Energie-schimb de experiență, rugăciune-comuniune”: a fost moto-ul primei Conferințe Naționale de Management a Bisericii Catolice din România (CNMB), desfășurată la Cluj-Napoca, de la 13 la 15 mai 2019. Conferința a reunit peste 60 de specialiști din diferite domenii de activitate ale episcopiilor catolice din țară, de rit latin și bizantin, limba română, respectiv maghiară, și a dorit să contribuie la împărtășirea și identificarea celor mai bune soluții actuale pentru Biserica Catolică din România. Din partea Episcopiei Greco-catolice de Oradea au participat pr. Antoniu Chifor, vicar cu preoții, domnul Adrian Lontiș, econom eparhial, doamna Denisa Negrea, responsabil Resurse Umane și Mihaela Caba-Madarasi, responsabil departament Comunicare, ca urmare a temelor aprobate de Conferința Episcopilor din România (CER) pentru această primă întâlnire: Salarizarea clerului și a personalului auxiliar care lucrează în dieceze, Regulamentul de ordine interioară (ROI) și regulamentul de organizare și funcționare (ROF), Contabilitate, planificare, bugete, administrarea bunurilor, eficientizare și asigurări, respectiv Comunicarea în conformitate cu documentele Bisericii Catolice și provocările actuale.

Comitetul permanent de organizare al CNMB din România a fost alcătuit din pr. Francisc Ungureanu, secretar episcopal al CER, Claudiu Nicușan, responsabil al biroului de planificare strategică în Curia Arhiepiescopiei Majore, Cristian Teglaș, econom al Eparhiei de Cluj-Gherla și pr.prof. dr. Dávid Diódi, vice-rector al Institutului teologic romano-catolic din Alba-Iulia, avându-l ca episcop organziator pe PSS Claudiu Lucian Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore de Alba Iulia și Făgăraș, iar gazdă a evenimentului pe PSS Florentin Crihălmeanu, episcop greco-catolic de Cluj-Gherla.

Potrivit organizatorilor, „desfășurarea unei astfel de conferințe constituie o nouă etapă în modul de abordare a problemelor din cadrul Bisericii”, având ca scop „documentarea actualizată, consecvența și unitatea luării deciziilor”, inspirându-se din „propunerea Conferinţa Episcopilor Catolici din Statele Unite ale Americii (USCCB) care, din 1971, organizează în fiecare an Conferinţa de management financiar diecezan. La această conferință au fost invitaţi pentru prima dată şi reprezentanţi ai Bisericii Catolice din România, în anul 2017. Ca urmare a acestui eveniment s-a născut ideea de a organiza şi la nivelul Bisericii Catolice din România un astfel de proiect anual.

În urma Conferinței desfășurate la Cluj, se va prezenta episcopilor din România un Ghid de bune practici în managementul bisericesc și va fi realizat un raport sintetic cu subiectele dicutate și soluțiile propuse”. Acesta va fi publicat pe site-ul Conferinței Episocpilor Catolici din România și trimis fiecărei Episcopii din țară. Ulterior, dacă se va considera oportun, propunerile vor fi discutate împreună de episcopii catolici din România, pentru a fi luate cele mai bune decizii pe viitor. „Raportul cuprinde un rezumat al prezentărilor făcute de conferențiari, al ideilor din atelierele de lucru și o parte concluzivă cu recomandări concrete pentru CER. De asemenea, se dorește realizarea unei platforme de lucru on-line unde fiecare membru poate intra și interacționa în timp real cu ceilalți responsabili de sector din țară”, găzduită de același site al CER.

Următoarea Conferință Națională de Managemente a Bisericii Catolice din România (CNMB) va avea loc la Timișoara, anul viitor, în jurul unor teme care vor fi alese împreună cu ierahii Bisericii Catolice din România.