiei și a studiilor de teologie ecumenică. Gazda următoarei conferințe internaționale a Grupului de Dialog Ortodox – Biserici Catolice Răsăritene (Orthodox – Eastern Catholic Dialogue Group) va fi Universitatea Catolică Ucraineană din Lviv în anul 2021.