,,Pentru mine, ea (fiica) este un semn al îndurării lui Dumnezeu, care nu s-a uitat la păcatele mele, ci  gratis mi-a făcut acest dar, în cea mai frumoasă zi din viața mea.

În mine era certitudinea că Isus Cristos este viu alături de noi!” –  Paola Pupillo

,,Suntem împreună pe un drum al Vieţii”

,,O femeie aflată în criză de sarcină trebuie să ştie că există Centre specializate capabile, care pot să le susţină”

,,Dumnezeu întotdeauna alege Viaţa. Tu ce alegi?”

În mod special în această perioadă, Asociațiile pro-viață din țară, alături de Comunitățile religioase, îşi exprimă adeziunea pentru susţinerea Vieţii şi a Familiei, a mamelor care au sarcini nedorite, constrânse să apeleze la întreruperi de sarcină. Dumnezeu este Creatorul vieţii; fiecare copil este un dar către lume, pe care suntem chemaţi să îl ocrotim, sprijinind mama care îl poartă.

Preasfinţitul Virgil Bercea i-a încurajat pe preoţi şi pe credincioși să participe sâmbătă, 26 martie 2022, la Marșul pentru Viață și pentru Pace, iar în ziua sărbătorii de Buna-Vestire să mediteze la cuvântul de învățătură, cuprinzând mesaje încurajatoare legate de valoarea vieţii umane încă de la concepere, rugându-se pentru familii şi pentru mame.

În Oradea, sâmbătă 26 martie 2022, începând cu ora 15.00, a avut loc Marşul pentru Viaţă și pentru Pace 2022, având motto-ul ,,Egalitate, echitate şi sprijin – din prima secundă şi întreaga viaţă”,  fiind cea de-a XII-a ediţie în România a acestui eveniment.

În oraşul nostru de 12 ani se organizează Marşul pentru Viaţă, iniţiat de către doamna Mioriţa Săteanu, cetăţean de onoare al Oradiei, împreună cu Seminarul Greco-Catolic, prin strădania Părintelui rector de atunci, Cristian Sabău, dar mai ales cu sprijinul şi implicarea Părintelui Mihai Vătămănelu, pe atunci paroh al Bisericii Greco-Catolice ,,Maica Domnului”, de pe lângă Mănăstirea Franciscană. În continuare, în anii ce au urmat, evenimentul a fost organizat în principal de către Biserica greco-catolică din Oradea. Evenimentul este apolitic și neconfesional, promovat de asociațiiile Pro-Viață, îmbrățișat și susținut de către cultele creștine din orașul nostru.

Prin acest demers se susține  dreptul la viaţă și se încurajează mamele de a lua decizii în favoarea vieții încă de la concepere. Suntem convinşi cu toţii de faptul ca Viaţa este darul cel mai de preţ pe care ni l-a dăruit Bunul Dumnezeu, iar locul ideal pentru a o proteja nu poate fi decât Familia. Pe de altă parte, desăvârşirea acestei lumi nu se poate împlini fără pace. Suntem invitaţi cu toţii, astfel, să continuăm să ne rugăm pentru ca cei care conduc lumea să ia decizii numai în favoarea păcii, atât în Ucraina cât și în întreaga lume. Ne rugăm ca binecuvântarea lui Dumnezeu să dea roade în familiile noastre, în parohiile noastre, în ţara noastră şi în întreaga lume!

Marşul a debutat cu o Adunare publică în Piaţa Unirii, urmată de Marşul propriu-zis pe traseul: str. General Traian Moşoiu, str. Piaţa 1 Decembrie, Catedrala Ortodoxă ,,Învierea Domnului”, B-dul General Gheorghe Magheru, Biserica Seminarului Teologic Greco-Catolic ,,Sfântul Gheorghe”, Calea Republicii, Biserica Romano-Catolică ,,Coborârea Sfântului Spirit”.

Sute de orădeni, fiecare după conştiinţa şi determinarea sa, indiferent de modul în care se roagă, de limba vorbită ori de apartenenţa politică, au venit în Piaţa Unirii pentru a-şi exprima respectul faţă de Viaţă, acest preţios dar primit de la Dumnezeu.

Evenimentul a început cu un cuvânt de salut, rostit de către domnul Profesor universitar doctor Sorin Curilă, urmat de Rugăciunea Tatăl Nostru, după care Fanfara Bisericii Baptiste a intonat Imnul de Stat al României și o cântare bisericească. Au urmat mărturiile împărtăşite celor prezenţi de doamna doctor Florina Buda, de doamna Paola Pupillo, reprezentantă a cultului greco-catolic şi de doamna Pastor al Bisericii Reformate, Vincze Judit.

Doamna Paola Pupillo, mamă a şase copii, i-a emoţionat pe cei prezenţi prin experienţa sa de viaţă, legată de perioada în care urma să aducă pe lume al treilea copil şi a reuşit să împlinească această nobilă misiune a unei femei după multe încercări la care a fost supusă. Nimeni din domeniul medical nu a crezut că o fiinţă atât de mică şi fragilă, care nici nu dădea speranţe că s-ar putea naşte cu viaţă, după multe complicaţii apărute pe timpul sarcinii, când mama a fost de nenumărate ori sfătuită să avorteze, cântărind la naştere 700 de grame, cu 100% necesitate de oxigen, ar putea supravieţui. ,,Pentru mine, ea este un semn al îndurării lui Dumnezeu, care nu s-a uitat la păcatele mele, ci , gratis mi-a făcut acest dar. ,,Tereza de Calcutta spunea: Avortul este un război direct, cel mai mare distrugător din zilele  noastre. Dacă o mamă poate ucide propriul fiu, cum să poţi spera că altcineva n-o va face?”

După ce Corul de studenți și elevi de la Facultatea de Teologie și Liceul Ortodox au intonat ,,Cu noi este Dumnezeu” şi ,,Apărătoare Doamnă”, au luat cuvântul toţi cei desemnaţi, respectiv Preasfinţitul Sofronie Drincec, Episcopul Ortodox al Oradiei: ,,Este foarte important să respectăm Viaţa, atât a noastră  cât şi a semenilor noştri, ştiind că rugăciunea este cea care mijloceşte prezenţa lui Dumnezeu între noi; este momentul să devenim mai blânzi, mai iertători şi chiar mai politicoşi”; Preasfinţitul László Böcskei, Episcopul  Romano-Catolic de  Oradea: ,,Planul lui Dumnezeu este si singurul plan de pace credibil. Este momentul să descoperim dimensiunea noastră divină”; Preasfinţitul Virgil Bercea, Episcopul Greco-Catolic de Oradea: ,,Întâlnirea noastră este un strigăt, un strigăt pentru Viaţă. Viaţa este sfântă din primul moment.”, domnul Pastor Liviu Apolzan,  Președinte al Comunității Penticostale din Oradea, domnul Profesor universitar doctor Paul Negruț, Rector al Universității Emanuel din Oradea şi Părintele Matyas Attila, paroh al Bisericii Evanghelice-Lutherane din oraşul nostru.

În alocuţiunea sa, Preasfinţitul Virgil Bercea a atras atenţia şi asupra unei atitudini îngrijorătoare semnalate în cadrul societăţii de astăzi de către Părintele Papa Francisc, respectiv ,,cultura deşeurilor umane”, care în mod grav îi include pe cei neprotejaţi, pruncii nenăscuţi care ‘ar trebui’ avortaţi, persoanele cu handicap şi vârstnicii care nu-şi mai găsesc locul în societate după o viaţă de muncă. ,,Noi încercăm să promovăm sfinţenia Vieţii, să facem auzit acest strigăt al nostru pentru Viaţă. Doamne, auzi-ne! Auzi-ne, Doamne!”.

În continuare a urmat deplasarea pe traseul stabilit, cu sprijinul fanfarei.

Lângă Catedrala Ortodoxă ,,Învierea Domnului” şi Biserica Seminarului Teologic Greco-Catolic ,,Sfântul Gheorghe” s-a făcut câte un popas de rugăciune. Gazdă din partea Bisericii Greco-Catolice a fost Părintele Florin Bode, paroh al Bisericii Seminarului, împreună cu Pr. rector Anton Cioba și un grup de seminariști.

Marșul s-a încheiat lângă Biserica Romano-Catolică ,,Coborârea Sfântului Duh”, unde D-na Mihaela Vișan: ,,O femeie aflată în criză de sarcină trebuie să ştie că există Centre specializate capabile, care pot să le susţină”, D-na Miorița Săteanu: ,,Scopul nostru este afirmarea dreptului la Viaţă al tuturor persoanelor, imediat din momentul concepţiei; Încurajăm femeile care vor să devină mămici; Este un sentiment sublim când picioruşele bebeluşului încep să dea semne” şi D-na Alina Galea: ,,Dumnezeu întotdeauna alege Viaţa. Tu ce alegi?” și-au exprimat punctul de vedere, după care au urmat binecuvântările date de reprezentanţii cultelor.

Scopul principal al evenimentului a fost acela de a da mărturie despre idealul nostru comun, de susţinere a Vieţii şi a valorilor morale care dau sens existenţei noastre, de a exprima dragostea noastră faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni.

Laura Ologu

Biroul Pastoral