Sub patronajul și cu sprijinul Eminenței Sale Cardinalul Christoph Schönborn, Ordinariatul din Austria pentru credincioșii de rit oriental, împreună cu ITI Catholic University și cu Centrul de Spiritualitate Orient-Occident (Košice) din Facultatea de Teologie a Universității din Trnava, au organizat o întâlnire comemorativă dedicată împlinirii a 250 de ani de la întrunirea Sinodului  episcopilor greco-catolici la Viena. La acel Sinod, care a influențat semnificativ viața Bisericilor Greco-Catolice situate atunci pe teritoriul Imperiului Habsburgic, a participat și o delegație românească, alcătuită din persoane cu o înaltă valoare intelectuală: episcopul Grigore Maior și călugării Augustin Caliani, Ignatie Darabant, Augustin Körösy și Samuil Micu.

La comemorarea evenimentului la Viena, în perioada 30 mai – 1 iunie 2023, unde au participat numeroși episcopi și preoți greco-catolici, a fost prezent Preasfințitul Virgil Bercea, Episcopul de Oradea, însoțit de Pr. Prof. Dr. Cristian Barta, Decanul Facultății de Teologie Greco-Catolică din Universitatea Babeș-Bolyai.

Dimensiunea spirituală a întâlnirii a evidențiat catolicitatea și specificitatea răsăriteană a Bisericilor Greco-Catolice, culminând în celebrarea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Viena. Evenimentul a avut și o importantă dimensiune academică prin Simpozionul internațional care s-a desfășurat la sediul Arhiepiscopiei din Viena și la care au participat profesori și cercetători de la instituții universitare din Viena, Roma, România, Slovacia, Ungaria, Croația și Ucraina. Cu acest prilejul, Pr. Cristian Barta a prezentat contribuția delegației românești la Sinodul vienez din 1773, precum și consecințele deciziilor sinodale în viața Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.