La Centrul After School din Ioaniș al Asociației Caritas Eparhial Oradea, în paralel cu proiectul ”Acces online la educație” prin care s-au distribuit 50 de tablete copiilor care frecventează centrul, s-a derulat și proiectul Sprijin pentru copiii defavorizați, cu finanțare de la Consiliul Județean Bihor, în valoare de 17.000 lei, proiect prin care s-a amenajat un teren de joacă și s-au achiziționat rechizite pentru copii. Costul total al proiectului a fost 32.074 lei, diferența fiind acoperită de Asociația Caritas Eparhial Oradea.

Prin acest proiect se urmărește îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților pentru copiii defavorizați care participă la activitățile din cadrul Centrului.

Grupul țintă al proiectului îl constituie copiii săraci din satul Ioaniș, comuna Finiș, care provin din 50 de familii sărace. Sunt copii aflați în risc de abandon școlar. Ei vin zilnic la Centru pentru sprijin la învățat și pregătirea lecțiilor și pentru a primi o masă caldă.

În această perioadă de pandemie, pentru a se evita aglomerarea în sala de mese, masa caldă este înlocuită cu un sandvici și lapte, oferit de Banca de alimente Oradea, și se distribuie individual, în fiecare sală de activități, în condiții de igienă alimentară.

Triajul epidemiologic al personalului angajat în unitate și al copiilor se efectuează zilnic la începutul programului, de către persoana desemnată anume în acest scop.

Efectivul de copii, pe fiecare clasă de ciclu primar, a fost organizat în două grupe: grupa pară și grupa impară, astfel încât să se permită reducerea numărului de copii în sală, iar distanța dintre ei să fie maximizată, fără a compromite funcționarea normală a activităților pedagogice. În același mod, de respectare a distanței fizice, copiii folosesc terenul de joacă pe grupe și alternativ, prin jocuri care permit distanțarea.

Pr. Olimpiu Todorean

Coordonator proiect