de Andrea Palmieri 

subsecretar al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor

Cronica raporturilor dintre Sfântul Scaun şi Bisericile ortodoxe în 2020 apare fără îndoială mult mai puţin bogată faţă de cea din anii precedenţi. Răspândirea rapidă a virusului Covid-19 începând din primele luni ale anului de puţin încheiat a constrâns la anularea sau la amânarea multor vizite şi reuniuni. Totuşi, în pofida crizei sanitare grave, s-au realizat câteva evenimente, care arată că dialogul dintre Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă a continuat şi în timp de pandemie.

Unul din evenimentele semnificative a fost vizita la Roma a patriarhului ecumenic Bartolomeu, care a avut loc de la 19 la 22 octombrie. La 20 octombrie, patriarhul Bartolomeu a mers la Centrul internaţional al Mişcării Focolarelor la Rocca di Papa (Roma), unde a întâlnit-o pe preşedinta Maria Voce şi a adus omagiu la mormântul lui Chiara Lubich, fondatoare a mişcării, la aniversarea centenarului naşterii sale. După-amiază, patriarhul, împreună cu Papa Francisc şi cu reprezentanţi ai altor Biserici şi tradiţii religioase, a participat la Întâlnirea internaţională pentru pace, despre tema „Nimeni nu se salvează singur. Pace şi fraternitate”, organizată de Comunitatea „Sfântul Egidiu”. La 21 octombrie, patriarhul Bartolomeu a primit titlul de doctor honoris causa în filozofie de la Universitatea Pontificală Antonianum pentru angajarea sa în favoarea salvgardării creaţiei. În sfârşit, la 22 octombrie, s-a ţinut o întâlnire privată între Papa Francisc şi patriarhul Bartolomeu.

Cu puţin înainte de izbucnirea epidemiei în Italia, la 13 februarie, Papa Francisc a primit în audienţă privată o altă personalitate a lumii ortodoxe, pe mitropolitul Hilarion, preşedinte al Departamentului pentru relaţiile ecleziastice externe al Patriarhiei de Moscova. Audienţa a avut loc în ziua de după comemorarea celei de-a patra aniversări a întâlnirii dintre Papa Francisc şi patriarhul de Moscova, Chiril, ţinută la 12 februarie la Habana, comemorare organizată la Roma împreună de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor şi de Departamentul condus de mitropolitul Hilarion. Cu această ocazie, la Universitatea Pontificală „Sfântul Toma de Aquino”, s-a ţinut o întâlnire cu titlul „Sfinţi, Semne şi seminţe ale Unităţii”, în care au intervenit referenţi catolici şi ortodocşi. seara, în Bazilica papală „Sfântul Ioan din Lateran”, au cântat corul sinodal din Moscova şi corul Capelei muzicale pontificale sixtine. În aceeaşi zi, la sediul Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, s-a reunit Grupul mixt de lucru pentru coordonarea de proiecte culturale şi sociale între Sfântul Scaun şi Biserica ortodoxă rusă, co-prezidat de cardinalul Kurt Koch şi de mitropolitul Hilarion.

La 27 februarie, Papa Francisc a dăruit patriarhului Bisericii ortodoxe bulgare Neofit câteva relicve ale Sfântului Clement, papă şi martir, şi ale Sfântului Potitus, martir, care, conform unei tradiţii antice, sunt legaţi de Sardica, nume originar al Sofiei, capitală a Bulgariei, în amintirea călătoriei apostolice din mai 2019. Ceremonia de înmânare s-a desfăşurat la reşedinţa patriarhului îndeplinită de nunţiul apostolic din Bulgaria, Monseniorul Anselmo Guido Pecorari. Câteva luni mai târziu, la 16 septembrie, relicvele dăruite de papa au fost transferate cu o procesiune solemnă de la sediul Vicariatului din Sofia la vechea Biserică „Sfânta Sofia”, cu participarea clerului ortodox. Procesiunea a fost prezidată de vicarul patriarhului pentru oraşul Sofia, episcopul Policarp, care a salutat cordial delegaţia catolică prezidată de Monseniorul Christo Proykov, preşedinte al Conferinţei Episcopale Bulgare. Ceea ce s-a întâmplat la Sofia asumă o relevanţă ecumenică deosebită, dacă se aminteşte că Biserica ortodoxă bulgară de peste zece ani nu participă la lucrările Comisiei mixte internaţionale pentru dialogul teologic între Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă în ansamblul său şi nu mai este membru al Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Merită de accentuat că, în contexte în care dialogul ecumenic este perceput ca o ameninţare pentru propria identitate, ecumenismul spiritual este capabil să deschidă noi perspective şi să menţină contacte vii altminteri imposibile.

Pandemia a împiedicat parţial obişnuita realizare a schimbului de vizite de delegaţii oficiale între Sfântul Scaun şi Patriarhia ecumenică prilejuite de respectivele sărbători patronale. La 29 iunie, sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Paul, întrerupând tradiţia consolidată din ultimele decenii din cauza limitărilor la posibilitatea de a călători pentru a limita răspândirea coronavirusului, delegaţia Patriarhiei ecumenice n-a putut să fie prezentă la Roma. În schimb, o delegaţie a Sfântului Scaun a reuşit să meargă la Istanbul, pentru a participa la celebrările în cinstea Sfântului Andrei, la 30 noiembrie.

Criza sanitară a dat ocazie de a găsi noi forme de contacte ecumenice. În această perspectivă, la sfârşitul rugăciunii Angelus de duminică, 22 martie, Papa Francisc a propus tuturor celorlalţi conducători de Biserici să răspundă la ameninţarea pandemiei recitând ideal şi contemporan rugăciunea Domnului, Tatăl Nostru, în miercurea următoare, 25 martie, solemnitatea Bunei Vestiri. Invitaţia papei a fost primită de mulţi conducători ai Bisericilor ortodoxe, între care patriarhul ecumenic Bartolomeu, care s-au unit în diferite modalităţi în invocarea milostivirii lui Dumnezeu pentru întreaga omenire şi mai ales pentru victimele pandemiei.

În afară de asta, la 23 aprilie, Papa Francisc a donat câteva aparaturi medicale, între care cinci ventilatoare, măşti, şi combinezoane de protecţie, spitalului „Sfântul Ioan” din Suceava, în România, unde majoritatea populaţiei este ortodoxă. Pentru acest motiv, la aceeaşi dată, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Daniel a trimis papei o scrisoare pentru a exprima recunoştinţa sa.

Cu tristeţe, în 2020, Covid-19 a provocat moartea a sute de mii de persoane în toată lumea, între care din păcate au fost şi numeroşi episcopi ortodocşi care aparţin diferitelor Biserici. Îndeosebi, la 20 noiembrie, din cauza noului coronavirus, a decedat patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe Irineu. La ritualul înmormântării, reprezentând Sfântul Scaun, au participat nunţiul apostolic din Serbia, Monseniorul Luciano Suriani, şi arhiepiscopul de Belgrad, Monseniorul Stanislav Hočevar, care au transmis un mesaj de condoleanţe al Papei Francisc mitropolitului Hrisostom de Dabar-Bosna, locum tenens al tronului patriarhal. În sfârşit, trebuie menţionat că şi dialogul teologic oficial dintre catolici şi ortodocşi a suferit o încetinire din cauza pandemiei, însă nu s-a oprit de tot. De fapt, în 2020 era prevăzută o reuniune a Comitetului de coordonare al Comisiei mixte internaţionale pentru dialogul teologic între Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă în ansamblul său, care trebuia ţinută în septembrie la Rethymno, Creta (Grecia), în timpul căreia comitetul avea să examineze o nouă schiţă a unui document cu titlul Primat şi sinodalitate în al doilea mileniu şi astăzi, asupra căruia lucrează deja de câţiva ani, cu scopul de a evalua dacă textul era pregătit pentru a fi supus studierii şi eventualei aprobări a plenarei Comisiei. Această reuniune ar fi trebuit să fie precedată de o întâlnire a unui grup mic mixt de redactare cu scopul de a insera în schiţa documentului observaţiile propuse de membrii Comitetului de coordonare reunite în 2019. Luând în considerare urgenţa sanitară şi dificultatea de a călători în siguranţă, cei doi co-preşedinţi ai Comisiei mixte internaţionale, cardinalul Kurt Koch şi arhiepiscopul Job de Telmessos, au concordat să amâne reuniunea Comitetului de coordonare la o dată care trebuie stabilită, de dorit în 2021 dacă situaţia sanitară va permite asta. Pentru aceleaşi motive n-a fost posibil să se realizeze întâlnirea grupului de redactare. Totuşi, graţie schimbului dens de corespondenţă electronică, membrii grupului au reuşit să ducă la capăt misiunea încredinţată lor. De aceea, în pofida circumstanţelor adverse, a fost pregătită o nouă schiţă de document care trebuie supusă Comitetului de coordonare care se va reuni imediat ce va fi cu putinţă. Desigur, schiţa documentului nu va putea să fie publicată până când Comisia mixtă internaţională într-o sesiune plenară nu va decide în această privinţă.

Aşa cum s-a văzut, restricţiile legate de pandemie n-au oprit drumul căutării unităţii creştinilor. Dimpotrivă, consecinţele dramatice determinate de ea au făcut în aşa fel încât în diferite maniere să se exprime o reală apropiere şi o adevărată solidaritate între Sfântul Scaun şi Bisericile ortodoxe. Deoarece mişcarea ecumenică este înainte de toate o lucrare a Duhului Sfânt, nu trebuie să uimească faptul că Duhul lui Dumnezeu este în măsură să scoată binele chiar şi în situaţiile mai dureroase cum sunt cele pe care le-am trăit în 2020 şi pe care continuăm să le experimentăm şi astăzi.

(După L’Osservatore Romano, 25 ianuarie 2021)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Sursa:ercis.ro