„Responsabilii diecezani si eparhiali cu pastoratia tineretului s-au întâlnit la Cluj-Napoca în ziua de 10 noiembrie 2012 pentru a analiza trei aspecte ale pastoratiei tineretului la nivel national: evaluarea Întâlnirii Nationale a Tineretului Catolic (INTC) de la Iasi, perspective ale INTC si pregatirea pentru Ziua Mondiala a Tineretului (ZMT) de la Rio de Janeiro. Întâlnirea s-a desfasurat cu sprijinul Departamentului pentru Tineret al Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolica de Cluj-Gherla si Asociatia Tineretului Român Unit, ASTRU Cluj.
Lucrarile reuniunii au fost conduse de PS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea si responsabil cu pastoratia tineretului în cadrul Conferintei Episcopilor Catolici din România. În deschiderea lucrarilor PS Virgil Bercea a transmis aprecierea episcopilor pentru munca ce se desfasoara spre binele tinerilor si a evidentiat viziunea Sinodului episcopilor, recent încheiat la Roma, care nu îi considera pe tineri doar ca destinatari ai operei de evanghelizare, ci ca protagonisti, colaboratori si co-responsabili. „Noua evanghelizare are în lumea tinerilor un ogor angajant dar si deosebit de promitator, asa cum arata numeroasele experiente, de la cele mai populate, cum sunt Zilele Mondiale ale Tineretului, la cele mai ascunse, dar nu mai putin puternice, cum ar fi diferitele experiente de spiritualitate, de slujire si de misionaritate. Tinerilor trebuie sa li se recunoasca un rol activ în opera de evanghelizare mai ales fata de lumea lor.” (Mesajul adresat Poporului lui Dumnezeu de participantii la a XIII-a Adunare Generala Ordinara a Sinodului Episcopilor, pe tema “noii evanghelizari”, nr. 9).
În evaluarea INTC Iasi 2012 s-au luat în considerare aspectele pozitive si elementele care au nevoie de îmbunatatire. Din discutii a reiesit ca INTC Iasi 2012 a fost o reusita datorita calitatii organizarii, implicarii exemplare a voluntarilor si a participarii majoritatii tinerilor la programele propuse. Prezenta tinerilor a fost o marturie de credinta pentru orasul Iasi, considerând faptul ca întregul eveniment s-a desfasurat în spatii publice.
În pregatirea viitoarelor editii ale INTC va trebui sa se tina cont de schimbarile care intervin cu rapiditate în lumea tinerilor. Cei prezenti au fost de acord ca formatul acestor întâlniri are nevoie de o analiza amanuntita si de o eventuala schimbare pentru ca INTC sa fie în mai mare masura în slujba cresterii în credinta a tinerilor si sa îi conduca la Cristos. Locul si perioada urmatoarei editii INTC urmeaza sa fie stabilite ulterior.
Al treilea punct pe ordinea de zi a vizat pregatirea participarii tinerilor din România la ZMT Rio de Janeiro, care se va desfasura în perioada 23-28 iulie 2013. Tema ZMT Rio 2013 este: „Mergeti si faceti ucenici toate popoarele!” (Mt 28,19). Au fost transmise informatiile primite de la Consiliul Pontifical pentru Laici – Sectiunea tineri si de la Comitetul de Organizare Local de la Rio. S-a luat decizia ca tinerii care vor participa la acest eveniment sa fie organizati într-un singur grup, coordonat la nivel national. Informatii necesare vor fi oferite de oficiile diecezane si eparhiale pentru pastoratia tineretului, care în urmatoarea perioada vor deschide si înscrierile pentru participarea la ZMT Rio 2013.

Pr. Felix Roca