„În data de 16 Februarie a avut loc la Seminarul “Sfintii Trei Ierarhi” din Oradea, Adunarea Eparhiala a Eparhiei de Oradea. Au participat membrii Curiei eparhiale, protopopii si preotii, calugari si calugarite precum si laici. Lucrarile au debutat cu o un moment de rugaciune si cu salutul PS Virgil Bercea. A urmat o meditatie despre credinta propusa de Pr. Gavril Buboi, Protopopul de Oradea, meditatie care a pornit de la Scrisoarea Apostolica “Porta Fidei” si a subliniat importanta trairii autentice crestine prin marturie personala si comunitara de rugaciune si caritate.
PS Virgil a facut o trecere în revista a anului trecut din punct de vedere pastoral si financiar, subliniind si evenimente importante din viata Bisericii locale si universale din ultimele luni si importanta initiativelor din Anul credintei. Episcopul eparhial a subliniat necesitatea unei pastoratii cât mai dinamice si cu ajutorul Asociatiilor “Reuniunea Mariana” si AGRU, Asociatii care trebuie treptat reactivate în parohii. Deasemenea este important colaborarea strânsa între Biroul Pastoral Eparhial pentru Laici si preotii din protopopiate pentru elaborarea si implementarea unor Planuri pastorale care sa aduca un real folos comunitatilor. De asemenea, PS Virgil a subliniat necesitatea reluarii Misiunilor populare în parohii. Pentru o analiza mai aprofundata a situatiei din parohii, PS Virgil a anuntat infiintarea unei Comisii de control care îl are ca si Presedinte pe Pr. Florian Gui, Vicar General, si ca Vicepresedinte pe Pr. Coriolan C. Muresan, membri fiind d-nul Ovidiu Constantin, d-na Marcela Moraru si d-nul Alin Pater.
Din partea Biroul Pastoral Eparhial pentru Laici, Pr. Paul Popa a prezentat cu ajutorul unui power point retrospectiva activitatilor din ultimul an pastoral precum si propunerile pentru sectoarele de copii, tineri si adulti în Anul credintei, sublinnind colaborarea foarte buna cu preotii din protopopiate si întâlnirile lunare care au loc în acest sens.
Pr. Antoniu Chifor, Rectorul Seminarului “Sfintii Trei Ierarhi”, a prezentat situatia din prezent în ceea ce privesc vocatiile, subliniind necesitatea pastoratiei vocationale în toate parohiile. Pr. Rector Chifor a reamintit importanta formarii si a unor cantori pentru parohii.
Pr. Olimpiu Todorean a facut o dare de seama pe scurt a activitatii Asociatiei Caritas Eparhial din Oradea pe ultimul an, subliniind numarul mare de copii si adulti sprijiniti în aceasta perioada precum si dezvoltarea diferitelor proiecte.
Au mai luat cuvântul pr. Ioan Crisan, responsabil cu proiectele în cadrul Episcopiei precum si pr. Mircea Bota responsabil cu Fondul forestier al Episcopiei. Au urmat dezbateri despre temele tratate si evenimentul s-a încheiat cu un moment de rugaciune precum si cu o agapa pregatita de doamnele de la “Reuniunea Mariana”, “Viata ascendanta” si AGRU Oradea.