NICI A SĂRUTA PĂMÂNTUL PE CARE ACEȘTIA AU PĂȘIT NU AR FI ÎNDEAJUNS…

,,PE URMELE LUI IULIU MANIU”

 

Societatea Cultural Patriotică,,Avram Iancu” (SAI), filiala Oradea, în colaborare cu Primăria Oradea, Fundația de Protejarea Monumentelor Istorice – Bihor şi Episcopia Greco-Catolică  de Oradea au  organizat o excursie tematică ,,Pe urmele lui Iuliu Maniu„, în intervalul 26-27 mai 2023, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea și 70 de ani de la moartea marelui om politic Iuliu Maniu, la care au participat membri ai SAI, credincioși ai Episcopiei Greco-Catolice și seniori liberali având ca îndrumător spiritual pe Pr. Ioan Sorin Crăciun.

Ce zile pline de har! Cu toţii am simțit binecuvântarea unei minunate îmbinări între spiritualitate și istorie. Am aflat o mulțime de aspecte ale trăirii româneşti pe aceste meleaguri, fapte reale, nu precum se regăsesc (dacă se mai regăsesc) în manuale, bazate pe documente meticulos cercetate, comunicate cu sufletul, într-o trăire adânc patriotică de persoane avizate precum Președintele  SAI Oradea, General  de brigadă (r) Grigore Bartoș, Președintele Fundației de Protejarea Monumentelor Istorice – Bihor, Colonel (r) Grigore Morar, Președintele Asociației „Renaşterea Şişeşteană”, Colonel (r) Gavril Babiciu,  preşedintele filialei Beiuş a SAI, Colonel (r) Ioan Vlaic.

Pelerinajul, cum ne place să-l numim, a început cu rugăciune şi depunearea unei coroane de flori la statuia  „Sfinxului de la Bădăcin” din fața Catedralei ,,Sfântul Nicolae” Oradea şi cuvântul de întâmpinare al organizatorilor. Traseul, strâns legat de istoria Bisericii noastre Greco-Catolică, a cuprins obiective din localităţile: Aleșd, Șinteu, Ip, Bădăcin, Zalău, Băsești, Baia Mare, Șisești, Cavnic, Bârsana, Sighetul Marmației, Săpânța, Negrești Oaș, Satu Mare şi Carei.

Am pășit cu toții, cu reală recunoștință și smerenie, prin locuri îmbibate de istorie și spiritualitate, pentru a-i cinsti pe câțiva dintre eroii pe care Dumnezeu ni i-a dăruit spre binecuvântarea românilor trăitori pe aceste minunate plaiuri.

La Ip, întâmpinaţi de Părintele protopop de Şimleu, Nicolae Bodea şi de Părintele Vasile Oltean cu scurte alocuţiuni am depus flori, am cântat cântece patriotice,  copleşiţi de amănuntele auzite şi ne-am rugat lângă monumentul martirilor români masacrați în 1940 în zi de Sărbătoare a Înălţării Sfintei Cruci, zi aleasă anume de exterminatori pentru a surprinde acasă cât mai mulți localnici români, ajungându-se la 157 de victime nevinovate. Se cuvine aici să adăugăm că excepțiile contează, cum ar fi exemplul  pastorului reformat maghiar care s-a așezat în fața bătăii puștilor soldaților, spunându-le că mai întâi va trebui să fie el împușcat, salvând astfel locuitorii satului vecin, la fel ca alți câțiva primari maghiari ai timpului. Ne-am rugat pentru victime şi pentru călăi, ne rugăm în continuare ca astfel de atrocităţi să nu se mai întâmple.

În scurt timp am ajuns la Bădăcin, locul de suflet al marelui OM, IULIU MANIU, la Casa sa Memorială. Gazdă deosebită, Părintele Cristian Borz, cel care a ,,luptat” pentru recuperarea şi reamenajarea acestui domeniu, ne-a vorbit pe larg despre acest fiu al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, care s-a implicat activ în realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 şi la organizarea Statului Român, înfiinţând Consiliul Dirigent (în perioada aceea atât de grea în care autorităţile maghiare nu renunţau la putere, sabotând pe orice cale instaurarea autorităţilor române, 80% refuzând să depună jurământul de slujire a Statului Român.). Vizionar, aflat pe frontul din Italia, a adunat toţi ofiţerii români care au luptat pe frontul european, aflaţi în prizonierat, înfiinţând ,,armata lui Maniu” care, prezentă în Ardeal, la Arad, a legitimat intrarea celei din Regat ca eliberatoare şi nu cotopitoare cum ar fi putut fi deformat numită. Deosebit de multe au fost faptele memorabile pe care le-a făptuit cu deplină dăruire, respectându-şi principiile de credinţă, cinste, corectitudine, crezând puternic în democraţie. Ni s-a amintit încă o dată cum acest excepţional om de stat al României nu a regretat vreodată jurământul făcut în tinerețe, nici măcar în abisurile temniței: „Jur în fața lui Dumnezeu, pe conștiință și onoare, că îmi voi jertfi viața pentru triumful cauzei românești!”

La Băsești am vizitat Casa Memorială a lui George Pop de Băsești, uriașă personalitate greco-catolică, cel care a prezidat Adunarea Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, donându-și întreaga avere bisericii, punând totul în folosul poporului, pentru susținerea învățământului, a presei, a culturii și pentru ajutorarea săracilor.

Tot în  localitatea maramureșeană Băsești, lângă casa memorială recent renovată și lângă Mănăstirea greco-catolică ,,Adormirea Maicii Domnului”, care veghează de pe colină, luminoasă, îndrăzneață și protectoare, vieţuieşte încă un arbore multisecular, cunoscut ca ,,Teiul Unirii„, un tei minunat la umbra căruia se află o masă şi băncuţe, locul în care  George Pop de Băseşti se întâlnea cu  Vasile Lucaciu, Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Ioan Raţiu, Ion I. C. Brătianu, Nicolae Titulescu, Nicolae Iorga, Nicolae Filipescu, Iosif Vulcan și cu  mulți alți demnitari români. Este locul unde s-au născut iniţiativele care au împlinit visurile neamului românesc, bătrânul tei fiind martor la plănuirea unirii Transilvaniei cu România.

În continuare a fost adus în atenție ,,Leul din Șișești”, preotul greco-catolic , dr. Vasile Lucaciu, autorul moral al Memorandumului Românilor, inițiator și semnatar, care emoționează prin viața pe care a pus-o în slujba unui ideal. Preotul patriot Vasile Lucaciu  și-a închinat întreaga viață acestui ideal de unire a tuturor românilor, de îndreptăţita „punere în drepturi” a naţiunii române  prin implicare, dăruire până la jertfă, prin smerită slujire împletind rugăciunea cu fapta. Vasile Lucaciu, reprezentând cea de-a treia generație de aur a fiilor crescuți în spiritul dragostei de Dumnezeu și de neam, oameni de carte  și lideri luminați , a ajuns să vadă realizat idealul pentru cere cu toţii au luptat, au suferit și au trăit.

Cu toții am aflat și alte aspecte din viaţa tribunului român de la Părintele paroh Gabriel Horţ care slujeşte cu cinste în acest sanctuar, complexul memorial Dr. Vasile Lucaciu, cel  care a lăsat în urma sa o neprețuită moștenire, înfăptuită prin  unirea valorilor naţionale. Acest român erudit, cu o bogată activitate pastorală, politică şi publicistică, om avut la propriu și OM dăruit, care, fiind și tată, a preferat să-și educe copiii în spirit de sacrificiu, încât aceștia să accepte să umble cu încălțămintea deteriorată în timp ce tatăl lor oferea întreaga sa avere pentru a construi școli și biserici românești, pentru a putea promova cultura poporului său. Copiii țăranilor români erau încurajați în acele timpuri prin burse să învețe la școli cu predare în limba maghiară, iar cei care alegeau școlile în limba română erau amendați. Vasile Lucaciu era cel care le susținea studiile și le plătea amenzile, încurajând toți preoții să înființeze școli în cadrul bisericilor, unde copiii să poată învăța în limba română.

Prin lupta lui Vasile Lucaciu, impunătoarea și frumoasa biserică greco-catolică din Șisești, actualmente declarată Sanctuar Național Marian, stă mărturie a istoriei românilor ardeleni care au crezut în unirea națională, este singura biserică  dedicată – Sfintei Uniri a tuturor Românilor -, proiectul având drept model Bazilica ,,Sfântul Petru” din Roma.

Construcția unei biserici, alta decât din lemn, micuţă, nu era acceptată în acea perioadă de ocupație austro-ungară, astfel piatra necesară era procurată și adusă cu mare dificultate. Iar la construcția acestei biserici, care simbolizează credința și hotărârea înaintașilor noștri, au contribuit inclusiv femeile , care cărau și ele bucăți de piatră ori de câte ori se putea, ajutându-i pe constructori, până se primea semnalul că se apropie patrulele ocupanților, când șantierul se evacua. În acest mod și din aceste cauze construcția avansa încet, pentru a nu atrage atenția.  În această biserică se află și o icoană făcătoare de minuni, înfățișând-o pe Maica Domnului cu Pruncul IsusApărătoarea Maică din Şişeşti, existând chiar un sistem special cu scripeți de coborâre a acestei icoane pe uşile împărăteşti pentru a putea fi văzută îndeaproape de credincioşi. Prima dată, acest sistem a fost folosit abia în anul 2013, cu prilejul vizitei episcopilor catolici din România la Șişeşti, a explicat Părintele paroh Gabriel Horț. De emoția acelui moment s-a bucurat și Preasfințitul Virgil Bercea, care l-a ajutat la propriu pe Părintele paroh să reușeacă să pună în mișcare, după atâta vreme, acel mecanism.

Popasul făcut la Complexul monahal ,,Mănăstirea Bârsana”, ridicat în anii de după 1989, se vrea o sinteză a  spiritualității și a arhitecturii din Maramureș. Ne-am încântat  privind exponatele muzeului etnografic și frumusețea locului.

 Momente de mare emoţie au fost la vizitarea ,,Memorialului Durerii” din Sighet. Pentru a putea cuprinde cu adevărat acea bogăţie de timp istoric şi cumplitele încercări prin care au trecut cei mai mari români, elita clericală, politică, culturală şi orice român integru, curat, ce s-a opus distugerii ţării şi neamului de către bolşevismul ateu, ar trebui zile întregi, timp pentru a privi, citi, medita şi RUGA! Periplul nostru scurt ne-a adus în realitatea unor vremi pe care ar trebui să ne străduim , fiecare, să le lăsăm ,,trecute”, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru a nu mai fi vreodată îngăduiți ,,stăpâni” care seamănă durere.

Pe parcursul acestui traseu, la fiecare obiectiv ni s-au oferit de către însoţitorii noştri şi personalităţi locale, gazde avizate  şi extrem de generoase, detalii importante despre aceste locuri sfinţite de marii slujitori ai comunităţii şi ai neamului nostru, „reprezentanţi ai perioadei eroice din Ardeal” (Octavian Goga).

Rugăciunea, cântecul patriotic – religios ÎMPREUNĂ, laitmotivul ,,Doina lui Lucaciu”, depunerea de coroane şi buchete de flori,  bucuria părtăşirii la micile agape cu fraţii din Şişeşti, Băseşti, Baia-Mare, Satu-Mare, Bârsana ori Carei ne-au emoţionat profund.

Aşa precum spunea, pe tot parcursul pelerinajului, spiritualul nostru, Părintele Ioan Sorin Crăciun: ,,…în viaţa noastră să încercăm să ne luăm modele, precum cei pe care i-am omagiat, să fim CREŞTINI  cât mai buni, care Îl urmează pe ISUS, fiindcă creştinismul este o religie a IUBIRII, să urmăm principiile creştine din Sfânta Scriptură, să le desăvârşim  zi de zi, să fim mulţumitori şi veseli, pentru că un – om vesel, cu inima deschisă, se mântuieşte mai uşor ca unul mohorât care e toată ziua în biserică (Sf. Ioan Bosco) -, să îl privim pe cel de alături cu ochii lui ISUS.”

Aşa am făcut, din toată inima! Punându-ne sub ocrotirea specială a Preacuratei Fecioare Maria şi a Sfinţilor noştri Martiri, rugându-ne şi acolo, în mijlocul autocarului, puternicul Sfânt Rozariu şi Rozariul Îndurării Divine, am primit răspuns cu toţii în inimile noastre şi în întâmplările bogate ale acestui pelerinaj, în relaţia cu tot grupul.

Ca semn al respectului, recunoștinței, mulțumirii și dragostei față de elitele sacre ale istoriei noastre, cărora le datorăm totul, ale căror vieți, fapte, sacrificii și jertfe au condus la înfăptuirea  prețioasei moșteniri pe care cu toții am primit-o, nici a săruta pământul pe care aceștia au pășit nu ar fi de ajuns !

Întorcându-ne acasă, i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru ocazia de a ne hrăni sufletele cu spiritualitatea și patriotismul acestor coloși ai istoriei. Pentru două zile pline. Pline de har şi binecuvântări! Nu în ultimul rând le mulțumim organizatorilor și tuturor gazdelor care ne-au demonstrat din plin ce înseamnă binecunoscuta ospitalitate a  românilor.

 

                                                      Maria-Mirela Filimon – președinta Reuniunii Mariane eparhiale

                                                                    Laura Ologu – Biroul Pastoral