HRISTOS SE NAȘTE, MĂRIȚI-L!
CORUL BUNAVESTIRE – FRANCISC HUBIC
AL EPISCOPIEI GRECO-CATOLICE DE ORADEA
     Dintre ciclurile calendaristice creștine răsăritene cu originea în credințe și mituri străvechi, cele mai răspândite și mai spectaculoase sunt, de bună seamă, cele legate de Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și de schimbarea anului astral. Sărbătoarea Crăciunului, anticipată și prăznuită cu bucurie în calendarul creștin răsăritean la Bunavestire (25 martie), este polul în jurul căruia gravitează o multitudine de colinde, urări și tradiții specifice, care trimit spre vremuri demult apuse, dar care se regăsesc, surprinzător, în contemporaneitate, atât în forma compozițiilor laice, cât și bisericești. ”colindul de Crăciun”, în expresia sa laică sau bisericească, fiind un important moment al manifestărilor artistice, dar mai ales al modului de trăire a bucuriei credinței creștine pentru Cel „Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a Întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară, și s-a făcut om.”
     Pe ”dominanta” Crăciunului, Biserica a știut să modeleze cu mult har și măiestrie colindul românesc, reușind prin îmbisericire să-l aducă mai aproape de ființa și trăirea sa. Colindele propuse sunt o expresie a îmbisericirii poeticii prin stilizare vocală și armonizare tonală, prin armonia culorilor, luminilor, liniilor arhitecturale și a simbolurilor sacre, toate acestea fiind expresii ale modului de trăire și obiectivare a propriei credințe în spațiile-timp, unite fără amestecare și distincte fără deosebire, ale Bisericii și urbei Oradiei Mari.
     Sărbători fericite alături de toți cei dragi ai voștri, din partea Corului Bunavestire -Francisc Hubic!
     Dirijor: lect. univ. dr. Radu Ioan MUREȘAN
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Oradea