„În urma cu câteva zile a aparut la Oradea Anuarul VI din seria Scoala Ardeleana. Proiectul a demarat în anul 2006 la initiativa Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, Oradea si a Asociatiei Episcop Vasile Aftenie, prin organizarea simpozionului Scoala Ardeleana si publicarea lucrarilor prezentate într-o publicatie care, odata cu trecerea anilor, si-a dobândit un caracter periodic. Lucrarile aparute sub aceasta egida s-au bucurat de o apreciere tot mai mare, abordând aspecte ce tin de istoria culturii, istoria limbii si literaturii, istoria artelor, istorie religioasa, istorie sociala etc., cu accentul prevalent pe perioada iluminista. Începând cu volumul al V-lea formula publicistica a seriei Scoala Ardeleana a fost regândita sub forma de anuar.
Volumul aparut recent cuprinde lucrari ale unor autori consacrati, dar si ale unor autori dornici de afirmare. Iata cuprinsul:
Studii si articole.
Sectiunea I. Istoria limbii si a cartii vechi românesti.
Vasilica Eugenia Cristea, Manuscrisele scolare ale lui Ioan Giurgiu Patachi, Ioan Chindris, Niculina Iacob, Plângerea manastirii Solvasului. O recitire actuala dupa manuscris, Niculina Iacob, Ioan Chindris, Un primat literar: Imitatio Christi a lui Thomas Kempis, în trei variante românesti la Blaj, Anca Elisabeta Tatay, Frontispicii si viniete religioase folosite pentru decorarea tipariturilor românesti la Buda (1780-1830), Cornel Tatay-Balta, Litografiile din cartea lui Vasile Aaron, Patima si moartea Domnului si Mântuitorului nostru Isus Hristos, Sibiu, 1829, Monica Avram, Florin Bogdan, Tiparituri blajene în colectiile Bibliotecii Teleki-Bolyai din Târgu-Mures, Otilia Urs, Cartile românesti vechi din biblioteca lui Timotei Cipariu.
Sectiunea II. Aspecte de istorie ecleziastica si nationala.
Laura Stanciu, Andreea Mârza, Pionierii Blajului si discursul politic al Scolii Ardelene. Episodul 1748, Gabriela Rus, Conscriptio ecclesiae Varadiense (1778). The Greek-Catholic churches, Ana Victoria Sima, Sase ani la Roma, Atitudini, perceptii, comportament la studentii români din Colegiul Grec Sfântul Atanasie în a doua jumatate a secolului al XIX-lea, Lavinia Buda, Consideratii asupra reuniunilor mariane din Eparhia Greco-Catolica de Oradea în prima jumatate a secolului al XX-lea, Greta-Monica Miron, Perspective istoriografice. Biserica Unita din Transilvania secolului al XVIII-lea în scrisul istoric de dupa 1989, Lucian Turcu, Cum a ajuns Baia Mare sediul Episcopiei Greco-Catolice de Maramures? Csaba Beke, Nationalizarea unor scoli catolice din Oradea, Oana Habor, Preotul si medicul. Perspective asupra bolii sufletului reflectate în rândurile periodicelor de factura greco-catolica în Transilvania sfârsitului de secol XIX, Silviu-Iulian Sana, Sematisme în colectiile Bibliotecii Judetene Gheorghe Sincai Bihor (I), Daniel I. Iancu, Corespondenta lui Nicolae Densusianu catre D.A. Sturdza. Scrisori inedite, Florin Jula, Hrisov inedit al episcopului Demetriu Radu descoperit în turnul Catedralei Sfântul Nicolae.
Recenzii.
Ioan Chindris, Niculina Iacob, Ioan Budai-Deleanu în marturii antologice, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2012, Augustin Bunea, Discursuri, Editie de Marcela Ciortea si Ion Buzasi. Prefata de Ion Buzasi. Editura Galaxia Gutenberg, 2009, Anca Elisabeta Tatay, Din istoria si arta cartii românesti vechi: gravura de la Buda (1780-1830), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011.
Institutiile implicate în acest proiect sunt: Episcopia Româna Unita cu Roma, Greco-Catolica, Oradea, Asociatia Episcop Vasile Aftenie, Asociatia Cercetatorilor Istoriei Bisericii Greco-Catolice, Filiala Cluj a Bibliotecii Academiei Române si Primaria Municipiului Oradea. Volumul a fost coordonat de catre dl. Ioan Chindris, directorul Filialei Cluj a Bibliotecii Academiei si doamna prof. univ. dr. Niculina Iacob din cadrul Universitatii Stefan cel Mare din Suceava.
Urmatoarea editie a Simpozionului Scoala Ardeleana, cea de-a VIII-a, va avea loc la sediul Bibliotecii Judetene Gheorghe Sincai din Oradea, în perioada 12-13 aprilie 2013.