Fiind prima lună a unui nou an, Preasfinţitul Virgil Bercea a convocat o întâlnire de lucru, la care au participat: părintele Vicar general Mihai Vătămănelu, părintele Vicar cu preoţii Antoniu Chifor, părintele Rector Anton Cioba, doamna director Monica Nica, doamna Rodica Indig, responsabila Departamentului de Cultură  şi membrii Biroului Pastoral.

              Tema Anului Pastoral prezent este cea cunoscută, lansată anul trecut, cu  o durată de trei ani, respectiv: ,,Ridică-te! Te pun martor al celor pe care le-ai văzut!” (cf.Fap. 26,16).

              Ordinea de zi a întâlnirii a inclus aspecte legate de optimizarea activităţilor pastorale din diverse departamente ale Eparhiei de Oradea, astfel încât ele să devină cât mai eficiente, adaptate condiţiilor actuale.

              S-au stabilit datele de programare pentru: Întâlnirea cu Părinţii Protopopi în 1 februarie 2021, Celebrarea Zilei Vieţii Consacrate în 2 februarie 2021, Adunarea Eparhială în 13 februarie 2021 şi Întâlnirea Asociaţiilor în 15 martie 2021.

            Se va avea în vedere formarea permanentă a tuturor celor implicaţi în activitatea de pastoraţie: a preoţilor, a laicilor, a celor tineri, a copiilor şi a adulţilor.

              S-a stabilit drept importantă implicarea în viaţa asociativă, menţinerea unei strânse legături între Biroul Pastoral şi asociaţii, astfel încât acestea să fie cât mai prezente în Biserică,  dezvoltându-se astfel pastorala laicilor.

              Preasfinţitul Virgil Bercea a reafirmat importanţa menţinerii unei legături strânse cu tinerii şi copiii din eparhie, încurajând continuarea desfăşurării  seriilor de cateheze on-line destinate acestor grupe de vârstă, pe protopopiate, activități care s-au bucurat de un real succes pe parcursul anului trecut.

              În perioada Postului Paştelui se va desfăşura săptămânal  Calea Crucii, în fiecare zi de luni, începând cu data de 22 martie 2021 și până în 26 aprilie 2021, tot prin implicarea tinerilor din protopopiate care vor fi antrenați în acest deziderat.

              S-au trecut în revistă evenimentele culturale pentru anul în curs și căile cele mai eficiente pentru ca acestea să aibă un ecou  puternic în viața eparhiei și a comunității locale.

              A fost luată în discuție constituirea unei Comisii Ecumenice Eparhiale, care să desfășoare consultări cu alte comunități creștine, în scopul unei mărturii comune. Este de-asemenea de dorit o dezvoltare a ecumenismului la nivel de protopopiate, exprimată prin  găsirea unor teme și scopuri comune  cu celelalte Biserici creștine.

              A fost subliniată importanţa continuării lucrărilor legate de Centrul Pastoral, proiect în care Biroul Pastoral s-a implicat de la bun început, cu mult suflet. Obiectivul va contribui în mod simțitor la dezvoltarea și diversificarea activităților pastorale ale Eparhiei de Oradea, motiv pentru care ne rugăm Bunului Dumnezeu să binecuvânteze acest demers și să ne ajute să ajungem cât mai curând la ziua sfințirii acestuia.

 

Laura Ologu

Biroul Pastoral