În contextul dezbaterilor referitoare la modificările aduse Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului ce vizează, în special, derularea sistematică în unitățile școlare de programe de educație pentru viață și pentru sănătate, organizațiile catolice din România susțin necesitatea acordului scris al părinților în vederea participării propriilor copii la astfel de programe.

Poziția noastră se bazează pe faptul că părinții sunt principalii educatori ai copiilor, fiind primii responsabili de educația acestora, așa cum este menționat și în legea fundamentală a statului. Astfel, Constituției României la articolul 23, punctul 6, stipulează: „Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine.” De asemenea, în Protocolul actualizat al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (din 8 decembrie 2014, la art. 2) pe care și România l-a semnat, se menționează: „Nimănui nu i se poate refuza dreptul de instruire. Statul, în exercitarea funcțiilor pe care și le va asuma în domeniul educației și al învățământului, va respecta dreptul părinților de a asigura această educație și acest învățământ conform convingerilor lor religioase și filozofice.” Respectarea responsabilității părinților devine cu atât mai semnificativă cu cât demersurile educative vizează aspecte atât de intime precum afectivitatea și sexualitatea.

În al doilea rând, considerăm că o educație adecvată și integrală a tinerelor generații, ce urmărește creșterea armonioasă la nivel fizic, psihic, afectiv și sexual nu poate să vizeze doar aspectele de prevenire a contractării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor. Suntem conștienți în privința necesității educației sanitare care să prevadă și aspecte de educație sexuală, însă tinerele generații au dreptul să li se ofere un cadru moral de înțelegere a valorii propriei vieți, a diferenței și complementarității naturale dintre bărbat și femeie și a demnității vieții aproapelui.

În al treilea rând, având cunoștință de demersurile care s-au făcut în alte state în acest sens, ne exprimăm îngrijorarea în privința conținuturilor pe care le-ar putea avea aceste programe și care ar putea pune în pericol însuși echilibrul emoțional al tinerelor generații. Și în acest sens, considerăm că doar părinții pot decide, conform convingerilor religioase și în temeiul cunoașterii propriului copil, dacă dezvoltarea cognitivă, psiho-emoțională și socio-morală a copilului lor e compatibilă cu expunerea la informații sau viziuni antropologice diferite de cele care în mod responsabil le primește în familie.

Ca organizații care sunt compuse din numeroși părinți, cadre didactice și persoane implicate în educație, ne exprimăm dorința ca Parlamentul României, prin demersurile legislative în această privință, să își manifeste grija față de binele tinerelor generații și față de valoarea și misiunea familiei.

Acțiunea Catolică din România prin:
– Asociația Generală a Românilor Uniți, Greco-Catolici, AGRU național
– Asociația Acțiunea Catolică „Sf. Iosif” Iași
– Asociația Tineretului Român Unit ASTRU Cluj
– Asociația Tineretului Român Unit ASTRU Oradea
– Asociația Tineretului Român Unit ASTRU arhieparhial Blaj
– Asociația Tineretului Român Unit ASTRU eparhial Lugoj
– Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika” București
– Asociația Susținem Familia
– Mișcarea Focolarelor – Oprea Preasfintei Maria
– Fundației pentru Educație „Sfântul Vasile Cel Mare” Maramureș
– Asociația Medicală Catolică, Filiala Maramureș
– Kolping România
– Asociația Bărbaților Catolici Satu-Mare
– Asociația „Sfântul Vincențiu de Paul” România
– Asociația”Familia și Viața”
– Asociația Darul Vieții Timișoara
– Fundația „Anton Durcovici”
– Asociația Zileos România
– Asociația Puncte Inimă
– Asociația Green Family Bira – Familia Verde
– Asociatia Rachel’s Vineyard Via Rahelei România
– Asociația Misionarii lui Padre Pio

Sursa: http://www.new.actiuneacatolica.ro/