„Premergator Adunarii Generale Nationale a Asociatiei Generale a Românilor Uniti (AGRU), a avut loc, sâmbata 20 aprilie 2013, în Aula Magna a Seminarului Teologic Greco-Catolic “Sfintii Vasile, Grigore si Ioan” din Oradea, Adunarea Generala eparhiala a acestei asociatii din eparhia de Oradea.
La acest eveniment au participat PSS Virgil Bercea, episcop de Oradea, parintele protosincel Florian Gui, asistent spiritual AGRU eparhial, pr. Coriolan C. Muresan, asistent spiritual AGRU national. Au fost prezenti membrii AGRU din toate protopopiatele eparhiei noastre, alaturi de asistentii lor spirituali, invitati din ASTRU Oradea si din Reuniunea Mariana.
Salutul de bun venit din partea Preasfintitului Virgil a deschis lucrarile adunarii generale. Mottoul acestei sesiuni „Veniti sa umblam în lumina Domnlui”, a fost tema meditatiei prezentate de parintele Coriolan Muresan care, în cuvântul sau a subliniat importanta AGRU-lui de lungul istoriei.
În continuare dl. Pantis Constantin, presedintele AGRU-lui eparhial a prezentat darea de seama a activitatii consiliului director pe perioada ultimul mandat.
La propunerea consilui director s-a stabilit ca noul consiliul, sa fie format din 13 membri în urmatoarea componenta; presedinte, 5 vicepresedinti,1 secretar-trezorier si 6 responsabili de departamente, pe un mandat de 3 ani.
Au fost alesi:
– presedinte Boros Gratian de la Parohia nr. 2 Oradea;
– vicepresedinte din vicariatul Silvaniei dl. Sipos Balazs din Simleu;
– vicepresedinte din vicariatul de Carei dl. Cobârzan Ioan, din Carei;
– vicepresedinte pe protopopiatul Oradea d-na Pacala Daniela; vicepresedinte pentru protopopiatele Beius – Holod, dl. Tic Petru din Stei;
– vicepresedinte pentru protopopiatele Marghita – Ier dl. Nandra Calin din Marghita;
– secretar-terzorier Pacala Marius;
Responsabili de departamente:
– spiritual ecumenic d-na Omilescu Florica;
– învatamânt si cultura dl. Ioan Moldovan;
– social caritativ d-na Cristea Ileana;
– pentru familie d-na Horgos Lucia;
– economic si juridic dl. Balaneanu Cristian;
– imagine si relatii publice dl.Omilescu Tiberiu.
În încheiere parintii spirituali din eparhie, prin cuvântul lor ne-au încurajat si asigurat de ajutorul lor, în activitatile viitoare.
Noul consiliu director s-a întrunit în prima sedinta pentru desemnarea delegatilor la Adunarea Generala nationala de la Baia Mare.

Secretar AGRU eparhial Oradea