Ne apropiem de dumneavoastră, dragi creștini, iubitori de Dumnezeu și ne rugăm ca Cel Atotputernic să vă păzească de rău, să vă călăuzească și să vă ajute în drumul și deciziile esențiale ale vieții, pe care astăzi, poate mai mult ca oricând, suntem chemați să le luăm, ca un exercițiu mărturisitor al Dumnezeului în Care credem!

Pe această cale, asemenea epistolelor biblice de odinioară, dorim să vă împărtășim o împovărătoare grijă sufletească și să vă chemăm să ne unim împreună în rugăciune către Bunul și Milostivul Dumnezeu pentru a îndepărta din poporul nostru sminteala și păcatul care atrag mânia și judecata lui Dumnezeu.

În zilele din urmă, spațiul public a început să fie acaparat de grupări și asociații cu tendințe neo-marxiste, care, împrumutând într-o manieră mimetică practici și mentalități revoluționiste, „la modă” în spațiul occidental, fac propagandă publică practicilor ideologiei de gen și curentului LGBTQIA+. Intențiile militanților acestui curent sunt menite să ducă în eroare, făcând adesea apel la valori precum toleranța, dorința de incluziune a celor marginalizați și dragostea față de aproapele neînțeles. Este limpede că intențiile militanților acestui curent par bune, făcând uneori apel la valori precum toleranța, dorința de incluziune a celor marginalizați și dragostea față de aproapele neînțeles, ceea ce și credința noastră cultivă și propovăduiește, însă într-o neîntreruptă racordare la Adevăr, o valoare tare și neschimbabilă care primează nu doar în lumea științelor exacte, ci și în cea a Bisericii lui Hristos, Cel Care este „Calea, Adevărul și Viața” și prin învățăturile Căruia a devenit posibil terenul fertil al spațiului civilizației euro-atlantice, al „civilizației decalogului” ce a rodit progresul uman, social, cultural, științific, politic și din care, fără de tăgadă, s-au născut neprețuitele și inalienabilele „Drepturi ale Omului”.Așadar, deși intențiile care animă par lăudabile, dar cauza pentru care se luptă cu atâta patos este una himerică, reprobabilă și neonorabilă, contrară preceptelor spirituale (creștine și nu numai) și naturii ființei umane (constatate inclusiv de agnostici și atei).

Biserica promovează respectul pentru valorile moral creștine care sunt fundamente ale identității poporului nostru și ale întregii Europe, respectăm persoana umană și pe tot omul; nu cultivăm și nu promovăm ura împotriva celor de altă orientare, ci ne mândrim cu ceea ce ne încăpățânăm să numim în continuare „Europa Christiana” și cu principiile fondatorilor Statelor Unite ale Americii a căror deviză națională este „In God We Trust!”. Nu dorim să înjosim pe cei care au viziuni diferite de ale noastre, nici să îngrădim libertatea de a fi a nimănui, ci dorim să trasăm niște limite clare ale normalității, să ne apărăm demnitatea și integritatea ca oameni și să ne asigurăm că filosofiile de viață ale majorității cuminți și covârșitoare nu sunt surclasate de interese și intenții străine de adevărul, binele și frumosul, pe care cu toții le căutăm și pe care le dorim și pentru copiii și urmașii noștri. Este firesc și natural ca bărbații să fie bărbați, femeile să fie femei, iar copiii să aibă condițiile cât mai nealterate pentru o dezvoltare psiho-somatică fără intervenții ideologice și pentru a li se păstra inocența. Dreptul la inocență, deși este unul nescris, este indispensabil unei societăți sănătoase.

Diversitatea și pluralismul, din punctul de vedere al orientărilor sexuale și al ideologiei de gen, nu fac și nu vor face niciodată parte din această dimensiune înaltă și inalienabilă a persoanei umane. De fapt agenda LGBTQIA+ nu se rezumă doar la acceptarea persoanelor homosexuale, ci vizează o fluiditate de gen și sexuală necontrolate și haotice, lăsându-l pe om, în special pe cei mai tineri, pradă celor mai joase pulsiuni ale corporalității sale.

Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, vorbește clar și evidențiază că acest comportament este un derapaj nedemn pentru om. Sfântul Pavel, vorbind romanilor și corintenilor, este foarte clar și precis când scrie romanilor: „Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci şi femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii; Asemenea şi bărbaţii lăsând rânduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând cu ei răsplata cuvenită rătăcirii lor. Şi precum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoştinţă, aşa şi Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor fără judecată, să facă cele ce nu se cuvine” (Romani 1, 26-28), precum și corintenilor: „Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii, nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6,9-10).

Este cunoscut specificul multi-etnic, multi-religios, multi-lingvistic și pluri-confesional al Bihorului, de armonie și de stabilitate, care există datorită înțelegerii de către multiplele comunități a importanței comuniunii interumane, stare de fapt care se datorează în mare măsură cultelor creștine și unității care s-a creat în jurul valorilor pe care le avem împreună: FAMILIA (Creația lui Dumnezeu), CREDINȚA (Darul lui Dumnezeu), DRAGOSTEA (Caracterul lui Dumnezeu) și BIBLIA (Cuvântul lui Dumnezeu). Iată de ce vă chemăm la acțiune și la rugăciune!

Dumnezeu a creat omul ca bărbat și femeie. Acesta este punctul de pornire pentru orice discuție privind căsătoria și rolul ei în societate. Nu există „alternative” la această realitate axiomatică! Fiecare individ este responsabil în fața lui Dumnezeu și a societății și îi acceptă urmările. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie. Este imperios necesar ca bărbații și femeile să-și păstreze identitatea și rolurile complementare, copiilor să le asigurăm inocența, făcând în jurul lor un zid de apărare împotriva influențelor nefaste, menite să destabilizeze fundamental celula de bază a societății, familia, iar prin ea, încet și sigur, întreaga societate. România profundă comportă valori proprii și de netăgăduit, putând dărui spațiului european și lumii aceste valori. Momentan, avem posibilitatea de a vedea, interpreta și selecta consecințele politicilor ideologiei de gen și a sexualizării exacerbate aplicate în „țările civilizate” și avem șansa de a învăța din greșelile „modelului extern” pentru a merge pe drumul Adevărului și al Binelui. Dictonul notoriu „vrem o țară ca afară” aplicat în unanimitate pentru toate aspectele, fie bune sau rele, nu trebuie să devină țelul românilor care să împrumute nevrotic „modelul străin” și noutatea doar de dragul noutății, ci trebuie să ne ascuțim discernământul critic, alegând cu înțelepciune ce este compatibil și edificator poporului din care facem parte. Sexualizarea excesivă a spațiului educațional, modificarea structurii familiale (mamă și tată vs. părinte 1 și părinte 2), schimbarea fundamentală a sensului cuvintelor în dicționare pentru a se încadra în noua viziune asupra lumii, introducerea pronumelor speciale pentru membrii diferitelor orientări sexuale și solicitarea obligativității utilizării lor, precum și multe altele asemenea sunt o realitate probată de zeci de ani în societățile occidentale, iar acum se văd cât se poate de limpede efectele și roadele negative și destabilizante, pe care noi ar trebui să le evităm. Nimeni nu ne poate obliga ca și popor să ne
sincronizăm cu ideologia de gen și curentele menționate.

„Dumnezeu este Iubire” (I Ioan 4, 8). Asemenea Îl vedem și Îl simțim și noi pe Dumnezeu și tot El ne spune că „pe cel ce vine la Mine, nu îl voi scoate afară” (Ioan 6, 37). Biserica nu exclude pe nimeni, întrucât prețuim omul cu toate ale sale și încercăm să ajutăm pe oricine să depășească viciul și dezordinea lăuntrică, invocând dragostea lui Dumnezeu asupra tuturor celor care sunt cuprinși de frământările acestei vieți, care, da, adesea este plină de suferințe și angoase. Dar, tot Domnul ne spune: „îndrăzniți, Eu am biruit lumea!” (Ioan 16, 33). La aceasta ne cheamă Dumnezeu! La biruința asupra tuturor războaielor lăuntrice și asupra tuturor lucrurilor care ne fac să refuzăm mai mult sau mai puțin conștient dragostea părintească și darurile lui Dumnezeu. Arma noastră este iubirea milostivă și rugăciunea, nimic altceva.

De aceea, nu doar liderii cultelor, monahii, păstorii și clerul sunt chemați să-L mărturisească pe Dumnezeu, ci întreg poporul creștin are această datorie să fie „lumina lumii” și „sarea pământului” ! În lume, dar nu ai lumii! „Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, de acesta şi Fiul Omului se va rușina, când va veni întru slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri.” (Luca 9, 26).

Este un mesaj și un îndemn la mărturisire către toți creștinii care sunt chemați să mărturisească Adevărul: autorități centrale, județene și locale, profesori, învățători, educatori, medici, asistente, ingineri, juriști, economiști, IT-iști, sportivi, mecanici, șoferi, lucrători comerciali, femei și bărbați, tineri și vârstnici, soți și soții, fiicele și fiii Bisericii lui Hristos Cel Răstignit și Înviat pentru mântuirea tuturor oamenilor, buni și răi, drepți și păcătoși. Tuturor Domniilor Voastre ne adresăm! Căci nu putem sluji la doi domni! Nimeni nu este scutit de responsabilitatea asupra viitorului pe care îl vor avea copiii, tinerii și înaintașii noștri. Astăzi nu ni se cere să punem capul pe butuc, ci să îl avem pe umeri.

Creștini, fiți lumină a lumii; fiți sarea pământului!

 

PS Sofronie – Episcopul Ortodox Român al Oradiei

PS László Böcskei – Episcop Romano-Catolic de Oradea

PS Virgil Bercea – Episcop Greco-Catolic de Oradea

PS Bogdán Szabolcs János – Episcop Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

Pastor Ioan Moldovan – Președinte Comunitatea Penticostală de Oradea

Pastor Mihai Micula – Președinte Comunitatea Baptistă de Oradea

Pr. Mátyás Attila – paroh Biserica Evanghelică Lutherană din Oradea