„Întrunit în sedinta de lucru la Resedinta Patriarhala în ziua de 28 februarie 2015 sub presedintia Înaltpreasfintitului Parinte Ioan Robu, Arhiepiscop si Mitropolit Romano-Catolic de Bucuresti (potrivit Statutului care prevede presedintia prin rotatie), Consiliul Consultativ al Cultelor din România a luat act de motivarea deciziei Curtii Constitutionale a României nr. 669 din 12 noiembrie 2014 privitoare la statutul orei de Religie publicata în Monitorul Oficial, partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2015 si a constatat urmatoarele:

a. Curtea Constitutionala a mentinut statutul orei de Religie ca disciplina scolara, parte a trunchiului comun, aflata în planul-cadru de învatamânt si în oferta educationala a scolii.

b. Curtea Constitutionala a modificat un singur aspect referitor la procedura de participare a elevului la ora de Religie, si anume pe baza unei cereri de înscriere.

Consiliul Consultativ al Cultelor din România a constatat ca decizia Curtii Constitutionale a valorificat urmatoarele principii:

– statutul constitutional particular al învatamântului religios, organizat si garantat de în scolile de stat, potrivit cerintelor specifice fiecarui cult (art. 32 alin. 7 din Constitutia României);

– dreptul parintilor si tutorilor de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educatia copiilor minori a caror raspundere le revine (art. 29 alin. 6 din Constitutia României),

– importanta libertatii de religie si constiinta, care implica în mod necesar initiativa proprie a persoanei în toate problemele care privesc religia si constiinta (pct. 19 al motivarii deciziei Curtii Constitutionale nr. 669/2014, în interpretarea art. 29 alin 1 din Constitutie).

1. Pornind de la convingerea comuna ca ora de Religie promoveaza valorile spirituale perene si comportamentul uman pasnic si responsabil în familie si societate, Consiliul Consultativ al Cultelor din România a adoptat apelul comun intitulat LUMINA PENTRU VIATA. Importanta orei de Religie pentru educatia copiilor si tinerilor.

2. Consiliul Consultativ al Cultelor din România solicita Parlamentului României ca, în adoptarea prevederilor legale care urmeaza sa puna în aplicare Decizia Curtii Constitutionale nr. 669/2014 si sa completeze art. 18 alin. 2 teza I din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, sa aiba în vedere si urmatoarea propunere:

Art. 18 alin. 2 teza I: Înscrierea sau reînscrierea elevului pentru a frecventa ora de Religie se face prin cerere scrisa a elevului major, a parintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor; schimbarea acestei optiuni sau retragerea se face tot prin cerere scrisa a elevului major, a parintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.

Motivare

Prin aceasta formulare, va fi respectata decizia Curtii Constitutionale a României si facilitata înscrierea pentru participarea elevilor la ora de Religie, întrucât:

– participarea elevului la ora de Religie se face în urma exprimarii dorintei persoanei îndreptatite legal, conform libertatii de constiinta;

– se tine cont de caracterul de disciplina aflata în trunchiul comun al orei de Religie;

– pentru parinti, se evita obstacolele birocratice si umilitoare, precum reînscrierea anuala sau pe cicluri de învatamânt;

– în plan administrativ, scolile nu mai trebuie sa gestioneze, anual sau pe cicluri de învatamânt, aproape doua milioane de cereri de înscriere.

Consiliul Consultativ al Cultelor din România este o organizatie de natura etica, sociala, autonoma, apolitica, non-guvernamentala, fara personalitate juridica si non-profit formata din:

– Biserica Ortodoxa Româna
– Episcopia Ortodoxa Sârba de Timisoara,
– Biserica Romano-Catolica,
– Biserica Româna Unita cu Roma, Greco-Catolica,
– Arhiepiscopia Bisericii Armene
– Biserica Ortodoxa Rusa de Rit Vechi din România,
– Biserica Reformata din România,
– Biserica Evanghelica C.A. din România,
– Biserica Evanghelica Lutherana din România,
– Biserica Unitariana din Transilvania,
– Biserica Crestina dupa Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Crestine dupa Evanghelie din România,
– Federatia Comunitatilor Evreiesti din România – Cultul mozaic,
– Cultul Musulman din România.

Potrivit prevederilor Statutului Consiliului Consultativ al Cultelor din România, începând cu 1 martie 2015, presedintia Consiliului va fi preluata pentru o perioada de un an de catre Biserica Româna Unita cu Roma (Greco-Catolica).