„În Salaj se organizeaza un concurs pe teme istorice ”Marea Unire” pentru elevii de liceu. Concursul se va derula în doua faze, respectiv faza pe liceu, între 15 – 24 Martie 2018 si faza finala pe judet, între 14-28 Aprilie 2018.

Primii 6 elevi clasati vor beneficia de o excursie documentara de o saptamâna la Roma, pe perioada vacantei de vara, Concursul este organizat de catre Episcopia Româna Unita cu Roma, Greco-Catolica, de Oradea în parteneriat cu: Protopopiatele Greco-Catolice din Salaj, Inspectoratul Scolar Judetean Salaj, Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj, Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau, Biblioteca Judeteana ”I.S. Badescu” Salaj..

REGULAMENTUL de ORGANIZARE si DESFASURARE a CONCURSULUI SCOLAR de ISTORIE MAREA UNIRE
1. ARGUMENT
Concursul îsi propune valorificarea formativa a istoriei în vederea antrenarii gândirii critice, participarii active si constiente la promovarea si ocrotirea valorilor politice, sociale, culturale, ce apartin individului, comunitatii si umanitatii în egala masura.
Prin acest concurs dorim dezvoltarea capacitatii de comunicare a elevilor, în vederea stimularii potentialului creativ al acestora si dezvoltarii unor atitudini pozitive fata de sine si de ceilalti.
2. LOGO-UL CONCURSULUI:
„Aceasta unire româneasca n-ar avea nicio valoare daca nu s-ar sprijini pe însasi constiinta noastra despre necesitatea ei, despre caracterul ei sacru, nezguduit, despre aceea ca ea e astazi, ceea ce nu întelege o multime de lume, o conditie pentru existenta însasi a poporului nostru” – Nicolae Iorga.

3. ORGANIZATORI
Eparhia Greco-Catolica de Oradea ( Protopopiatul Greco-Catolic Simleu-Silvaniei, Protopopiatul Greco-Catolic Zalau), Inspectoratul Scolar Judetean Salaj, Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj.
4. OBIECTIVE
• Formarea si dezvoltarea capacitatii de comunicare utilizând limbajul istoric;
• Întelegerea importantei Marii Uniri si dezvoltarea sentimentului patriotic iar tinerii de astazi sa cunoasca în profunzime evenimentele care au stat la baza realizarii Marii Uniri si semnificatia acestui fapt maret, sa constientizeze importanta acestuia si sa pastreze în suflete flacara vie de la Alba – Iulia, unde pentru toti românii s-a concretizat idealul de secole întregi. Dorim sa realizam acest lucru prin valorificarea potentialului intelectual al elevilor, dar si printr-o abordare intercurriculara, îmbinând cunostintele acumulate la orele de Istorie cu talentul si abilitatile lor.
• Constientizarea ca Marea Unire este fapta istorica a întregii natiuni române, realizata într-un elan tâsnit cu putere din strafundurile constiintei unitatii neamului;
• Sa contribuie la stimularea creativitatii si interesului elevilor fata de aprofundarea unor teme de interes national;
• Sa implice un numar cât mai mare de elevi în activitati extracurriculare;
• Descoperirea unor oportunitati în cercetarea istoriei ca sursa a învatarii permanente.

5. ADRESABILITATE
Concursul se adreseaza tuturor elevilor din clasele a IX-a si a XII-a din învatamântul de stat si privat din judetul Salaj Participarea la acest concurs este optionala si individuala. La acest concurs NU se percep taxe de participare din partea concurentilor sau alte contributii financiare.

6. PUBLICITATEA CONCURSULUI
Informarea elevilor se va face prin profesorii de istorie din licee, preotii si laicii anume desemnati din eparhia noastra. Vor fi elaborate materiale promotionale care vor fi afisate la liceele implicate si anunturi ce vor fi publicate în mass-media salajeana. Va fi elaborat un site cu datele si bibliografia concursului.

7. ETAPELE CONCURSULUI
Elaborarea bibliografiei concursului: 15.02.2018. Bibliografia concursului va fi elaborata de o comisie la nivelul eparhiei si va fi comunicata spre avizare Inspectoratului Scolar Judetean Salaj.
Tiparirea si difuzarea materialelor promotionale: 20.02.2018
Înscrierea concurentilor: 25.02.- 15.03.2018. Aceasta se va face individual de catre concurenti la adresa de e-mail: marius.ghilea@yahoo.fr fiind comunicate urmatoarele date:
– Numele si prenumele;
– Unitatea de învatamânt, clasa, profesorul de istorie;
– Coordonate de contact: adresa de posta electronica, telefon.
1. Etapa locala pe liceu: 24.03.2018. Va avea loc la Colegiul National Simion Barnutiu din Simleu Silvaniei si Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian din Zalau.
Corectarea lucrarilor si comunicarea rezultatelor: 12.04.2018.
Etapa judeteana: 28.04.2018. Va avea loc la Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian din Zalau.
Premierea concurentilor: 17.05.2018

8. PROBELE DE CONCURS
Concursul în ambele etape va consta dintr-o lucrare scrisa, concurentii trebuind sa raspunda la un numar de 3 subiecte elaborate de Comisia concursului. Lucrarile vor fi notate în baza punctajului elaborat de catre Comisia Concursului.
Autorul lucrarii scrise va fi secretizat prin stampilarea coltului din stânga al lucrarii unde concurentul îsi scrie numele si prenumele, clasa si liceul. Stampilarea se va face cu stampila concursului confectionata special în acest scop.
Durata elaborarii lucrarii la ambele etape va fi de 90 minute.
Lucrarile elaborate vor fi transmise Comisiei concursului prin grija persoanei special desemnate de catre organizatori, dupa centralizarea înscrierii concurentilor participanti la concurs. Lista acestor persoane va constitui o Anexa la Regulamentul Concursului.
Corectarea lucrarilor va fi efectuata de catre Comisia de organizare si evaluare pe baza Structurii subiectelor si a baremului de corectare .
9. COMISIA CONCURSULUI
Comisia de organizare si evaluare a concursului va fi numita si aprobata de catre conducatorii Episcopiei Greco-Catolice de Oradea si Inspectoratului Scolar Judetean Salaj.
Comisia de organizare si evaluare a concursului supravegheaza stricta respectare a regulamentului, stabileste programul pentru concurs, are atributii organizatorice, stabileste clasele unde se vor desfasura probele concursului; elaboreaza subiectele si baremele de evaluare, se ocupa de partea materiala necesara desfasurarii concursului; afiseaza rezultatele, clasamentul final.
10. CONTESTAREA LUCRARII SCRISE
Eventualele contestatii la lucrarea scrisa se rezolva prin modificarea notei acordata initial, prin crestere sau descrestere, numai daca între nota initiala si nota de la contestatiiexista o diferenta de cel putin 10 puncte. Hotarârea comisiei de contestatii la oiricare dintre etape este definitiva. Contestatiile se trimit scanate la adresa de posta electronica marius.ghilea@yahoo.fr
11. PREMIEREA
Clasificarea lucrarilor va fi realizata în ordinea descrescatoare a punctajului obtinut în urma jurizarii, fiind declarati admisi la etapa judeteana primii trei clasati, conditionat de obtinerea a minimului 80% din punctajul maxim.
Câstigatorii finali ai concursului vor fi declarati primii cinci concurenti clasati în urma puncajului obtinut ca urmare a jurizarii lucrarilor . Acestia vor beneficia de o excursie gratuita de o saptamâna în cetatea Romei. Excursia se va desfasura în perioadei vacantei de vara.
Stabilirea perioadei de desfasurare a excursiei se va stabili pâna la data de 12.04.2018.
Toti participantii la faza judeteana vor primii Diplome dedicate Centenarului Marii Uniri.
12. PRECIZARI FINALE
Orice modificare a Regulamentului se face de catre Comisia de organizare si evaluare.
13. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

Cornel Grad, Dan Goron, 1918-1919. Contributii salajene la Marea Unire, ed.Limes, Zalau, 2000. Capitolele:
• Noiembrie 1918: Revolutie si anarhie în Salaj; Dezintegrarea administratiei maghiare.
• Constituirea si activitatea C.N.R. si G.N.R.salajene.
• La Alba-Iulia…
• Linia demarcationala provizorie din Ungaria.Instalarea administratiei românesti.
• Generatia Marii Uniri: oameni si fapte din Salaj.
Pr.prof.dr.Ioan Georgescu, GEORGE POP de BASESTI. 60 de ani din luptele nationale ale românilor transilvaneni, editia a II-a, îngrijita si coordonata de Vasile Iuga de Saliste, Editura Societatii Culturale Pro Maramures Dragos Voda, Cluj-Napoca, 2013.
Capitolele:
• În preajma si în timpul razboiului mondial.
• Contele Tisza István si tratativele cu românii.
• Concesii maghiare. Rolul împaratului Wilhelm II.
• Declaratia de la 18.10.1918.
• Revolutia din 1918. Revolutia de la Basesti.
• Organizarea de consilii si garzi nationale.
• George Pop de Basesti si Consiliul Dirigent.
• Venirea Armatei Române.
• Adunarea de la Alba-Iulia (01.12.1918). Antecedente.
• Zilele din urma, moartea si înmormântarea lui G.Pop de Basesti.
UNIREA ARDEALULUI- evocata de IULIU MANIU – conferinta tinuta la Radio-Bucuresti în 24 ianuarie 1934.
NOTA – Textul integral al materialelor bibliografice vor fi gasite pe site-ul concursului, în curs de finalizare. Concurentii vor trebui doar sa le acceseze si sa-si descarce materialele necesare studiului si aprofundarii.