Conform noilor indicații din partea autorităților civile, din seara zilei de 22 martie 2020, celebrările liturgice nu mai pot fi făcute decât în biserică fără public: „Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericeşti/religioşi, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online. Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, cât şi împărtăşirea credincioşilor bolnavi la domiciliul acestora”

–         La toate parohiile, Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe liturgice se vor oficia în lăcaşul de cult de către slujitorii bisericii respective, fără participarea publicului. Slujbele pot fi transmise online.

–         La aceste celebrări pot participa doar preoții, sfătul și cantorul.

–         Întrucât credincioșii nu pot participa fizic la Sfânta Liturghie și la slujbele din biserică, neputându-se împărtăși în mod sacramental, aceștia vor face împărtășania spirituala.

–         Potrivit Decretului Penitenţiariei Apostolice cu privire la acordarea de indulgențe speciale în situația actuală de pandemie (20 martie 2020), credincioșii pot obține indulgența plenară, dacă se unesc în rugăciune de acasă cu preoții care celebrează, făcând Calea sfintei cruci, recitând Sfântul Rozariu, sau alte devoțiuni sau măcar  vor recita Crezul, Tatăl Nostru şi o invocaţie pioasă către Maica Domnului. De asemenea muribunzii, care nu pot să aibă parte de prezenţa preotului pentru a primi viaticul, să trezească în inima lor căinţă desavârșită si părerea de rău, însoţită cu hotărârea de îndreptare, vor obţine iertarea păcatelor, chiar dacă nu au făcut şi mărturisirea sacramentală.

–         La solicitarea credincioşilor, preotul se poate deplasa la domiciliul credincioşilor pentru spovada şi împărtăşanie, cu respectarea normelor de protecție, inclusiv mască şi mănuși sanitare.

–         Spovada şi împărtăşirea credincioşilor bolnavi aflaţi în spital se va face respectând regulile spitalului.

–         Spovada şi împărtăşirea credincioşilor bolnavi aflaţi la domiciliu se vor face de către preot, după următoarea procedură: preotul îşi va întocmi Declaraţia personală de deplasare după modelul aprobat de autorităţile de stat, bifând ca motiv deplasare pentru asigurarea asistenţei pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau pentru însoţirea copiilor. La intrarea în locuinţa credincioşilor, preotul va utiliza pe încălţăminte botoșei de unică folosinţă şi mască sanitară, se va spăla pe mâini cu apă şi săpun şi cu dezinfectant, iar obiectele folosite vor fi apoi dezinfectate cu grijă.

–         Protopopii locului vor emite adeverinţe preoţilor din subordine, pentru deplasarea la locul de muncă, iar preoţii parohi vor elibera adeverinţe pentru slujitorii bisericeşti din subordinea lor (preot ajutător, diacon, cantor, sfăt). Alături de Adeverința Permanenta, fiecare din cei menționați mai sus vor completa și semna Declarația pe proprie răspundere.

–         Dacă un angajat al Bisericii manifestă simptome sau dacă a intrat în contact cu o persoană diagnosticată cu noul coronavirus, acesta va comunica în scris sau telefonic superiorului său ierarhic și autorităților publice și sanitare.

În rest se vor respecta toate dispoziţiile emise de autorităţile statului.