E zi de mare sărbătoare, e Centenarul Marii Uniri de la 1918, când Eparhia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea, își sărbătorește odată cu toți românii de pretutindeni, crezul în unitatea umană și spirituală care a însuflețit-o dintotdeauna.

Realizăm acum, mai mult ca niciodată, că idealurile de care au fost animați ierarhii Bisericii noastre, la prefigurarea și pregătirea drumului spre Marea Unire de la 1918, nu au fost în zadar. În decursul istoriei sale, Biserica Româna Unită cu Roma, Greco-Catolică a contribuit prin formarea spirituală și umană a mai multor generatii de tineri transilvăneni.

Începând cu acțiunea episcopului vizionar Inochentie Micu Klein, care a luptat pentru afirmarea drepturilor națiunii române din Transilvania, continuată de episcopul Petru Pavel Aron, care a insistat asupra dezvoltării conștiintei naționale și  formării unei elite intelectuale, primind tinerii de orice confesiune să studieze la Școlile Blajului, s-a ajuns la inegalabilul curent cultural al Școlii Ardelene și la deschiderea națională spre universalitate. Marile personalități intelectuale ale Școlii Ardelene, împreună cu cele ale clerului ortodox, au meritul de a fi înțeles, la timpul potrivit necesitatea modificării arhetipului istoric despre unitate, făcând din Blaj epicentrul Marii Uniri.

În acest an, prin grija și dăruirea atentă și neobosită a dragului nostru Arhiereu, Preasfințitul Părinte Episcop Virgil Bercea, am avut fericita ocazie să ne exprimăm recunoștința față de marea realizare a înaintașilor noștri prin sesiuni științifice, conferințe, lansări de carte, comemorări ale unor personalități marcante și numeroase evenimente artistice și culturale, care au avut în prim plan tema Marii Uniri de la 1918 și sacrificiul celor care au făcut ca acest lucru să fie posibil.

Aniversarea Centenarului Marii Uniri e un îndemn de a rămâne uniți în speranța într-un viitor mai bun pentru noi și generațiile viitoare, în numele adevăratelor valori creștine, a solidarității și a iubirii.

Cele mai mai potrivite cuvinte la acest ceas aniversar sunt însăși cuvintele rostite de Preasfinția Sa Ep. Iuliu Hossu, episcopul unit al Gherlei, la Alba-Iulia, în 1 decembrie 1918, primul Cardinal al României. Să ni le reamintim și să retrăim emoția de atunci:

Fraților!

„Ceasul plinirii vremii este acesta, când Dumnezeu Atotputernic rostește, prin poporul Său credincios, dreptatea Sa, însetată de veacuri.

            Astăzi prin hotărârea noastră, se înfăptuiește România Mare, una și nedespărțită, rostind fericiți, toți Românii de pe aceste plaiuri: Ne unim pe veci cu Țara mamă, România!

Vă reamintiți când prin sutele de spitale, în zilele de întunerec, povesteam: “Va învinge dreptatea”; vă arătăm că vine ceasul când toți făcătorii nedreptății vor plânge, lacrimi de sânge, în ziua bucuriei noastre.

            A biruit dreptatea! Acesta e ceasul dreptății lui Dumnezeu și al răsplătirii Lui, acest-i ceasul bucuriei noastre, bucuria unui neam întreg, pentru suferințele veacurilor, purtată de un neam, cu credința în Dumnezeu și cu nădejdea în dreptatea lui.

            Cuvintele Domnului se împlinesc și aici, întru plinirea dreptății: “Mulți au dorit să vadă ce vedeți voi și nu au văzut, și să aude ce auziți voi și nu au auzit. Ochii voștri sunt fericiți că văd și urechile voastre fericite că aud”.

            Văd ziua întregirii neamului și aud bunăvestirea unirii noastre pe veci cu Țara-mamă: România…

            Fericit am vestit hotărârea judecății lui Dumnezeu prin reprezentanții a toată suflarea românească; fericiți voi, cari ați pecetluit pe veci, Unirea cu Țara-mamă.

            O viață întreagă veți mărturisi cu mândrie: “Și eu am fost la Alba-Iulia”! Fiii fiilor voștri vor chezășui puternic și fericiți, rostind: “Și părinții noștri au fost la Alba-Iulia!” Voi sunteți marea armată a sufletelor alese, a neamului vostru.

            De acum o Românie Mare, întemeiată pe dreptatea lui Dumnezeu și credința poporului Său.

            Cântarea noastră de biruință să fie cântarea neamului pe calea lungă și grea a veacurilor: Dreptatea Ta, Doamne, e dreptate în veac și cuvântul Tău adevărul”.

           

            Dreptate și adevăr, la temelia României întregite.

            Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace.

            Ziua învierii, să ne luminăm, popoare!

            Trăiască România Mare, una și în veci nedespărțită, Amin!”

 

Bunul Dumnezeu să binecuvânteze România și pe toți românii de pretutindeni!

 

pr. Mihai Vătămănelu

                                                                                                   Vicar General