Fiecare zi poate fi o bucurie a darului primit cu inimă curată și bunăvoire. Dacă știm, precum copiii, că nu suntem singuri, că putem să ne ,,aruncăm ” în vâltoarea trăirii zilei crezând puternic  în  DUMNEZEU –IUBIRE, ÎNDURARE, în prezența Sa reală, vie, va fi bine.  Ne va fi bine nouă și lumii în care trudim. Dialogul pe care suntem ,,instruiți” de Mama noastră Cerească, de Îngerul Păzitor, de Sfinți, de îndrumătorii spirituali  să-l purtăm cu Dumnezeu, rugăciunea cea de fiecare … moment (prin gând, vorbă, faptă) ne este ceva firesc, natural, o avem în noi , se rostește singură  dacă îi permitem să se manifeste.

Personal, pot mărturisi despre uimirea ce mă cuprinde când observ cum mi se deschid paginile Cărții Sfinte, a cărților în care Preacurata Fecioară Maria ne vorbește prin vizionari acolo unde s-a arătat, și continuă să se arate și să dea mesaje, pagini de Jurnale ale sfinților, rugăciuni, meditații, beletristică inspirată, oamenii pe care mi-i scoate în cale, întâmplările zilei și felul în care eu răspund … toate o lecție ,,spre mai bună purtare” pentru a-mi purifica sufletul.

Sunt marianistă, m-am încredințat și încerc să mă mențin in preajma  Mariei, MAMA și Regina mea și sunt sigură că atâta timp cât sunt ,,un mic oștean în armata Ei” voi adăuga o picătură de bine în lume.

Încerc  să parcurg drumul zilei gândindu-mă la ceea ce primesc spre îndrumare de la ,,acele suflete serafice” pe care Dumnezeu le-a ales pentru a mântui lumea, SFINȚII.  Un astfel de suflet, cel al Faustinei Kowalska, cea care a primit darul de a ,,împărtăși Milostivirea lui Dumnezeu cu lumea întreagă”, ne propune această rugăciune (pentru ea,-exercițiu  general) în ,,Mic Jurnal” 164  (83) + IMI :

 

Ajută-mă, Doamne, ca ochii mei să fie milostivi, să nu suspectez niciodată, să nu judec după aparențele exterioare, ci să privesc la frumusețea din sufletul aproapelui meu și să-i vin în ajutor.

Ajută-mă, Doamne, ca urechea mea să fie milostivă, ca să mă aplec asupra nevoilor aproapelui meu și să nu rămân indiferentă la durerile și la plângerile sale.

Ajută-mă, Doamne,  ca limba mea să fie milostivă, ca niciodată să nu-l vorbesc de rău pe aproapele meu, ci să am pentru fiecare un cuvânt de mângâiere și de iertare.

Ajută-mă, Doamne, ca mâinile mele să fie milostive și pline de fapte bune, pentru ca să știu să fac bine aproapelui meu luând asupra mea sarcinile cele mai grele și cele mai neplăcute.

Ajută-mă, Doamne, ca picioarele mele să fie milostive, ca să mă grăbesc în ajutorul aproapelui meu, dominându-mi propria oboseală și plictiseală. Adevărata mea odihnă este să-l slujesc pe aproapele.

Ajută-mă, Doamne, ca inima mea să fie milostivă, ca să simt toate suferințele aproapelui meu. Nu voi refuza nimănui inima mea. Voi fi sinceră chiar și cu aceia care, știu asta, vor abuza de bunătatea mea, iar eu mă voi închide în inima Preamilostivă a lui Isus. Despre suferințele proprii voi tăcea.

 Fie ca milostivirea Ta să sălășluiască în mine, o, Domnul meu !

 

Parcursul zilei,  așa cum ne este fiecăruia, cu bucurii sau necazuri mai mari sau mai mici,  e un dar și șansa de a ne împlini misiunea…În fiecare zi , după bunăvoirea noastră.

Maria-Mirela Filimon