Întreaga societate este marcată de actuala pandemie, iar Biserica nu este scutită de consecințele acesteia, trebuie să mergem înainte, căutând întotdeauna modalități noi pentru a transmite „cu vreme și fără de vreme” Vestea cea Bună poporului încredințat nouă.

 La Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Templu, Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, a celebrat alături de un sobor de preoți și diaconi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Sfântul Nicolae” în cadrul căreia a fost declarat deschis Anul Pastoral în Eparhia noastră cu tema: „Ridică-te! Te pun martor al celor pe care le-ai văzut!” din Faptele Apostolilor 26,16.

De asemenea la începutul Sfintei Liturghii au fost consacrate Sfintele Antimise folosite pentru celebrarea Jertfei Liturgice în Parohiile noastre.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Preasfinția Sa Virgil, iar tema anului pastoral a fost prezentată de către părintele Popa Paul, responsabilul Biroului Pastoral. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de către Corul „Schola Cantorum” a Seminarului Teologic Greco-Catolic condus de către maestru Radu Mureșan. La momentul Împărtășaniei tineri din Corul „Enjoy Music” și Anda Cristea au cântat pricesne și colinde, iar 2 copii au depus la icoana Maicii Domnului un buchet de flori.

Privirea a fost îndreptată din nou spre Dumnezeu pentru a aduce mulțumiri pentru toate darurile și harurile pe care le-am primit în acest răstimp, împlinindu-se 15 ani de la prima Sfântă Liturghie în Catedrală după retrocedare.

 

Eugen Ivuț