Oare a fost împartit Cristos? (1Cor. 1,13), întrebare pe care o pune Sfântul Pavel la începutul Scrisorii catre Corinteni si care a fost aleasa ca tema de meditatie pe timpul octavei de rugaciune pentru unitatea crestinilor din anul acesta.
Duminica seara 26 ianuarie , în Catedrala Greco Catolica Sfântul Nicolae din Oradea s-a încheiat octava de rugaciune pentru unitatea crestinilor, unde toti cei prezenti, indiferent de neam, religie si limba s-au rugat împreuna pentru ca toti sa fie una!
Seara de seara, pe parcursul saptamânii, în bisericile: romano catolice, greco catolice, penticostale, reformate, evanghelic-luterane, unitariene, în comunitatea evreilor mesianici, s-au înaltat rugaciuni de lauda si multumire, pentru ca sa fim madulare vii ale lui Isus Cristos, pentru ca sa fim profund uniti cu El, pentru ca sa depasim conflictele noastre, diviziunile noastre, egoismele noastre si sa fim uniti unii cu altii de acea forta a iubirii, pe care Isus o revarsa în inimile noastre.